Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияПролетна икономическа прогноза за България

Върни се назад

Назад

Дияна Стоянова

Пролетна икономическа прогноза за България

Европейската комисия публикува пролетната икономическа прогноза за Съюза и страните-членки за 2023 и 2024 г. По отношение на България очакванията са икономическият растеж да се забави през 2023 г. и да започне да се ускорява през 2024 г. Растежът на износа ще се забави през 2023 г. поради потиснатото чуждестранно търсене и специфични за страната …

Пролетна икономическа прогноза за България Read More »

Повече от половината домакинства в България притежават климатици

Процентът на домакинствата, които притежават климатици съществено се е повишил в рамките на една календарна година според последните публикувани данни на НСИ. През 2022 г. повече от половината от домакинствата (54,2% от домакинствата) в страната са снабдени с този вид енергоефективни електрически уреди за отопление и охлаждане или ръст от 17% спрямо 2021. Преди 14 …

Повече от половината домакинства в България притежават климатици Read More »

ЕК настоятелно призовава България да транспонира изцяло правилата на ЕС за вътрешния пазар на електроенергия

В априлския пакет от решения за нарушения на правилата на вътрешния пазар Европейската комисия обяви, че ще изпрати мотивирано становище на България (INFR(2021)0015) за това, че не е нотифицирала по достатъчно ясен и точен начин всички разпоредби от националното законодателство, чрез които счита, че се транспонират правилата на ЕС за вътрешния електроенергиен пазар, посочени в …

ЕК настоятелно призовава България да транспонира изцяло правилата на ЕС за вътрешния пазар на електроенергия Read More »

Европарламентът гласува днес ключови закони от Fit for 55

„Подготвени за цел 55“: Европейският парламент прие ключови закони в областта на климата до 2030 г. Безплатните квоти в схемата за търговия с емисии (СТЕ) ще бъдат постепенно премахнати от 2026 г. нататък Автомобилният транспорт и сградите в новата СТЕ II от 2027 г. Нов инструмент за изместване на въглеродни емисии с цел защита на …

Европарламентът гласува днес ключови закони от Fit for 55 Read More »

Интегриране на над 70% променливо електропроизводство в бъдещите енергийни системи

Възобновяемите енергийни източници се развиват бързо в електроенергийните системи по света, тъй като страните се стремят да подобрят енергийната си сигурност, да постигнат целите за намаляване на емисиите и да се възползват от по-евтините източници на електроенергия. Благодарение на успешното използване на ресурсите за гъвкавост – от по-силни мрежи и междусистемни връзки до мерки по …

Интегриране на над 70% променливо електропроизводство в бъдещите енергийни системи Read More »

Еволюция на политиките за енергийна ефективност в подкрепа на енергийния преход

По-ефективното използване на енергията се доказва като изключително успешен и рентабилен начин за намаляване на търсенето на енергия. Вече съществуват добре разработени и доказани политически инструменти за повишаване на енергийната ефективност, като например екодизайнът в Европа и японската програма Top Runner. Тези инструменти на политиката могат също така да подкрепят замяната на горивата и по-доброто …

Еволюция на политиките за енергийна ефективност в подкрепа на енергийния преход Read More »

Подготвя се Закон за насърчаване на електрическата мобилност

Министерството на иновациите и растежа организира предварителна обществена консултация във връзка с подготовката на проект на Закон насърчаване на електрическата мобилност. Целта е ускоряване на електрификацията на автомобилния транспорт в България и намаляване на свързаните с него емисии на парникови газове и замърсяване на въздуха. Очаква се документът да стимулира разширяването на инфраструктурата за електрически …

Подготвя се Закон за насърчаване на електрическата мобилност Read More »

МЕА: CO2 Emissions in 2022

През март Международната енергийна агенция публикува доклада си CO2 Emissions in 2022, който дава оценка на въглеродните емисии от всички енергийни източници и промишлени процеси в световен мащаб. Емисиите от производство на енергия са се увеличили с 423 млн. т, докато емисиите от промишлените процеси са намалели със 102 млн. т. Емисиите от различни източници …

МЕА: CO2 Emissions in 2022 Read More »

Съвместно изявление на индустрията за тавана на инфрамаргиналните приходи

До 30 април 2023 г. Европейската комисия и държавите членки са упълномощени да извършат преглед на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. С този регламент бяха въведени редица извънредни мерки за справяне с високите цени на енергията, включително прилагането на тавани на инфрамаргиналните приходи на пазара на електроенергия. В тази връзка …

Съвместно изявление на индустрията за тавана на инфрамаргиналните приходи Read More »

Актуализирани насоки на ЕК за мерки в подкрепа на екологичния преход

Европейската комисия публикува актуализирани ръководни образци за държавната помощ, за да подпомогне държавите членки при разработването на мерки, които ще бъдат включени в техните национални планове за възстановяване и устойчивост (ПВУ) в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. По-специално актуализираните технически документи ще помогнат на държавите членки да разработят мерки, които допълнително да …

Актуализирани насоки на ЕК за мерки в подкрепа на екологичния преход Read More »

Сподели: