Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по немски език курсове по английски език
Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по английски език курсове по немски език

Начало НовиниАнализиСъбитияЯдрените и газовите проекти очакват решение за достъп до зелено финансиране до края на годината

Върни се назад

Назад

Ядрените и газовите проекти очакват решение за достъп до зелено финансиране до края на годината

Ядрените и газовите проекти очакват решение за достъп до зелено финансиране до края на годината

От Съобщение на Комисията: „Таксономията на ЕС – отчитане на предприятията във връзка с устойчивостта, предпочитания по отношение на устойчивостта и доверителни задължения“:

„III. Следващи стъпки в развитието на таксономията на ЕС

В съответствие с правната рамка и предишните ангажименти, Комисията ще приеме допълнителен делегиран акт към Регламента за таксономията на ЕС, обхващащ дейности, които все още не са обхванати от приетия Делегиран акт за таксономията на ЕС в областта на климата, като земеделие, някои енергийни сектори и някои производствени дейности.

Този допълващ делегиран акт ще обхваща ядрената енергия, предмет на и в съответствие с резултатите от конкретния процес на преразглеждане, който е в ход съгласно Регламента на ЕС за таксономията. Този процес се основава на независимия научно-технически доклад, публикуван през март 2021 г. от Съвместния изследователски център, службата за наука и знания на Европейската комисия. Прегледът на този доклад продължава чрез две групи експерти, експертна група по член 31 на Евратом и Научния комитет по здравеопазване, екологични и нововъзникващи рискове (SCHEER), за да завърши научната оценка и той ще бъде завършен през юни 2021 г.

Този допълващ делегиран акт ще обхваща също природния газ и свързаните с него технологии като преходна дейност, доколкото те попадат в границите на член 10, параграф 2 от Регламента на ЕС за таксономията. В този контекст ще бъдат разгледани характеристиките на клаузата за затихваща дейност за преходни дейности.

Комисията ще приеме този допълнителен делегиран акт възможно най-скоро след края на конкретния процес на преглед и преоценка, вероятно през лятото на 2021 г. (…)

IV. Финансиране на прехода към устойчивост

Докато Регламентът за таксономията на ЕС е ключов фактор за мобилизиране на инвестиции в дългосрочни устойчиви решения, обществените консултации и реакциите на членовете на Европейския парламент, държавите-членки и други заинтересовани страни през последните месеци подчертаха ограниченията на таксономията на ЕС. По-специално, широко разпространено безпокойство е, че някои дейности, които допринасят за зеления преход на реалната икономика, не са допустими за включване в таксономията.

Поради това Комисията ще обмисли предлагането на законодателство в подкрепа на финансирането на някои икономически дейности, предимно в енергийния сектор, включително газ, които допринасят за намаляване на емисиите на парникови газове по начин, който подкрепя прехода към климатична неутралност през настоящото десетилетие. Настоящото предложение ще има за цел да определи срокове и междинни стъпки за онези икономически дейности, включително за съществуващи инвестиции, които допринасят за процеса на преход по начин, съвместим с европейската Зелена сделка.

Такъв подход би позволил да се предприемат последващи действия по заключенията на Европейския съвет от 11-12 декември 2020 г., които признават ролята на преходните технологии като природния газ. Инвестициите в проекти за природен газ отговарят на условията за финансиране чрез инструменти на ЕС, когато такива инвестиции подкрепят целите на политиката на ЕС по начин, съобразен със Зелената сделка. Примерите включват Инструмент за възстановяване и устойчивост, Invest EU, Европейски фонд за регионално развитие и Фонд за модернизация на схемата за търговия с емисии, които позволяват проектите за природен газ да бъдат оценявани доколко се квалифицират за съответвстие с условията проект по проект, за всеки отделен случай.

Преходът към неутрална по отношение на климата и устойчива икономика не е еднократно събитие, а процес. За компаниите този преход означава да намалят емисиите на парникови газове, да станат устойчиви и да намалят вредата върху околната среда с течение на времето. За инвеститорите преходът означава да се подобрят екологичните показатели на портфейла с течение на времето. Държавите-членки също трябва да планират и стимулират този преход.

Всички компании могат да инвестират в зелени дейности. Като част от корпоративната си стратегия, компаниите могат да използват таксономията на ЕС, за да направят планове за преход за специфични дейности, за да отговорят на праговете на таксономията. Други научно обосновани показатели могат да им помогнат да определят цели за постигане на устойчивост за компанията като цяло.“

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Сподели: