Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по немски език курсове по английски език
Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по английски език курсове по немски език

Начало НовиниАнализиСъбитияТаксономията на ЕС: консултации относно делегирания акт за ядрената енергия и природния газ

Върни се назад

Назад

Таксономията на ЕС: консултации относно делегирания акт за ядрената енергия и природния газ

Таксономията на ЕС: консултации относно делегирания акт за ядрената енергия и природния газ

Преди дни Европейската комисия започна консултации с Експертната група на държавите-членки по финансирането за устойчиво развитие и Платформата за финансирането за устойчиво развитие по проект на текст на допълнителен делегиран акт за таксономията, обхващащ определени дейности във връзка с ядрената енергия и природния газ.

С помощта на таксономията на ЕС частните инвестиции се насочват и мобилизират за дейности, които са необходими за постигане на климатична неутралност през следващите 30 години. Понастоящем съставът на енергийните източници в Европа се различава в отделните държави-членки. Някои части на Европа все още много разчитат на въглища с високи въглеродни емисии. В таксономията се предвиждат енергийни дейности, които дават възможност на държавите членки да преминат към климатична неутралност от различни позиции.

Като взема предвид научните становища и настоящия технологичен напредък, както и различните предизвикателства във връзка с прехода в отделните държави членки, Комисията смята, че природният газ и ядрената енергия имат роля като средство за улесняване на прехода към бъдеще, основано предимно на възобновяеми източници. В рамката на таксономията това би означавало тези енергийни източници да се класифицират при ясни и строги условия (например газът трябва да идва от възобновяеми източници или да има ниски емисии до 2035 г.), в частност защото допринасят за прехода към климатична неутралност.

Освен това, за да се осигури прозрачност, Комисията ще измени Делегирания акт относно оповестяването по таксономията, така че инвеститорите да могат да определят дали дейностите включват дейности във връзка с ядрена енергия или природен газ и до каква степен, за да могат да направят информиран избор.

Дейностите, обхванати от допълнителния делегиран акт, ще ускорят постепенното изваждане от употреба на по-вредните източници, например въглищата, и прехода към по-екосъобразен състав на енергийните източници, с по-ниски въглеродни емисии.

Както и за другите дейности по Регламента за таксономията, критериите за дейностите във връзка с ядрена енергия и природен газ ще бъдат обновявани успоредно с развитието на технологиите.

Следващи стъпки

По всички делегирани актове по Регламента за таксономията трябва да се извърша допитване до Платформата за финансирането за устойчиво развитие и Експертната група на държавите членки по финансирането за устойчиво развитие, като се има предвид тяхната експертна роля, предвидена в Регламента за таксономията. Те ще разполагат със срок до 12 януари, за да представят своите становища.

Комисията ще ги анализира и ще приеме официално допълнителния делегиран акт през януари 2022 г. След това той ще бъде изпратен на съзаконодателните органи за контрол.

Както при първия Делегиран акт за климата, Европейският парламент и Съветът (които са делегирали на Комисията правомощието да приеме този делегиран акт) ще разполагат с четири месеца, за да проверят документа и при необходимост да повдигнат възражения. В съответствие с Регламента за таксономията и двете институции могат да поискат за осъществяване на контрола допълнителен срок от два месеца. Съветът ще има право да повдигне възражения срещу него с обратно засилено квалифицирано мнозинство (което означава, че най-малко 72 % от държавите членки – т.е. най-малко 20 държави членки – представляващи най-малко 65 % от населението на ЕС, са необходими за повдигане на възражения срещу делегирания акт), а Европейският парламент – с мнозинство (т.е. най-малко 353 членове на ЕП) в пленарната зала.

След като срокът за контрол изтече и ако нито един от съзаконодателните органи не е възразил, (допълнителният) делегиран акт ще влезе в сила и ще започне да се прилага.

Контекст

Таксономията на ЕС е надежден научно обоснован инструмент за постигане на прозрачност за дружествата и инвеститорите. С нея се създава общ език, който инвеститорите могат да използват при инвестиране в проекти и икономически дейности, оказващи съществено положително въздействие върху климата и околната среда. Посредством таксономията също така се въвеждат задължения за оповестяване за дружествата и участниците на финансовите пазари.

За повече сведения

Информационен документ – Как се вмества в уредбата на финансирането за устойчиво развитие таксономията на ЕС? 

Уебсайт на ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“, посветен на финансирането за устойчиво развитие

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Сподели: