Начало НовиниАнализиСъбитияACER одобри новия механизъм за коригиране на максималната цена за спот пазари

Върни се назад

Назад

ACER одобри новия механизъм за коригиране на максималната цена за спот пазари

ACER одобри новия механизъм за коригиране на максималната цена за спот пазари

На 11 януари 2023 ACER одобри промени в методологиите за автоматично увеличаване на максималната ценова граница в случай на ценови скокове. Навременното коригиране на тези ценови ограничения е необходимо, за да се гарантира сигурността на доставките през настоящата зима чрез оптимално краткосрочно диспечиране на производството, ефективно използване на междусистемните връзки и насърчаване на активното управление на търсенето. Изменените методики ще доведат до по-постепенно увеличаване на пазарните ценови ограничения за ден напред и в рамките на деня, отколкото при предишните правила.

Към какво е насочена промяната

Във връзка с очакваните високи цени на електроенергийните пазари ACER призова номинираните оператори на електроенергийния пазар (NEMOs) да представят предложения за изменение на методиките за разпределение на капацитета и управление на претоварването, свързани с:

– методологията за хармонизирана максимална и минимална клирингова цена (HMMCP) за единично свързване за ден напред (SDAC); и

– хармонизираната максимална и минимална клирингова цена (HMMCP) за единично свързване в рамките на деня (SIDC).

Тези методики определят максималните и минималните граници на цените на единните европейски пазари на електроенергия за ден напред и в рамките на деня. След получаването на предложенията от страна на номинираните пазарни оператори през септември 2022 г. ACER разгледа и одобри измененията на методологиите HMMCP. ACER счита този преглед за високоприоритетен и одобри измененията по ускорен начин, като издаде Решението за SDAC на HMMCP и Решението за SIDC на HMMCP два месеца преди законовия срок.

Ползата от промените

С измененията на методиката се актуализират условията, които ще доведат до по-малко на брой и по-малки корекции на ценовите ограничения. Това ще позволи на участниците на пазара да свикнат с новите ценови ограничения, което ще позволи навлизането на нови производители и активно управление на търсенето.

Комбинираният ефект от тези изменения ще бъде по-постепенно коригиране на ценовите ограничения на краткосрочния пазар на електроенергия, което ефективно ще ограничи каскадния ефект на увеличенията в случай на повтарящи се екстремни цени, произтичащи от настоящата методология, като същевременно ще запази ползите от навременните корекции на ценовите ограничения за ефективността на европейските спот пазари.

Освен това механизмът за автоматична корекция се въвежда за пазарите в рамките на деня, като задейства корекции на ценовите ограничения на търговете в рамките на деня, които понастоящем се планира да бъдат стартирани през първите месеци на 2024 г..

Как  да се намалят скоковете на цените през следващите месеци?

 

Скоковете на цените могат да се появяват по-често, ако производството на електроенергия заедно с капацитета на трансграничните междусистемни връзки не е достатъчно, за да задоволи търсенето. Предоставянето на междусистемния капацитет за търговия и насърчаването на отговора на търсенето е от жизненоважно значение за гарантиране на сигурността на доставките през предстоящата зима.

Ето защо и независимо от решенията, през следващите месеци ACER отново призовава:

– операторите на преносни системи (ОПС) да осигурят достатъчен междузонов капацитет на междусистемните връзки за трансгранична търговия с електроенергия;

– пазарните участници да осигурят значително активно управление на търсенете (demand response).

Решение SDAC

Решение SIDC

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: