Начало НовиниАнализиСъбитияIn-depth: Насоки за държавна помощ за климата, опазването на околната среда и енергетиката 2022 г.

Върни се назад

Назад

Жана Георгиева

In-depth: Насоки за държавна помощ за климата, опазването на околната среда и енергетиката 2022 г.

Новите Насоки за държавна помощ за климат, опазване на околната среда и енергетика (Guidelines on State aid for climate, environmental protection and energy  или „CEEAG“) бяха одобрени още през декември 2021 г., но се прилагат от 27 януари 2022 г. – датата на официалното им публикуване. Преразглеждането на CEEAG е процес в съответствие с целите …

In-depth: Насоки за държавна помощ за климата, опазването на околната среда и енергетиката 2022 г. Read More »

„Setting the Grids to Net Zero“ … или предизвикателството да се комбинират подобрени инвестиции в иновации с гаранция за качество и непрекъснатост на услугата

Пригодните за бъдещето мрежи са едновременно интелигентни и устойчиви на кризи и следователно изискват огромно увеличение на инвестициите, както и подходяща регулаторна рамка. Глобалното сътрудничество между DSO, както и силното сътрудничество с други заинтересовани страни, ще бъдат от съществено значение за справяне с тези предизвикателства и в крайна сметка за улесняване на енергийния преход. Операторите …

„Setting the Grids to Net Zero“ … или предизвикателството да се комбинират подобрени инвестиции в иновации с гаранция за качество и непрекъснатост на услугата Read More »

Изменението на климата – най-голямото предизвикателство за бъдещето според гражданите на ЕС

На 25 януари 2022 година Европейският парламент и Комисията публикуваха съвместно специално проучване на Евробарометър относно бъдещето на Европа. Със започването на 2022 г. — обявена за Европейска година на младежта — това проучване хвърля светлина върху вижданията на младите европейци относно предизвикателствата, пред които е изправен Европейският съюз, наред с ключовата роля, която младите …

Изменението на климата – най-голямото предизвикателство за бъдещето според гражданите на ЕС Read More »

ЕС инвестира още €1 млрд в инфраструктура за чиста енергия

Държавите-членки постигнаха споразумение относно предложението на Комисията да инвестира 1,037 милиарда евро в пет трансгранични инфраструктурни проекта в рамките на Механизма за свързване на Европа за трансевропейски енергийни мрежи (МСЕ — Енергетика). МСЕ — Енергетика ще предостави финансова подкрепа за изграждането на четири инфраструктурни проекта, от които три – за пренос на електроенергия и един …

ЕС инвестира още €1 млрд в инфраструктура за чиста енергия Read More »

„Fit for 55“ пакета в рамките на Зелената сделка: Обзор 2021

В работната програма на Европейската комисия за 2021 г. ревизиите и инициативите, свързани с действията в областта на климата в рамките на Европейската зелена сделка, и по-специално – климатичната цел за 55% нетно намаление на емисиите, са представени в пакета „Fit for 55“. Европейската зелена сделка, представена в съобщението (COM(2019)640) от 11 декември 2019 г., …

„Fit for 55“ пакета в рамките на Зелената сделка: Обзор 2021 Read More »

State aid: € 2,7 млрд. за преструктуриране на румънската Complexul Energetic Oltenia SA

На 26 януари 2022 г. Европейската комисия одобри помощта за преструктуриране на румънската енергийна компания Complexul Energetic Oltenia SA в размер до около 2,7 милиарда евро. Европейската комисия одобри, съгласно правилата на ЕС за държавна помощ, плановете на Румъния да предостави помощ за преструктуриране на енергийната компания Complexul Energetic Oltenia SA („CE Oltenia“) за до …

State aid: € 2,7 млрд. за преструктуриране на румънската Complexul Energetic Oltenia SA Read More »

Каква ще бъде цената на природния газ у нас от 1ви февруари?

Съгласно съобщението на сайта на енергийния регулатор, днес, 26 януари 2022, на открито заседание, излъчвано онлайн, Комисията за енергийно и водно регулиране в специализиран състав „Енергетика“ е обсъдила доклад във връзка с внесеното на 11.01.2022 г. заявление на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цена за месец февруари 2022 г., по която общественият доставчик да продава …

Каква ще бъде цената на природния газ у нас от 1ви февруари? Read More »

2020: ВЕИ имат 37% дял в брутното електропотребление на ЕС

През 2020 г. възобновяемите енергийни източници съставляват 37% от брутното потребление на електроенергия в ЕС, спрямо 34% през 2019 г., съобщава на 26.01.2022 г. Евростат. Вятърната и водната енергия представляват над две трети от общото производство на електроенергия от възобновяеми източници (съответно 36% и 33%). Останалата една трета от електроенергията идва от слънчева енергия (14%), …

2020: ВЕИ имат 37% дял в брутното електропотребление на ЕС Read More »

Обществена консултация: разрешителни за ВЕИ и споразумения за изкупуване на електроенергия (РРАs)

Европейската комисия стартира обществено допитване за това как да се подобрят процедурите за издаване на разрешителни за проекти за възобновяеми източници и улесняване на споразуменията за изкупуване на електроенергия (PPAs). Приносът на обществеността/заинтересованите лица ще послужи при подготовката на документ – насоки на ЕК, който трябва да бъде публикуван през лятото на 2022 г., целящ …

Обществена консултация: разрешителни за ВЕИ и споразумения за изкупуване на електроенергия (РРАs) Read More »

Q3 2021: Рекордни цени на природния газ

Последното издание на редовния тримесечен доклад на ЕК (конкретно – Directorate-General for Energy, Unit A.4, Market Observatory for Energy) за развитието на европейските пазари на природен газ, а именно – това за Q3 на 2021 година, публикувано на 17 януари 2022 г., е с фокус върху реакцията на ЕС и неговите държави-членки спрямо високите цени …

Q3 2021: Рекордни цени на природния газ Read More »

Сподели: