Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияКиберустойчивост на енергийните системи

Върни се назад

Назад

EMI

Киберустойчивост на енергийните системи

Международната енергийна агенция публикува през април поредица от анализи, част от водещия доклад на организацията „Електрическа сигурност 2021: Предизвикателства и възможности пред електроенергийната сигурност“. Първият материал по темата „Енергийни системи в преход“ се появи през октомври 2020 г. В поредица от публикации резюмираме изводите от настоящите анализи, оповестени в навечерието на подготовката за срещата на върха …

Киберустойчивост на енергийните системи Read More »

CO2 емисиите от използването на енергия отчетливо намаляха в ЕС през 2020 г.

Евростат изчислява, че през 2020 г., годината, когато мерките за ограничаване на COVID-19 бяха широко въведени от държавите-членки на ЕС, емисиите на въглероден диоксид (CO2) от изгарянето на изкопаеми горива (главно петрол и петролни продукти, въглища, природен газ) значително намаляват с 10% в ЕС в сравнение с предходната година. Емисиите на CO2, свързани с енергопотреблението, …

CO2 емисиите от използването на енергия отчетливо намаляха в ЕС през 2020 г. Read More »

Въздействие на COVID-19 върху доставката на изкопаеми енергийни ресурси в ЕС през 2020 г.

От началото на 2020 г. са предприети ограничителни мерки за забавяне на разпространението на COVID-19. Тези мерки включват затваряне на фабрики, училища и ресторанти и изискват хората да се затворят в домовете си. В края на пролетта много държави-членки на ЕС започнаха да премахват някои ограничения след първите признаци на възстановяване. Към късната есен обаче …

Въздействие на COVID-19 върху доставката на изкопаеми енергийни ресурси в ЕС през 2020 г. Read More »

ЕК: Стремеж към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвите

Европейската комисия прие плана за действие на ЕС: „Към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата“ — ключов елемент на Европейския зелен пакт и основна тема на тазгодишната Зелена седмица на ЕС. В него се определя интегрирана визия за 2050 г.: свят, в който замърсяването е намалено до нива, които вече не са вредни за човешкото здраве и естествените екосистеми, както …

ЕК: Стремеж към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвите Read More »

Дългосрочни инвестиционни сигнали за електропроизводство на пазари с висок дял на ВЕИ

На 5 май CEER публикува своя доклад за дългосрочните инвестиционни сигнали за електропроизводство на пазари с висок дял на възобновяеми източници. Все повече и повече възобновяеми източници са интегрирани в енергийната система, което е от съществено значение за постигане на целите на ЕС и националните климатични цели. Но тъй като възобновяемите енергийни източници имат по-ниски пределни разходи в …

Дългосрочни инвестиционни сигнали за електропроизводство на пазари с висок дял на ВЕИ Read More »

Споразумение по Механизма за отпускане на заеми в публичния сектор

Комисията приветства постигнатото на 26 април 2021 г. политическо споразумение между Европейския парламент и Съвета по предложението на Комисията за нов механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор (МЗПС). С това по всички предложения относно Механизма за справедлив преход (МСП) вече е постигнато споразумение и се очаква окончателното одобрение на тези предложения от Европейския …

Споразумение по Механизма за отпускане на заеми в публичния сектор Read More »

BG: най-ниски цени на електроенергията за домакинствата за втората половина на 2020

През втората половина на 2020 г. средните цени на електроенергията за домакинствата в Европейския съюз (ЕС) леко са намалели в сравнение с втората половина на 2019 г. (21,7 евро за 100 kWh), като са били 21,3 EUR за 100 kWh. Средните цени на газа в ЕС също леко са намалели и са 7,0 евро за …

BG: най-ниски цени на електроенергията за домакинствата за втората половина на 2020 Read More »

CEER: Мониторинг на независимостта на НРО

На 26 април 2021 година CEER публикува своя доклад за мониторинга на независимостта на НРО. Докладът разчита на отговорите, предоставени от 29 национални регулаторни органи (НРО) (24 члена на CEER и 5 наблюдатели в рамките на CEER) на специално проучване, което съдържа собствени въпроси на CEER, както и въпроси, използвани за индикаторите на ОИСР за …

CEER: Мониторинг на независимостта на НРО Read More »

BG: най-ниски цени на електроенергията за домакинствата за втората половина на 2020

През втората половина на 2020 г. средните цени на електроенергията за домакинствата в Европейския съюз (ЕС) леко са намалели в сравнение с втората половина на 2019 г. (21,7 евро за 100 kWh), като са били 21,3 EUR за 100 kWh. Средните цени на газа в ЕС също леко са намалели и са 7,0 евро за …

BG: най-ниски цени на електроенергията за домакинствата за втората половина на 2020 Read More »

Ядрените и газовите проекти очакват решение за достъп до зелено финансиране до края на годината

От Съобщение на Комисията: „Таксономията на ЕС – отчитане на предприятията във връзка с устойчивостта, предпочитания по отношение на устойчивостта и доверителни задължения“: „III. Следващи стъпки в развитието на таксономията на ЕС В съответствие с правната рамка и предишните ангажименти, Комисията ще приеме допълнителен делегиран акт към Регламента за таксономията на ЕС, обхващащ дейности, които все …

Ядрените и газовите проекти очакват решение за достъп до зелено финансиране до края на годината Read More »

Сподели: