Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияХидроенергията в Европа: факти и цифри

Върни се назад

Назад

Хидроенергията в Европа: факти и цифри

Хидроенергията в Европа: факти и цифри

  • Eurelectric и VGB публикуваха в средата на седмицата ново издание на своята съвместна разработка „Хидроенергията в Европа: факти и цифри“, очертаваща мощности, производство, потенциал и други ключови цифри
  • Възобновяемата водна енергия допринася значително за постигане на целите на ЕС за декарбонизация и възобновяема енергия
  • Значението на хидроенергията ще се увеличи още повече в бъдеще. Предоставяйки услуги за съхранение и гъвкавост, хидроенергията ще позволи по-високи дялове на вятърната и слънчевата енергия, без да се нарушава сигурността на снабдяването и стабилността на системата

Парижкото споразумение, Европейската Зелена сделка и Next Generation EU – основният инструмент в плана за възстановяване на ЕС – предлагат на Европа уникална възможност да утвърди своето световно лидерство в чистите технологии и устойчивост, като същевременно се бори с изменението на климата, както и допринася за икономическата възстановяване. Въпреки че директивата за възобновяемите енергийни източници предвижда само цел от поне 32% от ВЕИ до 2030 г., счита се, че по-голямата част от електроенергията ще бъде осигурена от ВЕИ в бъдеще. До 2045 г. възобновяемите енергийни източници ще представляват повече от 80% от доставките на електроенергия, водени от бързото намаляване на разходите, увеличаващите се фактори на използваемост и големи неизползвани потенциални ресурси.

Водната електроенергия допринася значително за постигането на целите на ЕС за декарбонизация и възобновяеми енергийни източници: през 2018 г. с общо производство на повече от 340 TWh, водноелектрическите централи (без помпено акумулиране/съхранение) се равняват на около 37% от произведената електроенергия от възобновяеми енергийни източници и около 11% от брутното производство на електроенергия в ЕС27. Производството на възобновяема електроенергия от водноелектрическа енергия се е увеличило в ЕС през 2018 г. с около 11% в сравнение с 2017 г. (301 TWh).

Хидроенергията осигурява значителни количества балансираща мощност, позволявайки ефективната интеграция на постоянно увеличаващите се дялове на променливи ВЕИ като вятърна и слънчева енергия. Поради прогнозираното увеличение на променливите възобновяеми източници, значението на водноелектрическата енергия в бъдеще дори ще нараства. Хидроенергията ще предостави на бъдещата енергийна система услуги за съхранение и гъвкавост, като по този начин ще позволи по-високи дялове на вятърна и слънчева енергия, без да се нарушава сигурността на снабдяването и стабилността на системата.

Тъй като голяма част от така ценната гъвкавост и възобновяемото производство, което предоставят ВЕЦ, вече са загубени поради прилагането на екологичните мерки и нормативните правила, трябва да се обърне специално внимание към съответното законодателство и неговото прилагане. Основна цел в това отношение е Рамковата директива за водите с нейната Обща стратегия за изпълнение.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: