Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбития„По веригата на цените“ – вижте първото издание

Върни се назад

Назад

Анализи

„По веригата на цените“ – вижте първото издание

Каним читателите на нашата интернет-страница на едно пътуване по веригата на цените. Следвайте редовните издания на новата ни рубрика, за да разберете как се формират цените преди да достигнат до нас – крайните потребители. Очаквайте скоро следващия материал, който ще Ви отведе отново в началото на ценовата верига – при енигматичната АЕЦ „Белене“. ПО ВЕРИГАТА …

„По веригата на цените“ – вижте първото издание Read More »

Състояние на пазарите на електроенергия и природен газ в ЕС

Европейската обсерватория в областта на енергетиката публикува Доклади за пазарите на електрическа енергия и на природен газ за третото тримесечие на 2010 година. Пазари на електроенергия Акценти В началото на третото тримесечие на 2010 г. топлото време в много от европейските страни се отрази в повишение на използваната електрическа енергия за охлаждане в бита. В …

Състояние на пазарите на електроенергия и природен газ в ЕС Read More »

Добри новини за инвеститорите в инсталации на биомаса

ДКЕВР публикува на интернет-страницата си Доклад относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници. Днес, 16.03.2011, от 11.00 часа ще се проведе обществено обсъждане на доклада. Добрите новини са за инвеститорите в инсталации за производство на електрическа енергия от биомаса. Електроцентралите, работещи с отпадна дървесина и с мощност до 5 МВт, от 1 април 2011г. ще …

Добри новини за инвеститорите в инсталации на биомаса Read More »

It can happen here

Авторска статия на Карел Бекман Последиците, буквално и фигуративно, от ужасната трагедия, която засегна Япония, още не са ясни към момента. Това, което японското земетресение направи ясно за пореден път е, че модерната, високотехнологична енергийна система е силно уязвима към външен удар, независимо дали той е естествен, както в случая в Япония, или предизвикан от …

It can happen here Read More »

Нисковъглеродна икономика 2050 – Пътна карта

Комисията представи Пътна карта за постигането през 2050 година на конкурентоспособна европейска икономика с ниска въглеродна интензивност Документът очертава пътят за постигане по разходно-ефективен начин на целта на ЕС за намаление на емисиите на парникови газове с 80—95 % през 2050 г. в сравнение с 1990 г.  Въз основа на направен анализ на разходната ефективност в пътната карта се …

Нисковъглеродна икономика 2050 – Пътна карта Read More »

Енергийна общност – постижения и препоръки

ЕК представи доклад за постиженията в дейността на Енергийната общност и препоръки за бъдещата му дейност в изпълнение на Решение на Съвета на ЕС 2006/500/EC от 29 Май 2006. Според доклада Енергийната общност е изправена пред съществени предизвикателства, свързани с необходимостта от инвестиции в страните-участнички. В предстоящите години голяма част от съществуващите енергийни мощности ще …

Енергийна общност – постижения и препоръки Read More »

Нов План за действие по енергийна ефективност на ЕК

На 8 март 2011 година Европейската комисия представи Съобщение „План за енергийна ефективност 2011”. С документа ЕК предлага набор от мерки, чрез които да се реализират съществени ползи за домакинствата, бизнеса и публичните органи, така че да се трансформира ежедневието и да се генерират спестявания на енергия в размер до 1000 евро на едно домакинство …

Нов План за действие по енергийна ефективност на ЕК Read More »

В Австрия започна революция Умна мрежа

Авторска статия на Стефан Никола ‘What’s happening here in Upper Austria really is a revolution’, Вернер Щайнекер, главен технически ръководител, Energie AG Една от най-истинските интелигентни мрежи в Европа в момента започва да се създава в Австрия. Energie AG Oberösterreich започна пускане в действие на 21 000 интелигентни измервателни уреди, още 80 000 ще ги …

В Австрия започна революция Умна мрежа Read More »

Енергийна стратегия на България 2020: въпроси и отговори

Коя енергия е възобновяема? Съгласно европейското законодателство, транспонирано и в българското, „енергия от възобновяеми източници“ е енергията от възобновяеми неизкопаеми източници, а именно вятърна, слънчева, аеротермална, геотермална, хидротермална и океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, сметищен газ, газ от пречиствателни инсталации за отпадни води и биогазове. „Аеротермална енергия“ е енергията, съхранявана под формата на топлина в …

Енергийна стратегия на България 2020: въпроси и отговори Read More »

От Стокхолм до София: Европа към по-голяма зависимост

Матю Хълбърт за Северен и Южен поток и газовите перспективи При сценарий на нарастващо азиатско търсене, икономическо възстановяване в Европа, възникващи ограничения в предлагането на природен газ и предпочитане на природния газ пред въглищата заради нарастващи екологични съображения, то без съмнение се очаква увеличение на търсенето природен газ и то много скоро. Ако Русия успее …

От Стокхолм до София: Европа към по-голяма зависимост Read More »

Сподели: