Начало НовиниАнализиСъбитияХидроенергията – пазител на енергийния преход

Върни се назад

Назад

Хидроенергията – пазител на енергийния преход

Хидроенергията – пазител на енергийния преход

Eurelectric, в сътрудничество с Алианса за хидроенергетика на ЕС и Международната асоциация по хидроенергетика (IHA), публикува манифест за хидроенергетиката. Озаглавен „Хидроенергията – пазител на енергийния преход“, този манифест очертава стратегическа визия за ролята на хидроенергията в оформянето на устойчивия енергиен пейзаж на Европа и служи като призив към европейските политици да признаят хидроенергията за ключов стълб по пътя на континента към климатична неутралност.

В манифеста се подчертават няколко ключови момента:

  1. Надеждна и доверена технология: хидроенергията се слави с доказаната си надеждност и гъвкавост, като различните видове централи осигуряват производство на електроенергия от възобновяеми източници и възможности за съхранение.  Представлява жизненоважен елемент за преодоляване на разминаванията между търсенето и предлагането и за осигуряване на сигурна електроенергийна мрежа.
  2. Опазване на биологичното разнообразие: като отчита натиска върху речните екосистеми, манифестът подчертава ангажимента на хидроенергийния сектор за опазване на биологичното разнообразие чрез изследвания, мерки за смекчаване на последиците и съвместни усилия за подобряване на непрекъснатия поток на реките.
  3. От решаващо значение за енергийния преход: понастоящем водната енергия е вторият по големина възобновяем енергиен източник в ЕС, който произвежда значително количество електроенергия годишно ( 355 TWh ) и предлага основни услуги за стабилността на мрежата. Нейната гъвкавост, особено чрез съоръженията за помпено съхранение, е от решаващо значение за интегрирането на променливите възобновяеми енергийни източници като вятъра и слънцето.
  4. Европейски успех: Европа е призната за световен лидер в областта на хидроенергийните технологии, с устойчива верига за създаване на стойност и стратегическо позициониране, за да се възползва от инвестиционните възможности за модернизиране на съществуващите и изграждане на нови водноелектрически централи.
  5. Ефективност и рентабилност: хидроенергията е приветствана заради изключителната си продължителност на живот, енергийна ефективност и рентабилност в сравнение с други технологии за производство на електроенергия. Инвестициите в реконструкция на съществуващите централи и използването на зрели технологии се считат за съществени за успешния енергиен преход.
  6. Адаптиране към изменението на климата: хидроенергетиката играе решаваща роля в адаптирането към изменението на климата, като регулира водните потоци за смекчаване на наводненията и сушите, осигурява водоснабдяване за различни цели и улеснява мерките за устойчивост на водите.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: