Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияOfgem стартира реформи за присъединяване към мрежата

Върни се назад

Назад

Весела Катрева

Ofgem стартира реформи за присъединяване към мрежата

Регулаторът във Великобритания Ofgem започна през миналия месец преглед на политиката за ускоряване на свързването на нисковъглеродни енергийни схеми към електропреносната мрежа. В отворено писмо до енергийния сектор Ofgem представи потенциални варианти за краткосрочни, средносрочни и дългосрочни реформи, за да направи режима на присъединяване подходящ за прехода към нулеви нетни емисии. В прегледа са изложени …

Ofgem стартира реформи за присъединяване към мрежата Read More »

10 стратегически принципа за енергийна ефективност от МЕА

Енергийната ефективност е от основно значение за подобряване на живота на всички хора чрез осигуряване на достъпен и надежден достъп до енергия, подпомагане на икономическия растеж и устойчивостта, повишаване на сигурността на доставките и ускоряване на прехода към чиста енергия. Силният и ранен фокус върху енергийната ефективност е от съществено значение за постигането на система …

10 стратегически принципа за енергийна ефективност от МЕА Read More »

За пръв път български проекти получиха финансиране от Модернизационния фонд

Днес 8.06.2023 Модернизационният фонд на ЕС отпусна 2,4 млрд. евро за 31 проекта в седем страни бенефициенти, за да подпомогне модернизирането на енергийните им системи, намаляването на емисиите на парникови газове в енергетиката, промишлеността и транспорта и подобряването на енергийната ефективност. Това е най-голямото досегашно плащане, което ще даде тласък на екологичния преход в Европа. …

За пръв път български проекти получиха финансиране от Модернизационния фонд Read More »

Потреблението на газ достигна исторически минимум за първите три месеца на 2023

През  първите три месеца на 2023 брутното потребление (доставки на газ) спадна рекордно ниско в размер на 777 млн. куб.м.. До момента най-ниската стойност за потребление през този период на годината е през 2009 г., когато то достига 833 млн.куб.м., а най-високата е през 2003 г. - 1296 млн.куб.м. съгласно базата данни на НСИ. Брутно …

Потреблението на газ достигна исторически минимум за първите три месеца на 2023 Read More »

Немският регулатор публикува становище отностно управлението на съхранението на газ

Федералната агенция за мрежите публикува експертно становище относно стратегиите за пълнене на газохранилища на Trading Hub Europe GmbH (THE). В доклада се заключава, че през миналата година THE не е имал почти никаква свобода на действие при управлението на съоръженията за съхранение на газ. От една страна, това се дължи на законовите изисквания и физическите …

Немският регулатор публикува становище отностно управлението на съхранението на газ Read More »

Нов акт за подобряване на достъпа до данни от измервания

Днес EK прие нови правила на ЕС за достъп до данни за измерване и потребление на електроенергия. Те имат за цел да осигурят допълнителна защита на потребителите и да  дадат възможност чрез цифровизацията да участват по-активно в енергийния преход. Изискванията и процедурите, въведени съгласно това ново вторично законодателство, ще гарантират, че данните за измерването и …

Нов акт за подобряване на достъпа до данни от измервания Read More »

ЕК няма да предложи удължаване на кризисните мерки, въведени за енергийния пазар в края на миналата година

В доклад относно прегледа на извънредните мерки за справяне с високите цени на енергията, представен днес (5 юни 2023) на Съвета, ЕК констатира, че временните извънредни мерки, въведени за енергийния пазар в края на миналата година, а именно мерки за намаляване на търсенето на електроенергия, ограничаване на инфрамаргиналните приходи и правила за определяне на цените …

ЕК няма да предложи удължаване на кризисните мерки, въведени за енергийния пазар в края на миналата година Read More »

Ускоряване на трансформацията при топлофикациите: съвети от Северна Европа

В европейския пейзаж на централизираното топлоснабдяване скандинавските страни са разработили много инициативи за осигуряване на високоефективни и декарбонизирани системи за централизирано топлоснабдяване. Какви са предизвикателствата, с които се сблъскват скандинавските топлофикационни дружества? Как цифровизацията им е помогнала да се справят с тези предизвикателства? Докладът  „Ускоряване на трансформацията на отоплението: Ключови прозрения от лидерите в областта …

Ускоряване на трансформацията при топлофикациите: съвети от Северна Европа Read More »

САЩ и ЕС със съвместно изявление от последната среща на СТТ

Четвъртата среща на министрите на Съвета по търговия и технологии („СТТ“) се проведе в Лулео, Швеция, на 31 май 2023 г. По този повод Европейският съюз и Съединените щати потвърдиха централната роля на СТТ в по-широкото трансатлантическо партньорство. Сред основни теми и резултати от четвъртата среща на министрите на СТТ намериха място, трансатлантическото сътрудничество по …

САЩ и ЕС със съвместно изявление от последната среща на СТТ Read More »

Tретата покана за финансиране на малки проекти по Иновационния фонд

На 30 май 2023 Европейската комисия публикува третата покана за малки проекти по линия на Иновационния фонд – една от най-големите програми за финансиране на внедряването на иновативни нисковъглеродни технологии в света. Тази покана за малки проекти, финансирана от приходите от търговете на квоти за емисии от Системата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ …

Tретата покана за финансиране на малки проекти по Иновационния фонд Read More »

Сподели: