Начало НовиниАнализиСъбития2023 г.: с блясък на слънце в електроенергийния микс и силен внос на електроенергия

Върни се назад

Назад

2023 г.: с блясък на слънце в електроенергийния микс и силен внос на електроенергия

2023 г.: с блясък на слънце в електроенергийния микс и силен внос на електроенергия

През 2023 г. структурата на електроенергийния микс се промени осезаемо. Безапелационната доминация на въглищата от 2021 г. и 2022 г. изглежда, че остава в миналото. Ускореният темп на добавяне на нови мощности от възобновяеми източници показва, че производството от тях в близките две години може да изпревари това от въглища, ако метеорологичните и пазарните условия са благоприятни за това.  Електропроизводството от хидроенергийни мощности продължава да е слабо в резултат на различни фактори – технически проблеми, климатични и др.  Навлизането на повече ВЕИ в цяла Европа, съчетано с периоди на ниско търсене, доведе до повече отрицателни и близки до нулата цени по пазарите на Стария континент, което породи повишен интерес към електроенергия извън пределите на страната.

Производството на електроенергия през изминалата година спадна до ниво, по-ниско от това през пандемичната 2020 г., а именно в размер на 39,6 ТВтч, показват данните на ENTSOE. Основен фактор за това се оказа драматичният спад с над 10 ТВтч на електропроизводството от лигнитни  въглища. Тенденцията на понижено производството на електроенергия от газ продължава, като записва нов съществен спад от 18,2%.  Общо от изкопаеми горива са произведени 15 ТВтч или с 40% по-малко електроенергия в сравнение с 2022 г. Нещо повече и тук количеството е по-ниско (-8%) спрямо това от 2020 г. Намаленото електропроизводство от фосилни горива доведе до свиване на дела им  в електроенергийния микс от 52, 8% (2022 г.) на 39,5% (2023 г.).

Производството от ядрена енергия също е част от негативната тенденция на спад. През 2023 г. то е 16,2 ТВтч или 1,8% по-слабо спрямо предходната година.

Изключително силна се оказа годината за слънчевата и вятърната енергия. Изобилието от слънце и стремглавият ръст на соларните мощности в страната допринесоха за рекордното производство от над 3 ТВтч или 85,6% ръст спрямо предходната година. Летните месеци записаха нови слънчеви рекорди. Най-слънчевият час  е на 1 септември 2023 г., когато  между 11-12 ч. са постъпили 2185 МВтч в електроенергийната система или 38,3% от енергийния микс в този момент. Именно в обедните часове често делът на слънчевата електроенергия през юли, август и септември варира между 30-38% от електроенергийния микс. Благоприятните атмосферни условия през последната седмица на зимния декември изпратиха годината с производство от слънчева енергия по обедните часове между 1400-1613 МВтч или 26-28% от енергийния микс в този часови период.

Електроенергията от вятър достигна 1,5 ТВтч или ръст от 1,6% спрямо предходната година.

Много ниско ниво спрямо последните няколко години отбеляза електроенергията от биомаса – едва 0,18 ТВтч. Около 0,250 ТВтч е обичайно нивото на това производство.

Производство на електрическа енергия, МВтч

Производство на електрическа енергия, МВтч

Потребление

Икономическата обстановка в страната сви електроенергийното потребление до 36 ТВтч или с 1,8 ТВтч по-слабо спрямо година по-рано.  Потреблението дори е малко под стойността през 2020 г., когато имаше силни здравни ограничения и затваряния на производства.

Брутно потребление на електрическа енергия, МВтч

Брутно потребление на електрическа енергия, МВтч

Внос и износ

Търговците на електроенергия в страната се насочиха към електроенергия на по-атрактивните цени на европейските пазари в определени периоди и реализираха рекорден внос от 4 ТВтч, като този през румънската граница е малко над 3 ТВтч.

Износът на електроенергия в размер на 7 ТВтч остана далеч под високите нива на 2022 г. (12 ТВтч). Най-силен износ е осъществен в посока Гърция – 2 ТВтч, а най-слаб в посока Румъния – малко под 1 ТВтч.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: