Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияТърсенето на критични за чистите енергийни технологии минерали ще се повиши

Върни се назад

Назад

Търсенето на критични за чистите енергийни технологии минерали ще се повиши

Търсенето на критични за чистите енергийни технологии минерали ще се повиши

В най-изчерпателното глобално проучване досега Международната енергийна агенция показва необходимостта от правителствени действия за осигуряване на надеждни и устойчиви доставки на елементи, жизненоважни за електромобилите, електрическите мрежи, вятърните турбини и други технологии от ключово значение за постигането на световните амбиции за нулеви амбиции.

Доставките на редки минерали, които са от критично значение за ключовите технологии за чиста енергия, като електрически превозни средства и вятърни турбини, трябва да се повишат рязко през следващите десетилетия, за да се постигнат световните климатични цели. Това създава потенциални опасности за енергийната сигурност, с които правителствата трябва да започнат да се справят сега.

Специалният доклад The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions е най-изчерпателното глобално проучване досега за централното значение на минералите като мед, литий, никел, кобалт и редкоземните елементи за сигурна и бърза трансформация на глобалния енергиен сектор. Докладът препоръчва шест ключови области на действие за политическите лидери, за да гарантират, че достъпът до критични минерали няма да възпрепятства ускорения преход към чиста енергия.

„Днес данните показват все по-голямо несъответствие между засилените климатични амбиции в света и наличието на критични минерали, които са от съществено значение за осъществяването на тези амбиции“, каза Фатих Бирол, изпълнителен директор на МАЕ. „Предизвикателствата не са непреодолими, но правителствата трябва да дадат ясни сигнали за това как планират да превърнат своите климатични обещания в действие. Действайки сега и действайки заедно, те могат значително да намалят рисковете от нестабилност на цените и смущения в доставките.“

„Ако останат неадресирани, тези потенциални уязвимости могат да направят глобалния напредък към бъдещето на чистата енергия по-бавен и по-скъп – и следователно да възпрепятстват международните усилия за справяне с изменението на климата“, каза д-р Бирол.

Специалният доклад, част от водещата серия на IEA World Energy Outlook, подчертава, че нуждата от минерали за енергийната система, задвижвана от чисти енергийни технологии, се различава значително от разчитащата на изкопаеми горива. Типичният електрически автомобил изисква шест пъти по-голямо количество минерали от конвенционалния автомобил, а наземната вятърна централа изисква девет пъти повече минерални ресурси от подобна газова електроцентрала. 

Перспективите за търсенето и уязвимостта на доставките варират в широки граници в зависимост от минералите, но общите нужди на енергийния сектор от критични минерали могат да се увеличат до шест пъти до 2040 г. в зависимост от това колко бързо правителствата действат за намаляване на емисиите. Това не само е огромно увеличение в абсолютно изражение, но тъй като цените на технологиите падат, вложените минерали ще представляват все по-важна част от стойността на ключовите компоненти, което прави общите им разходи по-уязвими от потенциалните промени в цените на минералите.

Търговското значение на тези полезни изкопаеми също нараства бързо: днешните приходи от производството на въглища са десет пъти по-големи от тези от преходните енергийни минерали. Въпреки това в сценариите, отчитащи климатичните амбиции, тези позиции се обръщат много преди 2040 г. – търсенето на полезни изкопаеми за използване в батерии за електрически превозни средства и за съхранение към мрежите е основна движеща сила, водеща до поне тридесетократно нарастване до 2040 г. Възходът на нисковъглеродното производство на електроенергия за постигане на климатичните цели също означава утрояване на търсенето на минерали от този сектор до 2040 г. Вятърните централи са с водеща роля, следвана отблизо от фотоволтаичните, поради огромния обем на добавения капацитет. Разширяването на електрическите мрежи също изисква огромно количество мед и алуминий.

За разлика от петрола, произвеждан по целия свят и търгуван на ликвидни пазари, производството и преработката на много минерали като литий, кобалт и някои редкоземни елементи са силно концентрирани в шепа държави, като водещите трима производители представляват над 75 % от доставките. Сложните и понякога непрозрачни вериги за доставки също увеличават рисковете, които могат да възникнат от физически прекъсвания, търговски ограничения или други събития в големите страни производители.

Освен това, въпреки че няма недостиг на ресурси, качеството на наличните залежи намалява, тъй като дасега се използваха най-непосредствено достъпните ресурси. Производителите също са изправени пред необходимостта от по-строги екологични и социални стандарти. Докладът на МEA предоставя шест ключови препоръки за политиците да насърчават стабилни доставки на критични минерали в подкрепа на ускорения преход на чиста енергия. Те включват необходимостта правителствата да изложат своите дългосрочни ангажименти за намаляване на емисиите, което би осигурило необходимото доверие на доставчиците да инвестират и да разширят производството на полезни изкопаеми. Правителствата следва също така да насърчават технологичния напредък, да увеличат рециклирането, за да облекчат натиска върху първичните доставки, да поддържат високи екологични и социални стандарти и да засилят международното сътрудничество между производители и потребители.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: