Начало НовиниАнализиСъбитияEK ще разследва схемата за компенсация на горива

Върни се назад

Назад

Весела Катрева

EK ще разследва схемата за компенсация на горива

EK реши също да започне производство за установяване на нарушение срещу България (INFR(2022)4109) за това, че е въвела мерки, които противоречат на разпоредбите за вътрешния пазар, като е въвела схема за компенсация за горива, която води до по-ниска цена на горивата само за собствениците на превозни средства, регистрирани в България. Съгласно схемата ползвателите на регистрирани в …

EK ще разследва схемата за компенсация на горива Read More »

ЕК с искове срещу България във връзка с ВЕИ и защитата на биоразнообразието

Европейската комисия реши да предяви иск срещу България пред Съда на Европейския съюз с искане за налагане на финансови санкции в съответствие с член 260, параграф 3 от ДФЕС за това, че не е транспонирала в националното си законодателство Директивата на ЕС за енергията от възобновяеми източници (Директива (ЕС) 2018/2001). Целта на тези правни действия е да се гарантира развитието …

ЕК с искове срещу България във връзка с ВЕИ и защитата на биоразнообразието Read More »

TenneT търси иновации за справяне с претоварването на мрежата

Бързото развитие на термопомпите, зарядните станции, новите бизнес области и инициативите за устойчивост на промишлеността водят до рязко нарастване на търсенето на капацитет на електроенергийната мрежа. Съгласно съобщение на електропреносния оператор TenneT разширяването на електропреносната мрежа е в разгара си, но отнема много време, отчасти поради търсенето на подходящи места и дългите процедури за издаване …

TenneT търси иновации за справяне с претоварването на мрежата Read More »

EFET изрази притеснения относно споразумението между България и Турция за газ

Европейската федерация на търговците на енергия (EFET) изрази загриженост за потенциална дискриминация на потребителите на газ след сключване на 13-годишното споразумение между България и Турция за достъп до турската газопреносна мрежа, съобщи ICIS. В писмо, адресирано до Европейската комисия и българския държавен доставчик „Булгаргаз“, с което ICIS e запознат, EFET заявява, че условията на сделката …

EFET изрази притеснения относно споразумението между България и Турция за газ Read More »

ACER не успя да изчисли индикативна цена за втечнен газ за 13.01.2023

Съгласно чл. 18 от Регламент 2022/2576 на Съвета за засилване на солидарността чрез по-добра координация на покупките на газ, надеждни референтни показатели за цените и надежден трансграничен обмен на газ ACER има задължение да публикува ежедневен обективен доклад за оценка на цените на LNG не по-късно от 13 януари 2023 г. Ето защо миналия петък …

ACER не успя да изчисли индикативна цена за втечнен газ за 13.01.2023 Read More »

Стартира набирането на статии за специализираното издание „Енергийна и климатична дипломация“

Дипломатическият институт към министъра на външните работи планира издаването на набор от статии на тема: “Промените в европейската енергийна и климатична дипломация и политика, в контекста на новите геополитически и пазарни условия“ в своя годишен сборник „Енергийна и климатична дипломация“. Статиите следва да засягат въпроси, свързани с мерките, предприети на европейско и национално ниво, с …

Стартира набирането на статии за специализираното издание „Енергийна и климатична дипломация“ Read More »

ЕК одобри датска схема на стойност 1,1 млрд. евро за подпомагане на въвеждането на CCS

В съответствие с правилата на ЕС за държавните помощи Европейската комисия одобри датска схема на стойност 1,1 млрд. евро за подпомагане на внедряването на технологии за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (CCS). Мярката допринася за постигането на целите на Дания в областта на климата и на стратегическите цели на ЕС в рамките на Европейската …

ЕК одобри датска схема на стойност 1,1 млрд. евро за подпомагане на въвеждането на CCS Read More »

ACER одобри новия механизъм за коригиране на максималната цена за спот пазари

На 11 януари 2023 ACER одобри промени в методологиите за автоматично увеличаване на максималната ценова граница в случай на ценови скокове. Навременното коригиране на тези ценови ограничения е необходимо, за да се гарантира сигурността на доставките през настоящата зима чрез оптимално краткосрочно диспечиране на производството, ефективно използване на междусистемните връзки и насърчаване на активното управление …

ACER одобри новия механизъм за коригиране на максималната цена за спот пазари Read More »

Електропроизводството през 2022: с рекорди от лигнитни и слънчеви централи

Производството на електрическа енергия в страната за 2022 г. възлиза на  49948 ГВтч или 6,5% ръст спрямо предходната година съгласно оперативните данни на ENTSOE. Запазва се тенденцията от 2021 г. на значителен растеж (+22,9% ) на електрическата енергия от лигнитни въглища. През по-студените месеци на година (януари, февруари, март, ноември и декември) електропроизводството от този …

Електропроизводството през 2022: с рекорди от лигнитни и слънчеви централи Read More »

Португалия с информация за първи търг за екологичен водород

На 4 януари португалското правителство разкри планове за обявяване на търг за доставка на водород и биометан от възобновяеми източници с цел да замени природния газ с възобновяеми газове. Доставчиците на газ ще бъдат задължени да заменят поне 1 % от обема на своя природен газ със зелен H2 или биометан, който също ще бъдe …

Португалия с информация за първи търг за екологичен водород Read More »

Сподели: