Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияВЕИ: Основен източник на производство на енергия през 2021 г.

Върни се назад

Назад

Жана Георгиева

ВЕИ: Основен източник на производство на енергия през 2021 г.

Производството на енергия в ЕС е разпределено в редица различни енергийни източници: твърди горива, природен газ, суров нефт, ядрена енергия и възобновяема енергия (като биомаса, хидроенергия, вятърна и слънчева енергия). През 2021 г. най-големият източник, допринасящ за производството на първична енергия в ЕС, е енергията от възобновяеми източници (41 % от общото производство на енергия в ЕС). Такъв е случаят от 2016 г., когато възобновяемите енергийни източници за първи път надминаха ядрената …

ВЕИ: Основен източник на производство на енергия през 2021 г. Read More »

Италия: 450 милиона евро за подпомагане на производството на възобновяем водород

Европейската комисия одобри италианска схема на стойност 450 милиона евро за подпомагане на производството на възобновяем водород с цел насърчаване на прехода към net-zero economy, в съответствие с индустриалния план на Green Deal. Схемата беше одобрена съгласно Temporary Crisis and Transition Framework, приета от Комисията на 9 март 2023 г. в подкрепа на мерки в …

Италия: 450 милиона евро за подпомагане на производството на възобновяем водород Read More »

Green Deal: Ускорено навлизане на ВЕИ

Комисията приветства постигнатото на 30/03 предварително споразумение между Европейския парламент и Съвета за укрепване на Директивата на ЕС за енергията от възобновяеми източници. С това споразумение ЕС се доближава с още една стъпка към завършването на законодателството по линия на „Fit for 55“ за постигане на целите на Европейската Зелена сделка и на плана REPowerEU. Споразумението повишава обвързващата цел на ЕС …

Green Deal: Ускорено навлизане на ВЕИ Read More »

Комисията разширява Market Correction Mechanism, така че да обхване и други търговски хъбове

На 31 март 2023 Европейската комисия прие технически правила за разширяване на Market Correction Mechanism (МСМ), така че да обхване дериватите, свързани с търговията с газ във всички хъбове на ЕС. Мярката беше предприета, за да се осигури още по-широка защита от високите и нестабилни цени на газа. Както е предвидено в Регламента за MCM (2022/2578), …

Комисията разширява Market Correction Mechanism, така че да обхване и други търговски хъбове Read More »

Eurelectric за Регламента на ЕС за флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ / F-Gases)

На 5 април 2022 г. Европейската комисия направи законодателно предложение за преразглеждане на Регламента за ФПГ в съответствие с Европейската зелена сделка, Европейското законодателство за климата и скорошни международни задължения съгласно Монреалския протокол. Eurelectric  реагира на предложението като посочи, че европейската енергийна индустрия напълно възприемат целите на Европейската комисия за декарбонизация и нейната амбиция да …

Eurelectric за Регламента на ЕС за флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ / F-Gases) Read More »

Партньорство за умения в областта на енергията от възобновяеми източници

На 21 март 2023 търговски асоциации за възобновяема енергия и представители на монтажници на чисти технологии, с подкрепата на Европейската комисия, създадоха широкомащабно партньорство за умения за промишлената екосистема за възобновяема енергия. Те имат за цел да дадат възможност на работниците да придобият уменията, необходими за производството и управлението на технологии за възобновяема енергия, за …

Партньорство за умения в областта на енергията от възобновяеми източници Read More »

Eurelectric: Как е-мобилът да стане достъпен, надежден и лесен за употреба избор за всеки европеец

Повишаващите се цени на енергията и смущенията във веригата на енергийните доставки не спряха бума на  електромобилите в Европа. Изминалата 2022 г. може да се оцени като страхотна година за е-мобилността. Продажбите на EV спечелиха около 20% от пазара спрямо 17% през 2021 г., достигайки 8 милиона единици в Европа.  Ново проучване на Eurelectric-EY „Six essentials …

Eurelectric: Как е-мобилът да стане достъпен, надежден и лесен за употреба избор за всеки европеец Read More »

ЕК с правна рамка за индустриална устойчивост в Европа

• На 16 март 2023 Европейската комисия публикува ново законодателство – Net-Zero Industry Act и Critical Raw Materials Act, две регулаторни предложения, насочени към укрепване на устойчивостта на индустриалната верига на стойността. • Net-Zero Industry Act има за цел да гарантира, че най-малко 40% от търсенето на чисти технологии в блока се извършва на вътрешния …

ЕК с правна рамка за индустриална устойчивост в Европа Read More »

Европейската банка за водород ще стимулира използването на водород от възобновяеми източници

На 16 март 2023 Комисията представи нови планове за стимулиране и подкрепа на инвестициите в устойчиво производство на водород чрез Европейска банка за водород (EHB). Водородът може да допринесе значително за амбициите на ЕС за прекратяване на вноса на руски изкопаеми горива през следващите няколко години и за постигане на неутралност по отношение на климата …

Европейската банка за водород ще стимулира използването на водород от възобновяеми източници Read More »

ЕК прие Временна рамка за кризи и преход

Комисията приема Временна рамка за кризи и преход, за да подкрепи допълнително прехода към неутрална по отношение на климата икономика   На 9 март 2023 Европейската комисия прие нова Временна рамка за кризи и преход с цел насърчаване на мерки за подкрепа в сектори, които са от ключово значение за прехода към неутрална по отношение на климата …

ЕК прие Временна рамка за кризи и преход Read More »

Сподели: