Начало НовиниАнализиСъбитияПубликуван е водещият доклад за качеството на енергийните доставки в Европа

Върни се назад

Назад

Дияна Стоянова

Публикуван е водещият доклад за качеството на енергийните доставки в Европа

Съветът на европейските енергийни регулатори (СЕЕР) и Регулаторният борд на Енергийната общност (ECRB) публикуваха днес Седмия доклад за сравнителен анализ на качеството на доставките на електроенергия и газ (7th Benchmarking Report on the Quality of Electricity and Gas Supply)– ключов документ, в който се посочват добрите регулаторни практики по отношение на качеството на доставките в …

Публикуван е водещият доклад за качеството на енергийните доставки в Европа Read More »

Потреблението на газ в ЕС намалява с 20,1%

Потреблението на природен газ в ЕС е намаляло с 20,1 % в периода август-ноември 2022 г. в сравнение със средното потребление на газ за същите месеци (август-ноември) в периода 2017-2021 г. В Регламент (ЕС) 2022/1369 на Съвета относно координирани мерки за намаляване на търсенето на газ, част от плана REPowerEU за прекратяване на зависимостта на …

Потреблението на газ в ЕС намалява с 20,1% Read More »

Емисии от икономиката на ЕС през 2021 г.: -22% от 2008 г. насам

През 2021 г. емисиите на парникови газове (ПГ), генерирани от икономическите дейности на резидентите на ЕС, възлизат на 3,6 млрд. тона CO2 еквивалент (CO2-екв.). В сравнение с 2008 г. се наблюдава намаление с 22 %. Дейността с най-високи емисии на парникови газове през 2021 г. е преработващата промишленост (800 млн. тона CO2 екв. или 22% …

Емисии от икономиката на ЕС през 2021 г.: -22% от 2008 г. насам Read More »

25% от производството на електроенергия в ЕС от ядрени източници

През 2021 г. 13-те държави – членки на ЕС, в които се произвежда ядрена електроенергия, са произвели 731 701 гигаватчаса (GWh) ядрена електроенергия (+7% в сравнение с 2020 г.,  +48 189 GWh). Това представлява над 25% от общото производство на електроенергия в ЕС. Най-големият производител на ядрена електроенергия в ЕС през 2021 г. е Франция …

25% от производството на електроенергия в ЕС от ядрени източници Read More »

4,11 млрд. евро от Модернизационния фонд за ускоряване на прехода към чиста енергия в осем държави членки

Европейската комисия съобщи, че през втората година от функционирането си Модернизационният фонд е изплатил общо 4,11 млрд. евро, с които са подпомогнати 61 проекта в осем държави бенефициери. Тези проекти ще допринесат за модернизирането на енергийните системи, за намаляването на емисиите на парникови газове в секторите на енергетиката, промишлеността, транспорта и селското стопанство и за …

4,11 млрд. евро от Модернизационния фонд за ускоряване на прехода към чиста енергия в осем държави членки Read More »

ЕС постига споразумение за укрепване и разширяване на търговията с емисии и за създаване на Социален фонд за климата, който да подпомага хората в условията на екологичен преход

Европейската комисия приветства постигнатото с Европейския парламент и Съвета предварително споразумение за укрепване на схемата на ЕС за търговия с емисии, за прилагане на търговията с емисии по отношение на нови сектори с цел да бъдат предприети ефективни действия в областта на климата в икономиката като цяло, и за създаване на Социален фонд за климата. …

ЕС постига споразумение за укрепване и разширяване на търговията с емисии и за създаване на Социален фонд за климата, който да подпомага хората в условията на екологичен преход Read More »

Как ЕС може да избегне недостига на природен газ през 2023 г.

В доклад на МЕА се посочват ключови действия за преодоляване на потенциалната разлика между търсенето и предлагането, ако доставките по руските тръбопроводи намалеят до нула, включително по-бързо въвеждане на енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. Европейският съюз е изправен пред потенциален недостиг от почти 30 милиарда кубически метра природен газ през 2023 г., но този …

Как ЕС може да избегне недостига на природен газ през 2023 г. Read More »

400 милиарда евро са необходимите инвестиции в европейската мрежа до 2030 г.

Eurelectric публикува днес доклада си за устойчивостта на енергийната система пред лицето на климатичните промени – ‘The Coming Storm, Building Electricity Resilience to Extreme Weather’. „Инвестирайте днес в климатична устойчивост, за да избегнете прекъсване на електрозахранването и увеличаване на разходите“ е основното послание на асоциацията при представянето на доклада. Топлинните вълни, горските пожари, наводненията и …

400 милиарда евро са необходимите инвестиции в европейската мрежа до 2030 г. Read More »

EURELECTRIC за електроенергийния пазарен модел

На 15 декември 2022 г. Европейският съвет ще започне обсъждане на бъдещия модел на пазара на електроенергия. Впоследствие, през първото тримесечие на 2023 г., се очаква Европейската комисия да приеме предложение за нов пазарен модел. В този контекст на 1 декември 2022 г. бяха изложени основните съображения и ключовите елементи, които това предложение трябва да …

EURELECTRIC за електроенергийния пазарен модел Read More »

Мерки за подкрепа за бизнеса за компенсиране на високите енергийни цени в ЕС

Институтът за енергиен мениджмънт продължава поредицата си аналитични доклади – бърза оценка на актуални енергийни, екологични и икономически проблеми. Днес ви представяме анализ на предлаганите и въведени национални мерки за подкрепа на бизнеса за компенсиране на високите енергийни цени. Резюме Настоящата енергийна криза започва като шок в цената на природния газ. С икономическото възстановяване през …

Мерки за подкрепа за бизнеса за компенсиране на високите енергийни цени в ЕС Read More »

Сподели: