Начало НовиниАнализиСъбитияЕК удължи срока на действие на спешните мерки в енергетиката с 12 месеца

Върни се назад

Назад

Весела Катрева

ЕК удължи срока на действие на спешните мерки в енергетиката с 12 месеца

Днес Европейската комисия предложи удължаване с 12 месеца на извънредните мерки, въведени миналата година в отговор на енергийната криза, предизвикана от нахлуването на Русия в Украйна и превръщането на нейните енергийни ресурси в оръжие. Въпреки че ситуацията на европейския енергиен пазар е по-сигурна, отколкото преди 12 месеца, ЕК предлага това удължаване, за да подобри допълнително …

ЕК удължи срока на действие на спешните мерки в енергетиката с 12 месеца Read More »

ЕИБ отпуска 250 млн. евро на Sorégies Group за мрежи и ВЕИ производство

Европейската инвестиционна банка отпуска 250 млн. евро на енергийната компания Sorégies Group в рамките на InvestEU за ускоряване на енергийния преход. Тази енергийна компания, която  развива дейност по цялата верига за създаване на стойност в областта на енергетиката, ще получи втори заем в размер на 250 млн. евро от Европейската инвестиционна банка  (първият е предоставен …

ЕИБ отпуска 250 млн. евро на Sorégies Group за мрежи и ВЕИ производство Read More »

Нови структури и правила в UK за по – добро енергийно планиране и мрежи

Регулаторът на Обединеното кралство Ofgem предприе поредна стъпка от цялостната реформа за режима на присъединяване, като обяви наскоро, че започва създаването на Регионалните звена за системно планиране във Великобритания (Regional Energy Strategic Planners (RESPs)), за да подобри местното енергийно планиране и да ускори прехода към нетни нулеви емисии. Регионалните звена за системно планиране ще работят …

Нови структури и правила в UK за по – добро енергийно планиране и мрежи Read More »

Прогнозата за зимата на 2023-2024 г. в ЕС – подобрена перспектива за адекватност

Асоциацията за сътрудничество между европейските операторите на електроенергийните преносни системи (ENTSO-E) публикува последната си зимна прогноза за периода 2023-2024 г., в която представя ситуацията със сигурността на доставките на електроенергия в ЕС в навечерието на тази зима и дава прогноза за Украйна и Молдова. Като цяло ситуацията със сигурността на доставките на електроенергия в ЕС …

Прогнозата за зимата на 2023-2024 г. в ЕС – подобрена перспектива за адекватност Read More »

Пътят на водата: пет неподозирани ползи от водната енергия

От десетилетия водната енергия служи като основа на възобновяемата енергия в Европа. Остава вторият най-голям източник на ВЕИ в ЕС с производство от 375ТВтч на електроенергия годишно. Силата на хидроенергията обаче се крие в нейното несравнимо гъвкаво производство и възможност за съхранение на електроенергия. Тя предоставя всички услуги, необходими за безопасната и стабилна работа на …

Пътят на водата: пет неподозирани ползи от водната енергия Read More »

Блокови оферти на пазарен сегмент „Ден напред“ вече се предлагат от БНЕБ

От 15 ноември тази година БНЕБ вече предоставя възможността за подаване на блокови оферти на пазарен сегмент „Ден напред“. Участниците на пазара имат възможност да избират между четири вида оферти (regular block order, curtailable block order, linked block order, profile block order) в зависимост от желанието им дали продуктът да обхване цялото, част от оферираното …

Блокови оферти на пазарен сегмент „Ден напред“ вече се предлагат от БНЕБ Read More »

Европейските институции се споразумяха за по-стриктни изиксвания към емисиите на метан

Временно споразумение е постигнатото между Европейския парламент и Съвета относно нов регламент на ЕС за намаляване на емисиите на метан в енергийния сектор в Европа и в  глобални вериги за доставки. Метанът е мощен парников газ, вторият по големина фактор за изменението на климата след въглеродния диоксид (CO2) и  също така е мощен замърсител на въздуха. …

Европейските институции се споразумяха за по-стриктни изиксвания към емисиите на метан Read More »

Интелигентни топлопреносни мрежи – ключ към устойчиво топлоснабдяване

Предназначението на мрежите за централизирано отопление и охлаждане (ЦОХ) се трансформира от просто осигуряване на достатъчно количество топлина/охлаждане до превръщането им в активна част от по-широката енергийна система. Традиционно мрежите за централизирано топлоснабдяване разчитат в голяма степен на диспечируем производствен капацитет, т.е. на производство на енергия от изкопаеми горива и когенерация. В началото на развитието …

Интелигентни топлопреносни мрежи – ключ към устойчиво топлоснабдяване Read More »

Пазарът на CO2 в ЕС – стимул за намаляване на емисии и в подкрепа на декарбонизацията

През 2022 г. общите емисии в Схемата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ на ЕС) възлизат на 1 362,1 млн. тона CO2eq ( 1 364,9 млн. тона CO2eq през 2021 г.) съгласно публикувания Доклад за функционирането на въглеродните пазари в ЕС през 2022 г.. Емисиите от инсталации съставляват 1 313 млн. тона CO2екв, което …

Пазарът на CO2 в ЕС – стимул за намаляване на емисии и в подкрепа на декарбонизацията Read More »

Първото полугодие на 2023: ръст на средната цена за електроенергия на домакинствата в ЕС

През първата половина на 2023 г. средната цена на електроенергията за домакинствата в ЕС продължава да нарастват в сравнение със същия период на 2022 г. съгласно публикуваните данни и анализи на Евростат. За битовите потребители в ЕС (с годишно потребление между 2 500 кВтч и 5 000 КВтч) цените на електроенергията през първата половина на …

Първото полугодие на 2023: ръст на средната цена за електроенергия на домакинствата в ЕС Read More »

Сподели: