Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбития4,8% от българите смятат, че живеят в тъмни жилища

Върни се назад

Назад

Жана Георгиева

4,8% от българите смятат, че живеят в тъмни жилища

Достъпът до дневна светлина в жилищата помага за подобряване на здравето и благосъстоянието, като същевременно може да помогне за подобряване на енергийната ефективност чрез намаляване на нуждата от изкуствено осветление. Съгласно изследване на Евростат, публикувано на 01 ноември 2021, през 2020 г. 5,9% от хората в ЕС съобщават, че нямат достатъчно дневна светлина в жилището …

4,8% от българите смятат, че живеят в тъмни жилища Read More »

ЕК на СОР26

Между 1 и 12 ноември 2021 Европейската комисия ще участва в конференцията на ООН по въпросите на климата (26-а конференция на страните, съкратено СОР26 или КС26), която ще се проведе в Глазгоу, Обединеното кралство. На 1 и 2 ноември председателят Фон дер Лайен ще представлява Комисията на срещата на световните ръководители на най-високо равнище, с която официално …

ЕК на СОР26 Read More »

ЕСО: ТЕЦ са определящ фактор за надеждността на всяка ЕЕС, респективно за жизнеността на всеки електроенергиен пазар

На 26 октомври 2021, в КЕВР се проведе обществено обсъждане на десетгодишния План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2021-2030 година. Десетгодишният план за развитие на електропреносната мрежа на България се разработва съгласно чл.81г от Закона за енергетиката и глава втора, раздел три от Правилата за управление на ЕЕС (ПУЕЕС), и …

ЕСО: ТЕЦ са определящ фактор за надеждността на всяка ЕЕС, респективно за жизнеността на всеки електроенергиен пазар Read More »

Въпреки предупрежденията на експертите, промените в методиката за ДПИ влизат в сила от 01.11.2021

„От 1 ноември над 250 хиляди фирми, заплащащи по цени на доставчик от последна инстанция /ДПИ/, ще получават отстъпка в цената на електроенергията. Приетите промени в Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на ДПИ са в изпълнение на мерките за ограничаване на негативното влияние на високите борсови цени върху голяма част от небитовите потребители„. Това …

Въпреки предупрежденията на експертите, промените в методиката за ДПИ влизат в сила от 01.11.2021 Read More »

State of the Energy Union 2021

Докладът за 2021 г., публикуван на 26 октомври 2021 г., е първият State of the Energy Union (състояние на Енергийния съюз) след приемането на Европейския закон за климата и вторият след приемането на European Green Deal. Докладът прави равносметка на промените и напредъка в прилагането на политиките на ЕС в областта на енергетиката и климата, …

State of the Energy Union 2021 Read More »

ACER и ENTSO-E разследват инцидент с ЕЕС на Испания, Португалия и части от Франция

На 24 юли 2021 г. в 16:36 CET, поради голям инцидент във Франция, преносните системи на Португалия и Испания, заедно с малка част от френската преносна система, бяха изключени от синхронната зона Континентална Европа за малко над 30 минути. Фигурата долу изобразява пътя за прекъсване на връзката между двете зони. Въз основа на предварителни данни …

ACER и ENTSO-E разследват инцидент с ЕЕС на Испания, Португалия и части от Франция Read More »

Повишаването на енергийните цени и смекчаващи мерки: резултати от Европейския съвет на 26.10.2021

На 26 октомври 2021 министрите на енергетиката на ЕС се срещнаха в Люксембург, за да обменят мнения относно повишаването на цените на енергията и да обсъдят възможни смекчаващи мерки на национално и европейско ниво във връзка със съобщението на ЕК „Справяне с нарастващите цени на енергията: набор от инструменти за действие и подкрепа“. След спада …

Повишаването на енергийните цени и смекчаващи мерки: резултати от Европейския съвет на 26.10.2021 Read More »

Стимул за екологичния преход на Европа

Комисията инвестира 1,5 милиарда евро в новаторски проекти за чисти технологии На 26 октомври 2021 Комисията отправи втората покана за представяне на предложения за широкомащабни проекти по линия на Фонда за иновации — една от най-големите програми за демонстриране на новаторски нисковъглеродни технологии в света, финансирана от приходи от търгове за квоти за емисии по схемата …

Стимул за екологичния преход на Европа Read More »

ЕК: Дисбаланс на газовия пазар с глобален характер и връщане към въглищно електропроизводство

Цените на газа на едро в Европа вече отбелязаха значително покачване през второто тримесечие на 2021 г., тъй като търсенето се увеличи – особено спрямо по-ниските нива, наблюдавани на същия етап през 2020 г. – според последните тримесечни доклади на Комисията за пазарите на газ и електроенергия (октомври 2021). Истинският скок, който предизвика трудностите на енергийните пазари …

ЕК: Дисбаланс на газовия пазар с глобален характер и връщане към въглищно електропроизводство Read More »

Заключения на Европейския съвет относно енергията, 21 октомври 2021 г.

Заключения на Европейския съвет относно енергията, 21 октомври 2021 г. „11. Европейският съвет обсъди неотдавнашния скок в цените на енергията и разгледа въздействието на повишените цени върху гражданите и предприятията, и по-специално върху уязвимите граждани и МСП, които полагат усилия да се възстановят от пандемията от COVID-19. 12. Наборът от мерки, представен в съобщението на …

Заключения на Европейския съвет относно енергията, 21 октомври 2021 г. Read More »

Сподели: