Начало НовиниАнализиСъбитияEK прие подробни правила за докладване през преходната фаза на CBAM

Върни се назад

Назад

Весела Катрева

EK прие подробни правила за докладване през преходната фаза на CBAM

Европейската комисия прие правилата за прилагане на Механизма за коригиране на въглеродните емисии на границата по време на преходния му етап, който започва на 1 октомври тази година и продължава до края на 2025 г. В публикувания миналата седмица Регламент за изпълнение се описват подробно преходните задължения за докладване на вносителите от ЕС на стоки, …

EK прие подробни правила за докладване през преходната фаза на CBAM Read More »

Спад на емисиите на ПГ в 21 страни от ЕС, включително и България

През първото тримесечие на 2023 г. емисиите на парникови газове в икономиката на ЕС възлизат на 941 млн. тона CO2-еквиваленти (CO2-екв.), което представлява спад от 2,9% в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. (969 млн. тона CO2-екв.). Това намаление се случва едновременно с увеличение на брутния вътрешен продукт (БВП) на ЕС с 1,2 % …

Спад на емисиите на ПГ в 21 страни от ЕС, включително и България Read More »

SEEPEX успешно стартира пазар в рамките на деня в края на юли тази година

Номинираният пазарен оператор на електроенергия в Сърбия SEEPEX успешно стартира пазар в рамките на деня в края на юли тази година. Новият пазарен сегмент функционира въз основа на механизъм за непрекъсната търговия, което позволява на пазарните участници да коригират позициите си по-близо до реалното време. Тази гъвкавост е от решаващо значение за интегрирането на възобновяемите …

SEEPEX успешно стартира пазар в рамките на деня в края на юли тази година Read More »

Въздействията на електрическите превозни средства върху енергийните системи и пазари

Тази седмица CEER публикува доклад, изследващ развитието и проблеми от различен характер, свързани с  електрическата мобилност (CEER Report Electric Vehicles: Network Management and Consumer Protection). На енергийния пазар на дребно доставчиците на енергия и услуги предлагат все повече продукти и услуги, ориентирани към потребителите на електрически превозни средства (ЕПС). Същевременно, инфраструктурите за разпределение и пренос …

Въздействията на електрическите превозни средства върху енергийните системи и пазари Read More »

EK прие решение относно количеството квоти в СТЕ на ЕС за 2024

EK прие решение относно количеството квоти, които да бъдат издадени в целия Съюз в рамките на системата на ЕС за търговия с емисии за 2024 г. по отношение на стационарните инсталации и дейностите в областта на морския транспорт („горна граница“). При изчисляването на горната граница се прилагат следните промени, въведени при неотдавнашното преразглеждане на Директивата …

EK прие решение относно количеството квоти в СТЕ на ЕС за 2024 Read More »

Френският регулатор се консултира с участниците на пазара относно промените в бъдещите тарифи за газопреносната инфраструктура за периода 2024-2027 г.

Енергийният регулатор във Франция (CRE) стартира консултация с участниците на пазара относно предвижданите промени в бъдещата тарифа за газопреносна инфраструктура (ATRT8), приложима за периода 2024-2027 г. – Консултацията ще продължи повече от два месеца, а именно от 1 август до 9 октомври 2023 г. – Консултацията е посветена на тарифите за пренос на газ на …

Френският регулатор се консултира с участниците на пазара относно промените в бъдещите тарифи за газопреносната инфраструктура за периода 2024-2027 г. Read More »

ЕК одобри унгарска схема за 2,36 млрд. евро за ускорени инвестиции в стратегически сектори

Наскоро Европейската комисия одобри унгарска схема на стойност 2,36 млрд. евро (приблизително 880 млрд. унгарски форинта) за ускорени инвестиции в стратегически сектори за подпомагане на прехода към икономика с нулеви нетни емисии в съответствие с Промишления план на Зеления пакт. Схемата е одобрена в рамките на Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход, …

ЕК одобри унгарска схема за 2,36 млрд. евро за ускорени инвестиции в стратегически сектори Read More »

Речник за новостите при отоплителните и охладителни системи

Четвъртото поколение централно отопление (4GDH) е утвърден израз за новите видове централни отоплителни системи, които ще бъдат внедрени през следващите години.  Предисторията с по-ранните поколения, както на централизираното топлоснабдяване, така и на централизираното охлаждане може да бъде намерена в наскоро публикуван документ (Vocabulary for the fourth generation of district heating and cooling). Една от решаващите …

Речник за новостите при отоплителните и охладителни системи Read More »

Модели за заплащане на услуги по агрегиране

Активното управление на потреблението ще бъде основен фактор за енергийния преход. С преминаването на електроенергийната система от централизиран модел, зависим от изкопаемите горива, към по-децентрализиран и ориентиран към възобновяемите енергийни източници, ролята на услугите за гъвкавост, като например активно управление на потреблението, договорено чрез агрегиране, ще бъде от решаващо значение за поддържане на баланса на …

Модели за заплащане на услуги по агрегиране Read More »

ЕС инвестира още 3,6 милиарда евро в иновативни проекти за чисти технологии

EK отпусна над 3,6 млрд. евро за 41 мащабни проекта в областта на чистите технологии, които ще бъдат финансирани от Иновационния фонд на ЕС съгласно нейно съобщение от 13 юли 2023 г.. С акцент върху плана REPowerEU и постепенното прекратяване на вноса на руски изкопаеми горива в Европа, тези проекти обхващат широк спектър от отрасли, …

ЕС инвестира още 3,6 милиарда евро в иновативни проекти за чисти технологии Read More »

Сподели: