Начало НовиниАнализиСъбитияНов акт за подобряване на достъпа до данни от измервания

Върни се назад

Назад

Весела Катрева

Нов акт за подобряване на достъпа до данни от измервания

Днес EK прие нови правила на ЕС за достъп до данни за измерване и потребление на електроенергия. Те имат за цел да осигурят допълнителна защита на потребителите и да  дадат възможност чрез цифровизацията да участват по-активно в енергийния преход. Изискванията и процедурите, въведени съгласно това ново вторично законодателство, ще гарантират, че данните за измерването и …

Нов акт за подобряване на достъпа до данни от измервания Read More »

ЕК няма да предложи удължаване на кризисните мерки, въведени за енергийния пазар в края на миналата година

В доклад относно прегледа на извънредните мерки за справяне с високите цени на енергията, представен днес (5 юни 2023) на Съвета, ЕК констатира, че временните извънредни мерки, въведени за енергийния пазар в края на миналата година, а именно мерки за намаляване на търсенето на електроенергия, ограничаване на инфрамаргиналните приходи и правила за определяне на цените …

ЕК няма да предложи удължаване на кризисните мерки, въведени за енергийния пазар в края на миналата година Read More »

Ускоряване на трансформацията при топлофикациите: съвети от Северна Европа

В европейския пейзаж на централизираното топлоснабдяване скандинавските страни са разработили много инициативи за осигуряване на високоефективни и декарбонизирани системи за централизирано топлоснабдяване. Какви са предизвикателствата, с които се сблъскват скандинавските топлофикационни дружества? Как цифровизацията им е помогнала да се справят с тези предизвикателства? Докладът  „Ускоряване на трансформацията на отоплението: Ключови прозрения от лидерите в областта …

Ускоряване на трансформацията при топлофикациите: съвети от Северна Европа Read More »

Страните в света ускоряват внедряването на ВЕИ

Според последната актуализирана информация на Международната агенция по енергетика (юни 2023) се очаква тази година капацитетът на възобновяемите енергийни източници в световен мащаб да нарасне с една трета, поради нарастващият политически импулс, по-високите цени на изкопаемите горива и опасенията за енергийната сигурност. Растежът ще продължи и през следващата година, като общият световен капацитет за производство …

Страните в света ускоряват внедряването на ВЕИ Read More »

САЩ и ЕС със съвместно изявление от последната среща на СТТ

Четвъртата среща на министрите на Съвета по търговия и технологии („СТТ“) се проведе в Лулео, Швеция, на 31 май 2023 г. По този повод Европейският съюз и Съединените щати потвърдиха централната роля на СТТ в по-широкото трансатлантическо партньорство. Сред основни теми и резултати от четвъртата среща на министрите на СТТ намериха място, трансатлантическото сътрудничество по …

САЩ и ЕС със съвместно изявление от последната среща на СТТ Read More »

Tретата покана за финансиране на малки проекти по Иновационния фонд

На 30 май 2023 Европейската комисия публикува третата покана за малки проекти по линия на Иновационния фонд – една от най-големите програми за финансиране на внедряването на иновативни нисковъглеродни технологии в света. Тази покана за малки проекти, финансирана от приходите от търговете на квоти за емисии от Системата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ …

Tретата покана за финансиране на малки проекти по Иновационния фонд Read More »

ЕС: Покана за 120 млн. евро за проекти за иновации в градовете

Европейската инициатива за градовете публикува втора покана за представяне на предложения на стойност 120 милиона евро за иновативни проекти, които трябва да разработят и изпробват нови решения за справяне с настоящите градски предизвикателства. Поканата търси проекти, които предизвикват истинска трансформация в градовете, генерират инвестиции и вдъхновяват други. Проектите следва да бъдат насочени към един от …

ЕС: Покана за 120 млн. евро за проекти за иновации в градовете Read More »

Реформа на разрешителните в законопроекта за лимита на дълга на САЩ в полза на енергийните проекти

Законопроектът на САЩ за повишаване на тавана на държавния дълг включва разпоредби, които ще реформират разрешителния режим в страната, което би трябвало да улесни развитието на инфраструктурата, която ще осигури суровини за химическата промишленост, както и да ускори проектите за възобновяема енергия. Законът за фискалната отговорност от 2023 г., известен като HR 3746, все още …

Реформа на разрешителните в законопроекта за лимита на дълга на САЩ в полза на енергийните проекти Read More »

ENTSOE публикува такса, свързана с Механизма за международен преносен капацитет

Вчера, 30 май 2023, ENTSOE публикува такса, свързана с Механизма за международен преносен капацитет. Механизмът за международен преносен капацитет (МПК) функционира в съответствие с условията, определени в Споразумението за международен преносен капацитет, като компенсира операторите на преносни системи за разходите, свързани с приемането на транзитни потоци (т.е. улесняване на преноса на енергия между две държави). …

ENTSOE публикува такса, свързана с Механизма за международен преносен капацитет Read More »

Край на договорите за обществени поръчки по Програмата за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради

На 23 май е публикуван проект на документ, в който се предвиждат промени за преустановяване на сключването на договори за обществени поръчки за дейности по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Програмата). В съобщението за общественото обсъждане на документа (Проект на ПМС за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския …

Край на договорите за обществени поръчки по Програмата за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради Read More »

Сподели: