Начало НовиниАнализиСъбитияCEER/ACER с препоръки за изпреварващи мрежови инвестиции

Върни се назад

Назад

Дияна Стоянова

CEER/ACER с препоръки за изпреварващи мрежови инвестиции

CEER и ACER публикуваха препоръки за изпреварващи инвестиции за ускоряване на разширяването на мрежата за енергийния преход Публикаваният на 25.03.2024 г. доклад прави преглед на националното третиране на изпреварващите инвестиции и предлага начини за улесняване на необходимото развитие на мрежите, за да се отговори на европейските енергийни и климатични цели. В отговор на настояването на …

CEER/ACER с препоръки за изпреварващи мрежови инвестиции Read More »

В НПВУ липсва стратегически подход към реформите

Европейската комисия организира техническа мисия в София на 18-20 март 2024 г. с цел да направи равносметка на напредъка на България по реформите и инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на България. Техническият екип към Европейската комисия, отговарящ за управлението на прилагането на българския ПВУ обикновено включва в прогрмата си и срещи за …

В НПВУ липсва стратегически подход към реформите Read More »

CEER: Status review on TSO and DSO unbundling

Днес CEER публикува своя оценка на състоянието на отделянето на операторите на разпределителни системи и операторите на преносни системи, като се подчертават новите развития от лятото на 2018 г. насам във връзка с прилагането на правилата, въведени с пакета за чиста енергия. Прави се и кратък преглед на новите изисквания за отделяне на операторите в …

CEER: Status review on TSO and DSO unbundling Read More »

„ПРОМЕНИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР НА ЕДРО И ДРЕБНО: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМИ“

КРЪГЛА МАСА „ПРОМЕНИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР НА ЕДРО И ДРЕБНО: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМИ“ София, 7 март 2024 г. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И КОМЕНТАРИ НА МОДЕРАТОРА   ЗА СЪБИТИЕТО 1. Кръглата маса беше организирана от Института за енергиен мениджмънт. Участници в събитието бяха над 50 представители на държавни институции, бизнес асоциации и търговски дружества, неправителствени организации, експерти, медии …

„ПРОМЕНИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР НА ЕДРО И ДРЕБНО: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМИ“ Read More »

Кръгла маса „Електроенергиен пазар – възможности и проблеми“

Промените в електроенергийния пазар на едро и дребно и предизвикателствата пред предстоящата либерализация, бяха обсъдени от широк кръг експерти, институции и заинтересовани страни, по време на кръгла маса, организирана от Института за енергиен мениджмънт, която се проведе на 7 март 2024 г. Сред участниците в дискусията бяха председателят на Комисията по енергетика в Народното събрание …

Кръгла маса „Електроенергиен пазар – възможности и проблеми“ Read More »

ЕК представи целта за намаляване на емисиите до 2040 г.

На 6 февруари 2024 г. Комисията публикува подробна оценка на въздействието относно възможните пътища за постигане на договорената цел Европейският съюз да стане климатично неутрален до 2050 г. Въз основа на тази оценка на въздействието Комисията препоръчва намаляване на нетните емисии на парникови газове с 90% до 2040 г. в сравнение с нивата от 1990 г., като …

ЕК представи целта за намаляване на емисиите до 2040 г. Read More »

Правила за устойчиво улавяне, съхранение и използване на въглероден диоксид

Европейският съюз е поел ангажимент за постигане на нулеви нетни емисии на на CO2 до 2050 г. Въпреки че основната част от усилията ще бъде намаляването на настоящите нива на емисии през следващите години, ще се нуждаем и от технологии, които могат да улавят на CO2 или да го отстраняват директно от атмосферата и след това …

Правила за устойчиво улавяне, съхранение и използване на въглероден диоксид Read More »

CEER публикува документ за обмена на данни, свързани с гъвкавостта и ролята на DSO

Въпреки че използването на услуги за гъвкавост от операторите на разпределителни услуги (DSO) е все още в начален стадий, то може да се превърне във важен инструмент за ефективно управление на мрежите. Следователно обменът на данни, свързани с гъвкавостта, между DSO и трети страни е основен елемент за ефективното използване на капацитета за гъвкавост. Настоящият …

CEER публикува документ за обмена на данни, свързани с гъвкавостта и ролята на DSO Read More »

Обществено обсъждане на Актуализиран Интегриран план Енергетика и климат 2021-2030

Министерството на енергетиката публикува на 22.12.2023 г. за обществено обсъждане проект на актуализация на Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г. В изпълнение на член 14 от Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз страните членки имат ангажимент да представят на Комисията проектите си на актуализирани планове енергетика …

Обществено обсъждане на Актуализиран Интегриран план Енергетика и климат 2021-2030 Read More »

Временно споразумение между Съвета и Парламента за реформата на електроенергийния пазар

На 14.12.2023 Съветът на ЕС и Европарламентът постигнаха временно споразумение за реформа на устройството на пазара на електроенергия в ЕС. Реформата има за цел да намали зависимостта на цените на електроенергията от променливите цени на изкопаемите горива, да предпази потребителите от ценови скокове, да ускори внедряването на възобновяеми енергийни източници и да подобри защитата на …

Временно споразумение между Съвета и Парламента за реформата на електроенергийния пазар Read More »

Сподели: