Начало НовиниАнализиСъбитияМерки за намаляване на натиска върху ликвидността на енергийните компании

Върни се назад

Назад

Мерки за намаляване на натиска върху ликвидността на енергийните компании

Мерки за намаляване на натиска върху ликвидността на енергийните компании

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) публикува предложение за мерки за намаляване на натиска върху ликвидността на нефинансовите контрагенти (НФК), работещи на регулираните пазари на газ и електроенергия, чийто клиринг се извършва от базирани в ЕС централни контрагенти. Документът е в отговор на писмо от ЕК (13.09.2022) относно възможни извънредни мерки за справяне с настоящото ниво на маржовете и на прекомерната волатилност на пазарите на енергийни деривати.

След нахлуването на Русия в Украйна, цените и волатилността се увеличиха значително на енергийните пазари, което от своя страна предизвика значително увеличение на маржовете от страна на централните контрагенти, за да покрият свързаните с тях експозиции.

Финансовите клирингови членове и субектите обичайно са в състояние да се справят с повишения ликвиден натиск, но редица нефинансови клирингови членове и клиенти се сблъскват с големи ликвидни затруднения при тези растящи цени, тъй като те обикновено имат по-малко ликвидни активи от финансовите институции, за да изпълнят изискванията за първоначално обезпечение.

За разлика от други финансови пазари, нефинансовите контрагенти играят значителна роля на енергийните пазари като тези на природен газ, електроенергия и петрол. Нефинансовите контрагенти като например производителите на енергия и търговци, са важни потребители на договори за енергийни деривати, за да се хеджират срещу бъдещи ценови движения на спотовите енергийни пазари.

Въпреки че ЕОЦКП не наблюдава силна тенденция за преминаване към извънборсова търговия на консолидирано ниво, все пак се забелязва преминаване към извънборсови пазари в скандинавските страни поради ликвидния стрес. Увеличаването на извънборсови позиции без клиринг може да доведе до позиции, които не са надлежно обезпечени и може да намали прозрачността на енергийния пазар.

В документа се предлагат регулаторни технически стандарти (РТС), които временно разширяват за период от 12 месеца набора от допустими обезпечения на централните контрагенти до необезпечени банкови гаранции за НФК, действащи като клирингови членове и до публични гаранции за всички видове контрагенти.

ЕОЦКП ще продължи да работи по други потенциални мерки в отговор на изключителната нестабилност на енергийните пазари.

Следващи стъпки

Окончателният доклад беше изпратен на Европейската комисия за одобрение, след което ще бъде подложен на процедура за контрол от страна на Европейския парламент и Съвета.

За повече информация: ESMA

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: