Начало НовиниАнализиСъбитияЦени на газ през второто полугодие на 2022

Върни се назад

Назад

Цени на газ през второто полугодие на 2022

Цени на газ през второто полугодие на 2022

За небитовите потребители в ЕС (с годишно потребление между 10 000 GJ и 100 000 GJ) цените на природния газ ( без ДДС и др. възстановими данъци) през втората половина на 2022 г. са най-високи във Финландия (0,1815 EUR за KWh), повече от два пъти по-високи от средната стойност за ЕС, следвана от Швеция (0,1662 EUR за KWh). Финландия и Швеция имат много малко потребление на природен газ. Най-ниските цени са регистрирани в Германия (0,0613 евро за KWh).

Средната цена за ЕС  за потреблението на природен газ от небитови потребители  е 0,0812 евро за KWh.

В България цената на природния газ за небитови потребители за разглеждания период е над средната за ЕС и е в размер на 0,1182 евро/ KWh.

Vertical stacked bar chart on the natural gas prices for non-household consumers in the second half 2022 in the EU, the euro area, EU Member States and some EFTA countries, candidate countries, potential candidates and other countries. Each bar shows the two components of the price, which are the price without taxes, and the non-recoverable taxes.

Съгласно данните на Евростат тежестта на всички данъци се е увеличила от около 7,6 % през 2008 г. до около 27 % през първата половина на 2021 г. През втората половина на 2022 г. тежестта на всички данъци е намаляла до 8,1 % поради мерките за субсидии и облекчения, предприети от държавите за облекчаване на тежестта на високите цени на енергията.

Крайните цени на природния газ (в ключени данъци и такси) са се увеличили във всички 25 държави-членки на ЕС, които са предоставили данни. Увеличението варира от 45,4 % до 283,2 %. Най-голямо е увеличението на цените в Унгария (283,2 %), следвана от Румъния (236,4 %) и Латвия (218,6 %). Цените на природния газ за небитовия сектор са се увеличили най-малко във Франция (45,4 %). Увеличението за български небитови потребители е 132,7%.

Horizontal bar chart on the percentage change in natural gas prices for non-household consumers in the second half of 2022 compared with previous year's same semester in the EU, the Euro area, EU Member States and some EFTA countries, candidate countries, potential candidates and other countries.

Цени на газ на битови потребители

За битовите потребители в ЕС (с годишно потребление между 20 GJ и 200 GJ) крайните цени на природния газ (с включени данъци и такси) през втората половина на 2022 г. са най-високи в Швеция, Дания и Нидерландия, а най-ниски – в Унгария, Хърватия и Словакия. Цената на природния газ за домакинствата в Швеция (0,2751 евро за киловатчас (KWh)) е била над седем пъти по-висока от цената, начислявана в Унгария (0,0349 евро за KWh), и със 157 % по-висока от средната цена за ЕС.

Средната цената за българските битови потребители на природен газ за втората половина на 2022 г. е 0,1173 евро/KWh, която е почти съизмерима със средна за ЕС (0,1137 евро/KWh).

Vertical stacked bar chart on the natural gas prices for household consumers in the second half 2022 in the EU, euro area, EU Member States and some of the EFTA countries, candidate countries, potential candidates and other countries. Each bar shows the three components of the price, which are the price without taxes, the VAT, and other taxes.

Анализите на Евростат показват, че  тежестта на данъците при битовите потребители на природен газ се е увеличила от 34 % през първата половина на 2008 г. до 55 % през първата половина на 2021 г. През втората половина на 2022 г. тежестта на данъците е 16 %, което отразява мерките за субсидии и облекчения, предприети от държавите за облекчаване на тежестта на високите цени на енергията.

Крайните цени за бита са се увеличили през разглеждания период във всички 24 държави-членки на ЕС, за които има налични данни. Най-голямото увеличение се наблюдава в Чехия (230,6 %), Румъния (165,1 %) и Латвия (157,2 %). Увеличението на тези цени за България е 65,8%. Цената на енергийната компонента е основният двигател на увеличенията.

Horizontal bar chart on the percentage change in natural gas prices for household consumers in the second half of 2022 compared with previous year's same semester in the EU, the euro area, EU Member States and some of the EFTA countries, candidate countries, potential candidates and other countries.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: