Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияЕнергийна стратегия на България 2020: въпроси и отговори

Върни се назад

Назад

Анализи

Енергийна стратегия на България 2020: въпроси и отговори

Коя енергия е възобновяема? Съгласно европейското законодателство, транспонирано и в българското, „енергия от възобновяеми източници“ е енергията от възобновяеми неизкопаеми източници, а именно вятърна, слънчева, аеротермална, геотермална, хидротермална и океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, сметищен газ, газ от пречиствателни инсталации за отпадни води и биогазове. „Аеротермална енергия“ е енергията, съхранявана под формата на топлина в …

Енергийна стратегия на България 2020: въпроси и отговори Read More »

От Стокхолм до София: Европа към по-голяма зависимост

Матю Хълбърт за Северен и Южен поток и газовите перспективи При сценарий на нарастващо азиатско търсене, икономическо възстановяване в Европа, възникващи ограничения в предлагането на природен газ и предпочитане на природния газ пред въглищата заради нарастващи екологични съображения, то без съмнение се очаква увеличение на търсенето природен газ и то много скоро. Ако Русия успее …

От Стокхолм до София: Европа към по-голяма зависимост Read More »

Реформа в холандската схема за подкрепа на ВЕИ

Холандският министър на икономиката депозира в Парламента предложение за реформа в схемата за подкрепа на възобновяемата енергия (“Stimuleringsregeling voor Duurzame Energie; SDE”) в Холандия. Целта на това предложение е да се увеличи ефективността на механизмите за подкрепа в процеса на изпълнение на националната 14-процентова цел за ВЕИ към 2020г. Министерското предложение въвежда етапност на субсидиите …

Реформа в холандската схема за подкрепа на ВЕИ Read More »

Напредък по изпълнение на целите за ВЕИ

На 31 януари 2011 година ЕК публикува своя ежегоден доклад за напредъка по изпълнение на целите за повишаване делът на възобновяемата енергия. Това е първият доклад, който комбинира анализ на постигнатото в областта на досега съществуващите индикативни цели до 2010 в областта на потреблението на електрическа енергия от възобновяеми източници и на биогорива в транспортния …

Напредък по изпълнение на целите за ВЕИ Read More »

Мерки за повече конкуренция на газовия пазар в Холандия

„Конкуренцията на енергийния пазар означава не само, че потребителите имат право и възможност за избор между различни снабдители, но и че същите тези снабдители имат възможността да избират измежду различни доставчици на пазара на едро на природен газ“ (Pieter Kalbfleisch, chairman of the Board of the NMa) Netherlands Competition Authority (NMa) въведе правила, съгласно които холандският …

Мерки за повече конкуренция на газовия пазар в Холандия Read More »

България през 2009: Рекордно ниско енергопотребление

Общото потребление на енергия в страната през 2009 г. се е сринало с 12 процента за една година По данни на НСИ, общото енергийно потребление през 2009 г. е 17,5 млн. тона нефтен еквивалент. Това е с 2,4 млн.т. или с 12% по-ниско от данните за 2008 г. и най-ниското от 1970 г. досега. „Виновник“ …

България през 2009: Рекордно ниско енергопотребление Read More »

Енергийният баланс за 2009

Общият енергийният баланс за 2009 вече достъпен на интернет страницата на Националния статистически институт. Може да намерите данни и за предишни години. Запознайте се и с прочита и  коментарите на ЕМИ.

Енергийна стратегия на България 2020: въпроси и отговори

Що е енергийна ефективност? Ефективното използване на енергията или по-просто – енергийната ефективност, е целта на усилията за намаляване на енергията, необходима за осигуряване на продукти и услуги. Съществуват различни мотиви за подобряване на енергийната ефективност. Намаляването на енергийното потребление понижава енергийните разходи и може да резултира във финансови спестявания за потребителите, ако е налице …

Енергийна стратегия на България 2020: въпроси и отговори Read More »

Сподели: