Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияКЕВР започна 2022 година с нови премии на ВЕИ и цена на природния газ

Върни се назад

Назад

Жана Георгиева

КЕВР започна 2022 година с нови премии на ВЕИ и цена на природния газ

На 1 януари 2022 година КЕВР прие две решения: Измени от 01/01/2022 година премиите на производителите на електрическа енергия от ВЕИ с обща инсталирана мощност  500 KW и над 500 KW Утвърди нова цена на природния газ от 1 януари в размер на 133,41 лв./MWh По отношение решението от 1.01.2022 г. да се изменят премиите …

КЕВР започна 2022 година с нови премии на ВЕИ и цена на природния газ Read More »

Таксономията на ЕС: консултации относно делегирания акт за ядрената енергия и природния газ

Преди дни Европейската комисия започна консултации с Експертната група на държавите-членки по финансирането за устойчиво развитие и Платформата за финансирането за устойчиво развитие по проект на текст на допълнителен делегиран акт за таксономията, обхващащ определени дейности във връзка с ядрената енергия и природния газ. С помощта на таксономията на ЕС частните инвестиции се насочват и …

Таксономията на ЕС: консултации относно делегирания акт за ядрената енергия и природния газ Read More »

Комисията предлага следващото поколение собствени ресурси на ЕС

Днес, 22 декември 2022 година, Комисията представи предложение за определяне на следващото поколение собствени ресурси за бюджета на ЕС, което включва три нови източника на приходи: първият се основава на приходите от търговията с емисии (схемата за търговия с емисии), вторият — на ресурсите, генерирани чрез предложения механизъм на ЕС за корекция на въглеродните емисии …

Комисията предлага следващото поколение собствени ресурси на ЕС Read More »

ЕК одобри германска схема от €900 М за подкрепа на производството на възобновяем водород

Европейската комисия одобри, съгласно правилата на ЕС за държавна помощ, германска схема от 900 милиона евро за подпомагане на инвестициите в производството на възобновяем водород в страни извън ЕС, който след това ще се внася и продава в ЕС. Схемата, наречена „H2Global“, има за цел да отговори на търсенето на възобновяем водород в ЕС, което …

ЕК одобри германска схема от €900 М за подкрепа на производството на възобновяем водород Read More »

ЕК приема новите насоки относно държавната помощ в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката

Колегиумът на членовете на Комисията прие днес новите насоки относно държавната помощ в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката. Насоките ще бъдат официално приети през януари 2022 г. и ще се прилагат от този момент нататък. Новите правила са свързани с привеждането в съответствие с важните цели на ЕС, определени в Европейския зелен …

ЕК приема новите насоки относно държавната помощ в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката Read More »

EК одобри австрийската схема за подкрепа на ВЕИ-Е

Европейската комисия одобри, съгласно правилата на ЕС за държавна помощ, австрийска схема за подпомагане на производството на електроенергия от възобновяеми източници. Мярката ще помогне на Австрия да постигне целта си за 100% възобновяема енергия през 2030 г., в съответствие с нейния план за възстановяване и устойчивост, одобрен от Комисията и от Съвета, и ще допринесе …

EК одобри австрийската схема за подкрепа на ВЕИ-Е Read More »

Вече има споразумение по новите TEN-E правила за трансграничната енергийна инфраструктура

Нови правила на ЕС за трансгранична енергийна инфраструктура (TEN-E) и бъдещи проекти от общ интерес (PCI) бяха принципно договорени след политическото споразумение, постигнато от преговарящите на Съвета, Европейския парламент и Комисията на тристранната им среща в средата на декември. Въз основа на предложението на Комисията за обновяване на Регламента за трансевропейската мрежа за енергия (TEN-E), …

Вече има споразумение по новите TEN-E правила за трансграничната енергийна инфраструктура Read More »

Нови стимули за санирането и декарбонизацията на сградите

ЕК представи на 15.12.2021 нови правила за енергийните характеристики на сградите, така че те да се приведат в съответствие с Европейския зелен пакт и сградният фонд на ЕС да се декарбонизира до 2050 г. Това предложение ще улесни обновяването на домове, училища, болници, административни и други сгради в цяла Европа, за да се намалят емисиите на …

Нови стимули за санирането и декарбонизацията на сградите Read More »

ЕК: декарбонизация на пазарите на газ, насърчаване на използването на водород и намаляване на емисиите на метан

На 15 декември 2021 година Комисията прие набор от законодателни предложения за декарбонизация на пазара на газ на ЕС чрез улесняване на навлизането на възобновяеми и нисковъглеродни газове, включително водород, и за гарантиране на енергийна сигурност за всички граждани в Европа. Комисията предприема и последващи действия във връзка със стратегията на ЕС за метана и …

ЕК: декарбонизация на пазарите на газ, насърчаване на използването на водород и намаляване на емисиите на метан Read More »

Сподели: