Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияTEN-E: ACER с препоръки при избора на проекти от общ интерес

Върни се назад

Назад

Жана Георгиева

TEN-E: ACER с препоръки при избора на проекти от общ интерес

Агенцията на ЕС за сътрудничество на енергийните регулатори (ACER) установи подобрения в подбора на проекти от общ интерес (PCI) за трансевропейска енергийна инфраструктура, като например списък с газови проекти, при които са взети предвид критериите за устойчивост, както и по-обективен процес за избор на проекти в сектора на електроенергията. Въпреки това, и в двете мнения …

TEN-E: ACER с препоръки при избора на проекти от общ интерес Read More »

State aid: Полша инвестира М173€ в електрическо зареждане и зареждане с водород на превозни средства

Европейската комисия прецени, че полските планове за инвестиране в инфраструктура за електрическо зареждане и зареждане с водород за превозни средства с нулеви и ниски емисии са в съответствие с правилата на ЕС за държавна помощ. Мярката ще допринесе за намаляване на емисиите на CO2 и други замърсители без неправомерно нарушаване на конкуренцията на единния пазар, …

State aid: Полша инвестира М173€ в електрическо зареждане и зареждане с водород на превозни средства Read More »

Ноемврийският газ – по-евтин от октомврийския с малко над лев

На 1 ноември 2021 Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление (вж. първоначално и изменено) за утвърждаване на цена за месец  ноември 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и …

Ноемврийският газ – по-евтин от октомврийския с малко над лев Read More »

Променят Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

В петък, на 05.11.2021 г., в сградата на КЕВР ще се проведе обществено обсъждане (от разстояние) на проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия. Общественото обсъждане ще се проведе със заинтересовани лица: държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти, пряко свързани с изготвения проект, …

Променят Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия Read More »

State of the Energy Union: Q&A

Какво представлява докладът за състоянието на енергийния съюз? Всяка година в доклада за състоянието на енергийния съюз се прави равносметка на напредъка по изпълнението на европейските политики в областта на енергетиката и климата, като се включват по-специално петте стълба на енергийния съюз: декарбонизация, включително възобновяеми източници на енергия, енергийна ефективност, вътрешен пазар, енергийна сигурност и научни изследвания, …

State of the Energy Union: Q&A Read More »

България – втора по най-евтин ток за бита в ЕС за Q1 2021

През първата половина на 2021 г. средните цени на електроенергията за домакинствата в ЕС се повишиха леко в сравнение със същия период на 2020 г. (21,3 евро за 100 kWh), възлизайки на 21,9 евро за 100 kWh. Средните цени на газа в ЕС регистрираха обратния път, намалявайки леко до 6,4 евро за 100 kWh през …

България – втора по най-евтин ток за бита в ЕС за Q1 2021 Read More »

4,8% от българите смятат, че живеят в тъмни жилища

Достъпът до дневна светлина в жилищата помага за подобряване на здравето и благосъстоянието, като същевременно може да помогне за подобряване на енергийната ефективност чрез намаляване на нуждата от изкуствено осветление. Съгласно изследване на Евростат, публикувано на 01 ноември 2021, през 2020 г. 5,9% от хората в ЕС съобщават, че нямат достатъчно дневна светлина в жилището …

4,8% от българите смятат, че живеят в тъмни жилища Read More »

ЕК на СОР26

Между 1 и 12 ноември 2021 Европейската комисия ще участва в конференцията на ООН по въпросите на климата (26-а конференция на страните, съкратено СОР26 или КС26), която ще се проведе в Глазгоу, Обединеното кралство. На 1 и 2 ноември председателят Фон дер Лайен ще представлява Комисията на срещата на световните ръководители на най-високо равнище, с която официално …

ЕК на СОР26 Read More »

ЕСО: ТЕЦ са определящ фактор за надеждността на всяка ЕЕС, респективно за жизнеността на всеки електроенергиен пазар

На 26 октомври 2021, в КЕВР се проведе обществено обсъждане на десетгодишния План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2021-2030 година. Десетгодишният план за развитие на електропреносната мрежа на България се разработва съгласно чл.81г от Закона за енергетиката и глава втора, раздел три от Правилата за управление на ЕЕС (ПУЕЕС), и …

ЕСО: ТЕЦ са определящ фактор за надеждността на всяка ЕЕС, респективно за жизнеността на всеки електроенергиен пазар Read More »

Въпреки предупрежденията на експертите, промените в методиката за ДПИ влизат в сила от 01.11.2021

„От 1 ноември над 250 хиляди фирми, заплащащи по цени на доставчик от последна инстанция /ДПИ/, ще получават отстъпка в цената на електроенергията. Приетите промени в Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на ДПИ са в изпълнение на мерките за ограничаване на негативното влияние на високите борсови цени върху голяма част от небитовите потребители„. Това …

Въпреки предупрежденията на експертите, промените в методиката за ДПИ влизат в сила от 01.11.2021 Read More »

Сподели: