Начало НовиниАнализиСъбития10 стратегически принципа за енергийна ефективност от МЕА

Върни се назад

Назад

10 стратегически принципа за енергийна ефективност от МЕА

10 стратегически принципа за енергийна ефективност от МЕА

Енергийната ефективност е от основно значение за подобряване на живота на всички хора чрез осигуряване на достъпен и надежден достъп до енергия, подпомагане на икономическия растеж и устойчивостта, повишаване на сигурността на доставките и ускоряване на прехода към чиста енергия. Силният и ранен фокус върху енергийната ефективност е от съществено значение за постигането на система с нулеви нетни емисии до 2050 г.

За да продължи подкрепата си за по-активни действия в областта на енергийната ефективност, Международната енергийна агенция (МЕА) разработи и актуализира своя политически инструментариум към правителствата по повод 8-та годишна глобална конференция по енергийна ефективност във Версай. Документът предоставя практически подход за ускоряване на действията в областта на енергийната ефективност, като насочва правителствата при разработването на ефективни политически мерки, подкрепата на политическите решения и изпълнението на политиката .

Инструментариумът се състои от две части: Първата включва десет стратегически принципа, основани на препоръките на Глобалната комисия за спешни действия в областта на енергийната ефективност, които обединяват ключови изводи от световния опит за това как да се увеличи максимално въздействието на всички политики и програми за енергийна ефективност.

Вторият представлява набор от пакети от секторни политики, които подчертават основните политики, с които разполагат правителствата, и как те могат да бъдат интегрирани в ефективен съгласуван пакет от политики и действия за постигане на по-бързо и по-силно повишаване на ефективността. Инструментариумът за политики за 2023 г. включва два нови пакета за политики в областта на чистото готвене и финансирането, както и актуализации на съществуващите пакети.

Пакетите с политики представят практически подход за разработване и прилагане на политики, основани на три основни елемента: регулиране, информация и стимули.

Те подчертават как най-ефективно да се комбинират различни мерки в стратегически подход.

Десет стратегически принципа

Въз основа на анализа на най-добрите практики на МЕА и работата на Глобалната комисия за спешни действия в областта на енергийната ефективност следните десет стратегически принципа могат да бъдат изведени в подкрепа на създателите на политики  с оглед подобряване и разширяване на своите политики и програми за енергийна ефективност и бързо ускоряване на ръстта на енергийната ефективност чрез нови и по-силни политически действия.

  1. Определяне на приоритети за междусекторни действия за енергийна ефективност поради техните икономически, социални и екологични ползи

Предоставянето на приоритет на междусекторните действия, ще увеличи максимално ползите от енергийната ефективност във всички сектори на обществото, ще подобри социалното и икономическото развитие, енергийната сигурност и устойчивост и ще ускори декарбонизацията на енергийния сектор.

  1. Действия за разгръщане на потенциала на ефективността за създаване на работни места

Енергийната ефективност може бързо да доведе до ръст на работните места и може да продължи да бъде дългосрочен и устойчив сектор на заетост. Изграждането на капацитет и развитието на умения са от съществено значение за ефективното прилагане на политиката.

  1. Създаване на по-голямо търсене на решения за енергийна ефективност

Дейностите по отношение на енергийната ефективност ще бъдат най-бързо разширени чрез съсредоточаване върху увеличено търсенето на ефективни продукти и услуги и създаване на условия за по-високи нива на пазарна активност.

4. Фокус върху финансирането в по-широк контекст на разширяването на действията

Мобилизиране на финансиране и създаване на пазарни условия за привличане и увеличаване на инвестициите от частния сектор е съществен елемент от действията за повишаване на ефективността. Политиките, насочени към това, ще бъдат най-ефективни, ако са част от широк съгласуван подход за стимулиране на пазарния мащаб, съчетаващ мерки за увеличаване на търсенето с действия за премахване на инвестиционните пречки.

  1. Използване на цифровите иновации за повишаване на ефективността на цялата система

Политиците могат да се възползват от потенциала на цифровите иновации, за да осигурят интелигентен контрол, по-добро управление на енергията и по-широка оптимизация на енергийната система. Политиките могат да дадат възможност и да стимулират новите решения, като същевременно защитават потребителите и сигурността на системата.

  1. Публичният сектор трябва да бъде пример

Държавните инвестиции за стимулиране на иновациите и по-високите стандарти в публичния сектор ще доведат до натрупване на опит, пазари, знания и доверие в решенията за енергийна ефективност.

  1. Ангажиране на всички части на обществото

Изпълнението на действията за енергийна ефективност трябва да се осъществява на всички нива на обществото, като градовете, предприятията и местните общности играят важна роля за неговия успех.

  1. Използване на поведенчески прозрения за по-ефективна политика

Хората са в центъра на действията за енергийна ефективност, като се възползват от по-голям достъп, по-ниски разходи и по-удобна и здравословна среда. Поведението на потребителите играе важна роля и прозренията на поведенческата наука могат да помогнат за разработването на по-интелигентни и ефективни политики.

  1. Засилване на международното сътрудничество

Международното сътрудничество и обменът на най-добри практики позволяват на държавите да се учат една от друга и да хармонизират подходите и стандартите, там където е подходящо. Това може да ускори прилагането на политиките за енергийна ефективност и трансформирането на пазарите.

  1. Повишаване на амбициите в областта на енергийната ефективност в световен мащаб

Ползите от политиките за енергийна ефективност са най-големи, когато амбицията е висока, като се улавя значителният неизползван потенциал за постигане на икономически, енергийни и екологични ползи.

Източник: MEA

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: