Начало НовиниАнализиСъбитияБългария начело в ЕС по невъзможност за поддържане на дома достатъчно топъл

Върни се назад

Назад

Жана Георгиева

България начело в ЕС по невъзможност за поддържане на дома достатъчно топъл

Проучване в целия ЕС заключи, че през 2020 г. 8% от населението на ЕС е заявило, че не е в състояние да поддържа дома си достатъчно топъл. Ситуацията варира в държавите-членки на ЕС, като най-голям дял от хората казват, че не са в състояние да поддържат дома си достатъчно топъл в България (27%), следвани от …

България начело в ЕС по невъзможност за поддържане на дома достатъчно топъл Read More »

Според ЕК помощта от 110 лв./МВтч за българския бизнес не e държавна помощ

Вчера, 11 ноември 2021, чрез страницата си, Министреството на енергетиката (МЕ) информира, че според ЕК помощта за бизнеса в размер на 110 лв./МВтч, не представлява непозволена държавна помощ Плащанията към бизнеса в размер на 110 лв/мвтч използвана електроенергия няма да се считат за държавна помощ и България може да приложи мярката за защита на небитовите …

Според ЕК помощта от 110 лв./МВтч за българския бизнес не e държавна помощ Read More »

Икономическа прогноза на ЕК за BG: ръст на БВП, спад на безработицата, колеблива инфлация

ЕК вещае път от възстановяване към растеж в контекста на предизвикателства… Икономиката на ЕС се възстановява от предизвиканата от пандемията рецесия по-бързо от очакваното. С напредването на кампаниите за ваксинация и с постепенното премахване на ограниченията растежът се възобнови през пролетта и продължи, без да отслабва, през лятото благодарение на повторното отваряне на икономиката. През …

Икономическа прогноза на ЕК за BG: ръст на БВП, спад на безработицата, колеблива инфлация Read More »

Пазар на дребно 2020: висока концентрация, регулирани цени, забавено въвеждане на интелигентни уреди

CEER и Агенцията на ЕС за сътрудничество на енергийните регулатори (ACER) публикуваха новото издание на раздела за търговия на дребно и защита на потребителите на Доклада за наблюдение на пазара за 2020 г. (MMR) с подкрепата на Секретариата на Енергийната общност. Материалът се фокусира върху пазарната конкуренция на дребно, цените на дребно и върху потребителите, …

Пазар на дребно 2020: висока концентрация, регулирани цени, забавено въвеждане на интелигентни уреди Read More »

TEN-E: ACER с препоръки при избора на проекти от общ интерес

Агенцията на ЕС за сътрудничество на енергийните регулатори (ACER) установи подобрения в подбора на проекти от общ интерес (PCI) за трансевропейска енергийна инфраструктура, като например списък с газови проекти, при които са взети предвид критериите за устойчивост, както и по-обективен процес за избор на проекти в сектора на електроенергията. Въпреки това, и в двете мнения …

TEN-E: ACER с препоръки при избора на проекти от общ интерес Read More »

State aid: Полша инвестира М173€ в електрическо зареждане и зареждане с водород на превозни средства

Европейската комисия прецени, че полските планове за инвестиране в инфраструктура за електрическо зареждане и зареждане с водород за превозни средства с нулеви и ниски емисии са в съответствие с правилата на ЕС за държавна помощ. Мярката ще допринесе за намаляване на емисиите на CO2 и други замърсители без неправомерно нарушаване на конкуренцията на единния пазар, …

State aid: Полша инвестира М173€ в електрическо зареждане и зареждане с водород на превозни средства Read More »

Ноемврийският газ – по-евтин от октомврийския с малко над лев

На 1 ноември 2021 Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление (вж. първоначално и изменено) за утвърждаване на цена за месец  ноември 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и …

Ноемврийският газ – по-евтин от октомврийския с малко над лев Read More »

Променят Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

В петък, на 05.11.2021 г., в сградата на КЕВР ще се проведе обществено обсъждане (от разстояние) на проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия. Общественото обсъждане ще се проведе със заинтересовани лица: държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти, пряко свързани с изготвения проект, …

Променят Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия Read More »

State of the Energy Union: Q&A

Какво представлява докладът за състоянието на енергийния съюз? Всяка година в доклада за състоянието на енергийния съюз се прави равносметка на напредъка по изпълнението на европейските политики в областта на енергетиката и климата, като се включват по-специално петте стълба на енергийния съюз: декарбонизация, включително възобновяеми източници на енергия, енергийна ефективност, вътрешен пазар, енергийна сигурност и научни изследвания, …

State of the Energy Union: Q&A Read More »

България – втора по най-евтин ток за бита в ЕС за Q1 2021

През първата половина на 2021 г. средните цени на електроенергията за домакинствата в ЕС се повишиха леко в сравнение със същия период на 2020 г. (21,3 евро за 100 kWh), възлизайки на 21,9 евро за 100 kWh. Средните цени на газа в ЕС регистрираха обратния път, намалявайки леко до 6,4 евро за 100 kWh през …

България – втора по най-евтин ток за бита в ЕС за Q1 2021 Read More »

Сподели: