Начало НовиниАнализиСъбитияРеформата на структурата на електроенергийния пазар в ЕС влиза в сила от 17 юли 2024

Върни се назад

Назад

Дияна Стоянова

Реформата на структурата на електроенергийния пазар в ЕС влиза в сила от 17 юли 2024

На 26 юни 2024 г. в Официален вестник бяха публикувани окончателно приетите текстове на Директива и Регламент, съставляващи реформаата на структурата на пазара на електроенергия в ЕС. Основните дати за транспониране на Директивата за електроенергията в националното законодателство са следните: Всички разпоредби, с изключение на тези в член 4 (свободен избор на доставчик) и член …

Реформата на структурата на електроенергийния пазар в ЕС влиза в сила от 17 юли 2024 Read More »

На чужд гръб и 100 балансиращи тояги са малко

Пазарът на балансираща енергия остава нещо като последната черна кутия в сектор „Електроенергетика“, след създаването на Българската независима енергийна борса и задължението търгуваната по свободно договорени цени електрическа енергия да се търгува там (мярка, която изглежда е изчерпала своята полезност). Балансиращият пазар обаче остава непрозрачен, непредвидим – от информационна, технологична и регулаторна гледни точки, а …

На чужд гръб и 100 балансиращи тояги са малко Read More »

Energy and Climate Diplomacy 2024

През юни беше представен тазгодишният сборник на Дипломатическия институт “Energy and Climate Diplomacy”, редактор и съставител на който по традиция  е Славчо Нейков, председател на УС на Института за енергиен мениджмънт. Тази година авторите са от България, Гърция, Израел и Мароко, а сборникът включва внушителен набор от теми: Energy and Climate Changes along Domination of …

Energy and Climate Diplomacy 2024 Read More »

400 милиарда долара мрежови инвестиции през 2024

Международната енергийна агенция публикува доклада си World Energy Investment за 2024 г. Докладът установява, че въпреки натиска върху финансирането, глобалните инвестиции в чиста енергия ще достигнат почти два пъти повече от тези в изкопаеми горива през 2024 г., за което ще допринесат подобряването на веригите за доставки и по-ниските разходи за чисти технологии. Тази година …

400 милиарда долара мрежови инвестиции през 2024 Read More »

Устойчиви електроенергийни мрежи

Днес Съветът на ЕС одобри заключения относно електроенергийната мрежова инфраструктурата на ЕС. В заключенията се предлагат редица мерки за взаимосвързана и устойчива електроенергийна мрежа в Европа, за да се гарантира енергийната сигурност и да се постигне декарбонизация в ЕС. Делът на възобновяемите енергийни източници в производството на електроенергия се е увеличил повече от два пъти …

Устойчиви електроенергийни мрежи Read More »

ЕС окончателно прие Законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии

Комисията приветства окончателното приемане днес на Законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии, с който ЕС е на път да укрепи вътрешния си производствен капацитет за ключови чисти технологии. Чрез създаването на единна и предвидима бизнес среда за сектора на производството на чисти технологии NZIA ще повиши конкурентоспособността и устойчивостта на промишлената база на …

ЕС окончателно прие Законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии Read More »

Влиза в сила първият мрежов кодекс за киберсигурност на трансграничния пренос на електронерегия

На 24 май 2024 г. в Официален вестник беше публикуван Делегиран регламент (ЕС) 2024/1366 на Комисията от 11 март 2024 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на мрежов кодекс относно специфични за сектора правила за свързаните с киберсигурността аспекти на трансграничните потоци на електроенергия. Регламентът влиза …

Влиза в сила първият мрежов кодекс за киберсигурност на трансграничния пренос на електронерегия Read More »

ENTSO-E и ENTSOG публикуваха общите си сценарии за TYNDP 2024

ENTSO-E и ENTSOG публикуваха днес проекта си за съвместни сценарии, които ще послужат за основа на десетгодишните планове за развитие на мрежите за електроенергия и газ (TYNDP) за 2024 г. Тези Сценарии за електроенергия, водород и природен газ са четвъртите по рода си, като се основават на последователния цикъл от сценарии след първия общ доклад …

ENTSO-E и ENTSOG публикуваха общите си сценарии за TYNDP 2024 Read More »

Удвояване на инвестициите в електроразпределението или Европа губи надпреварата за Net Zero

Разпределетелните мрежи на Европа трябва спешно да бъдат модернизирани, за да позволят масивна електрификация на транспорта, отоплението и индустрията, да интегрират ВЕИ и да устоят на зачестилите екстремни климатични и кибер заплахи. Проучването на Евроелектрик Grids for Speed демонстрира, че инвестициите в разпределителни мрежи трбва да се повишат от средно 33 милиарда евро до 67 …

Удвояване на инвестициите в електроразпределението или Европа губи надпреварата за Net Zero Read More »

Европейският съвет одобри реформата на електроенергийния пазар

На 21 май 2024 г. Европейският съвет одобри актуализирани правила за структурата и функционирането на европейския електроенергиен пазар. Потребителите в целия ЕС вече ще могат да се възползват от по-стабилни цени на енергията, по-малка зависимост от цената на изкопаемите горива и по-добра защита от бъдещи кризи по пътя към Европейски съюз без въглеродни емисии. По-стабилни …

Европейският съвет одобри реформата на електроенергийния пазар Read More »

Сподели: