Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияЦените на CO2 емисиите се успокоиха в края на третото тримесечие на 2022

Върни се назад

Назад

Цените на CO2 емисиите се успокоиха в края на третото тримесечие на 2022

Цените на CO2 емисиите се успокоиха в края на третото тримесечие на 2022

Приходите от търговия с квоти емисии от инсталации (EUA) на България нараснаха с още 274 млн. евро през третото тримесечие на 2022 г. по данни на Европейската енергийна борса (EEX). За първите девет месеца общата сума на постъпилите средства възлиза на 828 млн. евро или с 40% повече спрямо същия период на миналата година. Нещо повече, освен исторически рекордни за периода, тези приходи са близки до сумата за цялата 2021 г..

За разлика от преходното тримесечие, когато и през трите месеца (април, май и юни) приходите от квоти емисии надхвърлят 100 млн. евро, то през август и септември същите спадат на нива между 80 и 85 млн. евро. Причина за това респективно са по-малкото количества квоти, които се търгуват през август спрямо останалите месеци на годината и понижението на цените през септември.

Приходи от търговия с квоти емисии за първите 9 месеца, евро

Третото тримесечие на годината се характеризира с високи амплитуди на цените на квотите. През месец юли и август цените запазват високи стойности между 77 и 97 евро/т. CO2. като максималната тръжна цена достига 97,50 евро/т.CО2 (22.08.2022) или близо до най-високата за тази година, а именно 97,51 евро/т.CО2, постигната на съвместен аукцион (8.02.2022).

През септември се наблюдава понижение на цените между 20 и 40 евро/т. CO2. През последните дни на месеца цените квотите емисии от инсталации на аукциони на EEX спадат под 70 евро/т.CO2 като минималната тръжна цена е 67,70 евро/т.CО2 (29.09.2022).

Средна тръжнa ценa на квоти емисии, евро/т. CO2

В момента на европейско ниво протичат активни преговори по преглед и предложения за промени в Директивата отнасяща се до СТЕ. Една от обсъжданите мерки е да се заделят квоти емисии, които да бъдат продадени докато общият размер на приходите, получени от тези търгове достигне 20 милиарда евро. Възможните срокове за прилагането на тази мярка са края на 2025 или 2026 г.. Тези приходи, според някои от предложенията, следва да се предоставят на Механизма за възстановяване и устойчивост, създаден с Регламент (ЕС) 2021/241. Някои от евродепутатите изказаха мнение средствата да не се изразходват за национални проекти, които са под строгия контрол на държавите-членки, а за такива с добавена стойност за Европа. Има необходимост от по-добри мрежи в електроенергийния сектор и от трансгранично сътрудничество в областта на терминалите за втечнен природен газ и газопроводите. Разширяването на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност са също основен приоритет. Европейският парламент подкрепя идеята като част от проекта REPowerEU за продажба на търг на квоти от Системата за търговия с емисии (СТЕ) на ЕС като извънредна мярка за генериране на 20 милиарда евро и по този начин за финансиране на инфраструктурата, необходима за намаляване на зависимостта от руския газ и петрол, включително инвестиции във възобновяема енергия и енергийна ефективност.

Контекст

България

Приходите от търговия с квоти-важен елемент от ценовата политика на КЕВР

Приходите от квоти емисии в България са важен инструмент за стимулиране на нисковъглеродно развитие. Във Фонд „Сигурност на енергийната система“ се внасят 100% (до юни 2016 г. – 77%) от приходите от тръжна продажба на всички разпределени на Република България квоти емисии за инсталации на парникови газове , които се използват за намаляване на цената за задължения към обществото. Прогнозният пълен размер на приходите от продажба на квоти емисии за новия регулаторен/ценови период  (Решение No Ц-19/ от 01.07.2022 г) е оценен на 2 436 415 хил. лв., като регулаторът е взел предвид  нетни количества квоти за емисии на парникови газове, които Р. България ще реализира съгласно календара на Европейската енергийна борса и прогнозира цени от 85,00 €/тон в начало на периода 01.07.2022 г., плавно покачващи се и достигащи до 99,00 €/тон към 30.06.2023 г.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: