Начало НовиниАнализиСъбитияCEER/ACER с препоръки за изпреварващи мрежови инвестиции

Върни се назад

Назад

Анализи

CEER/ACER с препоръки за изпреварващи мрежови инвестиции

CEER и ACER публикуваха препоръки за изпреварващи инвестиции за ускоряване на разширяването на мрежата за енергийния преход Публикаваният на 25.03.2024 г. доклад прави преглед на националното третиране на изпреварващите инвестиции и предлага начини за улесняване на необходимото развитие на мрежите, за да се отговори на европейските енергийни и климатични цели. В отговор на настояването на …

CEER/ACER с препоръки за изпреварващи мрежови инвестиции Read More »

В НПВУ липсва стратегически подход към реформите

Европейската комисия организира техническа мисия в София на 18-20 март 2024 г. с цел да направи равносметка на напредъка на България по реформите и инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на България. Техническият екип към Европейската комисия, отговарящ за управлението на прилагането на българския ПВУ обикновено включва в прогрмата си и срещи за …

В НПВУ липсва стратегически подход към реформите Read More »

„ПРОМЕНИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР НА ЕДРО И ДРЕБНО: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМИ“

КРЪГЛА МАСА „ПРОМЕНИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР НА ЕДРО И ДРЕБНО: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМИ“ София, 7 март 2024 г. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И КОМЕНТАРИ НА МОДЕРАТОРА   ЗА СЪБИТИЕТО 1. Кръглата маса беше организирана от Института за енергиен мениджмънт. Участници в събитието бяха над 50 представители на държавни институции, бизнес асоциации и търговски дружества, неправителствени организации, експерти, медии …

„ПРОМЕНИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР НА ЕДРО И ДРЕБНО: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМИ“ Read More »

Новите намаления на емисиите на ПГ дават надежда, че Германия е на път да постигне националната си цел за 2030

Според нови данни на немската Федералната агенция по околна среда (UBA) през 2023 г. Германия е емитирала с 10,1% по-малко парникови газове (ПГ), отколкото през 2022 г. Това се дължи на увеличения дял на възобновяемите енергийни източници, спада в производството на енергия от изкопаеми горива и по-ниското потребление на енергия от страна на промишлеността и …

Новите намаления на емисиите на ПГ дават надежда, че Германия е на път да постигне националната си цел за 2030 Read More »

Потреблението на природен газ се доближи до минимума за последните 23 години

През 2023 г. пазарите на природен газ се стабилизираха и цените паднаха значително спрямо високите нива от 2022 г.. Потреблението на природен газ се сви в цяла Европа поради по-малкото производство на електроенергия от газови централи и свито потребление от промишлеността. Брутното потребление на природен газ (доставки на природен газ) в България през изминалата година …

Потреблението на природен газ се доближи до минимума за последните 23 години Read More »

Безпрецедентен ръст на часовете с отрицателни цени на едро през Q3 2023 в ЕС

Третото тримесечие на 2023 г. се характеризира с продължаване на положителните тенденции за поддържане на по-ниски цени на едро на електроенергията, отразявайки развитието на цените на газа. Ниските нива на цените на газа, съчетани с потиснато търсене, по-високо производство на енергия от възобновяеми източници заедно с повишената наличност на ядрена енергия, спомогнаха за облекчаване на …

Безпрецедентен ръст на часовете с отрицателни цени на едро през Q3 2023 в ЕС Read More »

ВЕИ в отоплението и охлаждането продължава да расте

Енергията за отопление и охлаждане съставлява около половината от общото брутно крайно потребление на енергия в ЕС. През 2022 г. делът на енергията от възобновяеми енергийни източници за отопление и охлаждане продължи да нараства, като средната стойност за ЕС е 24,8%, което е с 1,8 процентни пункта (пр.п.) повече в сравнение с 2021 г. (23,0%). …

ВЕИ в отоплението и охлаждането продължава да расте Read More »

Слънчевата енергия е най-бързо развиващият се източник в ЕС

През 2022 г. възобновяемите енергийни източници са съставлявали 41,2 % от брутното потребление на електроенергия в ЕС, което е  значително повече от други източници на електроенергия като ядрената енергия (под 22 %), газ (под 20 %) или въглища (под 17 %). Като цяло възобновяемите енергийни източници са се увеличили с 5,7% от 2021 г. до …

Слънчевата енергия е най-бързо развиващият се източник в ЕС Read More »

Какви са набелязаните секторни цели за намаляване на емисиите на ПГ до 2040 в ЕС?

На 6 февруари 2024 г. ЕК публикува съобщение заедно с оценка на въздействието относно целта на ЕС за климата за 2040 г. ЕК препоръчва цел за 90 % нетно намаляване на емисиите до 2040 г. Очаква се действителното законодателно предложение да бъде внесено от бъдещата ЕК и съответно ще е необходимо преразглеждане на Закона за …

Какви са набелязаните секторни цели за намаляване на емисиите на ПГ до 2040 в ЕС? Read More »

Делът на ВЕИ в транспорта – необходим е серозен тласък за постигане на амбициозните цели

През 2022 г. делът на възобновяемите енергийни източници в транспорта достигна 9,6 % на равнище ЕС съгласно данните на Евростат. Това  представлява минимално увеличение с 0,5 процентни пункта (пр.п.) в сравнение с 2021 г. (9,1 %). Необходим е сериозен тласък, за да се постигне целта от 29 %, определена за 2030 г. в Директива 2023/2413 …

Делът на ВЕИ в транспорта – необходим е серозен тласък за постигане на амбициозните цели Read More »

Сподели: