Начало НовиниАнализиСъбития142 млн. евро в подкрепа на енергийния сектор в България

Върни се назад

Назад

Жана Георгиева

142 млн. евро в подкрепа на енергийния сектор в България

Европейската комисия одобри, съгласно правилата на ЕС за държавна помощ, българска схема в размер на 142 млн. евро (278 млн. лв.) за подпомагане на енергийния сектор. Схемата има за цел да облекчи част от разходите на дружествата, които съхраняваха природен газ в подземното газохранилище „Чирен“, за да се помогне на България да постигне целите си за запълване …

142 млн. евро в подкрепа на енергийния сектор в България Read More »

Още европейска подкрепа за водорода

В началото на юни 2024 ЕК предприе допълнителни стъпки в подкрепа на развитието на европейския пазар на водород, като стартира работа по пилотен механизъм. Новият механизъм е създаден в рамките на наскоро приетия пакет за декарбонизирани газове и водород и има за цел да ускори инвестициите чрез предоставяне на по-ясна картина на пазарната ситуация както на купувачите, така и на доставчиците и улесняване на …

Още европейска подкрепа за водорода Read More »

Българският RePower през погледа на ЕК – необходимо е укрепване на мрежите

За да се отбележи 2-та годишнина на плана REPowerEU, ЕК представи онлайн доклад, с който се прави преглед на напредъка, постигнат след приемането му. Докладът е придружен от 27 информационни фиша — по един за всяка държава от ЕС — в които е представен подробен анализ по държави. Долу представяме европейския прочит и равносметката от …

Българският RePower през погледа на ЕК – необходимо е укрепване на мрежите Read More »

REPowerEU — 2 години по-късно

За да се отбележи 2-та годишнина на плана REPowerEU, ЕК представи онлайн доклад, с който се прави преглед на напредъка, постигнат след приемането му. След смущенията на световния енергиен пазар, причинени от руското нашествие в Украйна, през май 2022 г. Европейската комисия прие плана REPowerEU. Целта беше бързо да се намали зависимостта на ЕС от руските изкопаеми …

REPowerEU — 2 години по-късно Read More »

Историческа и безпрецедентна „Харта за ефективна трансформация на електроразпределителните мрежи на Полша“ (обзор)

Историческа и безпрецедентна „Харта за ефективна трансформация на електроразпределителните мрежи на Полша“ …. …. или прави ли се това някъде и как се прави Четем доклада на полския енергиен регулаторен орган „National Report of the President of URE“ за миналата година, публикуван преди три месеца тази година: „Поради предизвикателствата на прехода в енергийния сектор, през …

Историческа и безпрецедентна „Харта за ефективна трансформация на електроразпределителните мрежи на Полша“ (обзор) Read More »

Eurelectric: Пет политически действия за осигуряване на повече съхранение на енергия и ВЕИ

Директивата за енергия от възобновяеми източници (RED), която беше приета от Съвета на ЕС, поставя обвързваща цел от 42,5% от възобновяемата енергия в крайното потребление на енергия до 2030 г. Това означава приблизително 70% възобновяеми източници в електроенергийния микс през 2030 г., с това доближавайки ЕС близо до повратна точка, при която нуждите от гъвкавост …

Eurelectric: Пет политически действия за осигуряване на повече съхранение на енергия и ВЕИ Read More »

F-Gas: Съветът и Парламентът постигат споразумение

На 5 октомври 2023 преговарящите от Съвета и Парламента постигнаха предварително политическо споразумение за постепенно намаляване на веществата, които причиняват глобално затопляне и нарушават озоновия слой. С това предварително споразумение завършват преговорите относно флуорсъдържащите парникови газове и се потвърждава постигнатото през юни 2023 неформално споразумение относно веществата, които нарушават озоновия слой. Въпреки че съществуващото законодателство …

F-Gas: Съветът и Парламентът постигат споразумение Read More »

Мрежите официално в дневния ред на Green Deal!

На 5 октомври 2023 Европейският парламент гласува в подкрепа на номинациите на Вопке Хьокстра за нов еврокомисар по въпросите на климата и за това изпълнителният вицепрезидент Марош Шефчович да поеме отговорностите по Зелената сделка на напусналия Франс Тимерманс. Едно конкретно потвърждението на Шефчович е от огромна полза за електроенергийния сектор. Призивът на Eurelectric за повече и …

Мрежите официално в дневния ред на Green Deal! Read More »

Схеми за подкрепа на ВЕИ в ЕС през 2020 и 2021

На 28/09/2023 CEER публикува преглед на схемите за подкрепа на ВЕИ в ЕС през 2020 и 2021, в който участват 27 държави (чрез националните си енергийни регулатори), от които 25 страни-членки на ЕС (вкл. България). CEER посочва, че за насърчаване на ВЕИ се използва широк набор от инструменти, като например инвестиционни субсидии, Feed-in tariffs (FiTs), …

Схеми за подкрепа на ВЕИ в ЕС през 2020 и 2021 Read More »

ЕК стартира трети кръг на обединяване на търсенето за съвместни покупки на газ

На 21 септември 2023 ЕК даде възможност на европейските дружества да регистрират своите нужди за закупуване на газ чрез механизма AggregateEU с оглед на съвместното закупуване на газ на международния пазар. Този трети кръг се основава на успеха на предишните два търга тази година, при които беше агрегиран общ обем от 27,5 милиарда кубически метра от …

ЕК стартира трети кръг на обединяване на търсенето за съвместни покупки на газ Read More »

Сподели: