Начало НовиниАнализиСъбитияХидроенергията в Европа: факти и цифри

Върни се назад

Назад

Хидроенергията в Европа: факти и цифри

Хидроенергията в Европа: факти и цифри

  • Eurelectric и VGB публикуваха в средата на седмицата ново издание на своята съвместна разработка „Хидроенергията в Европа: факти и цифри“, очертаваща мощности, производство, потенциал и други ключови цифри
  • Възобновяемата водна енергия допринася значително за постигане на целите на ЕС за декарбонизация и възобновяема енергия
  • Значението на хидроенергията ще се увеличи още повече в бъдеще. Предоставяйки услуги за съхранение и гъвкавост, хидроенергията ще позволи по-високи дялове на вятърната и слънчевата енергия, без да се нарушава сигурността на снабдяването и стабилността на системата

Парижкото споразумение, Европейската Зелена сделка и Next Generation EU – основният инструмент в плана за възстановяване на ЕС – предлагат на Европа уникална възможност да утвърди своето световно лидерство в чистите технологии и устойчивост, като същевременно се бори с изменението на климата, както и допринася за икономическата възстановяване. Въпреки че директивата за възобновяемите енергийни източници предвижда само цел от поне 32% от ВЕИ до 2030 г., счита се, че по-голямата част от електроенергията ще бъде осигурена от ВЕИ в бъдеще. До 2045 г. възобновяемите енергийни източници ще представляват повече от 80% от доставките на електроенергия, водени от бързото намаляване на разходите, увеличаващите се фактори на използваемост и големи неизползвани потенциални ресурси.

Водната електроенергия допринася значително за постигането на целите на ЕС за декарбонизация и възобновяеми енергийни източници: през 2018 г. с общо производство на повече от 340 TWh, водноелектрическите централи (без помпено акумулиране/съхранение) се равняват на около 37% от произведената електроенергия от възобновяеми енергийни източници и около 11% от брутното производство на електроенергия в ЕС27. Производството на възобновяема електроенергия от водноелектрическа енергия се е увеличило в ЕС през 2018 г. с около 11% в сравнение с 2017 г. (301 TWh).

Хидроенергията осигурява значителни количества балансираща мощност, позволявайки ефективната интеграция на постоянно увеличаващите се дялове на променливи ВЕИ като вятърна и слънчева енергия. Поради прогнозираното увеличение на променливите възобновяеми източници, значението на водноелектрическата енергия в бъдеще дори ще нараства. Хидроенергията ще предостави на бъдещата енергийна система услуги за съхранение и гъвкавост, като по този начин ще позволи по-високи дялове на вятърна и слънчева енергия, без да се нарушава сигурността на снабдяването и стабилността на системата.

Тъй като голяма част от така ценната гъвкавост и възобновяемото производство, което предоставят ВЕЦ, вече са загубени поради прилагането на екологичните мерки и нормативните правила, трябва да се обърне специално внимание към съответното законодателство и неговото прилагане. Основна цел в това отношение е Рамковата директива за водите с нейната Обща стратегия за изпълнение.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: