Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияНапредъкът към вътрешен пазар на електроенергия е бавен, посочват одиторите на ЕС

Върни се назад

Назад

Жана Георгиева

Напредъкът към вътрешен пазар на електроенергия е бавен, посочват одиторите на ЕС

Проектът за интегриране на всички национални пазари на електроенергия е започнат през 1996 г. Сложните правила на ЕС и слабостите в управлението забавят пълната интеграция Икономическите ползи от по-голямото сближаване на цените все още не са реализирани   Въпреки амбициозните прогнози и положените усилия, ЕС отбелязва бавен напредък към целта си за свързване на пазарите …

Напредъкът към вътрешен пазар на електроенергия е бавен, посочват одиторите на ЕС Read More »

Дългоочакваното предложение на ЕК за нов пазарен дизайн – публикувано!

Комисията започва консултация относно реформата в подкрепа на прехода към чиста енергия на достъпни цени   Днес, 23 януари 2023 година, Европейската комисия започва обществена консултация относно реформата на структурата на пазара на електроенергия в Европейския съюз с цел по-добра защита на потребителите от прекомерна нестабилност на цените, подпомагане на достъпа им до сигурна енергия от …

Дългоочакваното предложение на ЕК за нов пазарен дизайн – публикувано! Read More »

InvestEU – ЕИБ в подкрепа на 230 МВт слънчеви паркове в Гърция

InvestEU – ЕИБ подкрепя гръцката PPC Renewables за слънчеви паркове с капацитет от 230 MWp, за да се увеличи производството на възобновяема енергия и да се подпомогнат усилията за справедлив преход в гръцкия регион Западна Македония. ЕИБ отпуска финансиране от €28,5 милиона за подразделението на PPC Group за възобновяема енергия. Финансирането от ЕИБ ще достигне …

InvestEU – ЕИБ в подкрепа на 230 МВт слънчеви паркове в Гърция Read More »

Австрия: ЕК одобри €100 М за намаляване на потреблението на електроенергия

Комисията одобри австрийската мярка от 100 милиона евро за намаляване на потреблението на електроенергия в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Европейската комисия одобри австрийска мярка на стойност 100 милиона евро за намаляване на пиковото потребление на електроенергия в Австрия в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Това е първата мярка, насочена към …

Австрия: ЕК одобри €100 М за намаляване на потреблението на електроенергия Read More »

22 % от енергията, потребена през 2021 г., е от възобновяеми източници

Делът на брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници на равнище ЕС достигна 21,8 % през 2021 г. В сравнение с 2020 г. това е намаление с 0,3 процентни пункта (пп) и първото намаление, регистрирано някога. По отношение на целта на ЕС за 2030 г. от 32 % в Директива 2018/2001 от 11 декември 2018 г. за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници, регистрираният за …

22 % от енергията, потребена през 2021 г., е от възобновяеми източници Read More »

Съвместно закупуване на газ: Първо заседание на Енергийната платформа на ЕС

На 16 януари 2023 г. заместник-председателят Марош Шефчович председателства първото официално заседание на ad hoc управителния съвет на Енергийната платформа на ЕС. Съставена от високопоставени представители на държавите — членки на ЕС, от нея се очаква да улесни координацията на агрегирането на търсенето и съвместното закупуване на газ, както е договорено в новия регламент на …

Съвместно закупуване на газ: Първо заседание на Енергийната платформа на ЕС Read More »

Пазари на електроенергия и природен газ в ЕС за Q3 2022

На 13 януари Европейската комисия публикува докладите за пазарите на газ и електроенергия за третото тримесечие на 2022 г. Тримесечните доклади на ЕС за пазара на газ и електроенергия анализират пазарни данни, за да проучат тенденциите и проблемите и на двата пазара. Документите имат за цел да идентифицират основните причини за вариациите в цените и …

Пазари на електроенергия и природен газ в ЕС за Q3 2022 Read More »

На фокус: Енергийните общности за трансформиране на енергийната система на ЕС

За да се справят с високите цени на енергията и бурната инфлация, Европейската комисия и страните от ЕС активно насърчават действия, които помагат на гражданите да намалят потреблението си на енергия, да увеличат икономиите си на енергия и да намалят сметките си за енергия. Индивидуалните действия могат да доведат до значителна промяна за всяко домакинство …

На фокус: Енергийните общности за трансформиране на енергийната система на ЕС Read More »

Eurelectric: Съвместни общи принципи за засилена защита на потребителите тази зима

От началото на кризата с цените на енергията Eurelectric подчертава необходимостта от смекчаване на въздействието върху нуждаещите се клиенти чрез целенасочени мерки за подкрепа. Договорените на 12 декември 2022 година съвместни принципи са точно за това: показват как подписалите ги страни могат съвместно да увеличат усилията си в подкрепа на уязвимите домакинства с ниски и …

Eurelectric: Съвместни общи принципи за засилена защита на потребителите тази зима Read More »

Q&A относно спешните мерки за ускоряване на внедряването на ВЕИ

1. Какво предлага Комисията? Комисията предлага нови, временни и целенасочени мерки за ускоряване на внедряването на енергия от възобновяеми източници, допълващи нейната текуща работа в рамките на Европейския зелен пакт и действията ѝза справяне с енергийната криза. Настъпилото през лятото влошаване на енергийните доставки и ценовите шокове, предизвикани от руското нашествие в Украйна, направиха още …

Q&A относно спешните мерки за ускоряване на внедряването на ВЕИ Read More »

Сподели: