Начало НовиниАнализиСъбитияCEER/ACER с препоръки за изпреварващи мрежови инвестиции

Върни се назад

Назад

Новини

CEER/ACER с препоръки за изпреварващи мрежови инвестиции

CEER и ACER публикуваха препоръки за изпреварващи инвестиции за ускоряване на разширяването на мрежата за енергийния преход Публикаваният на 25.03.2024 г. доклад прави преглед на националното третиране на изпреварващите инвестиции и предлага начини за улесняване на необходимото развитие на мрежите, за да се отговори на европейските енергийни и климатични цели. В отговор на настояването на …

CEER/ACER с препоръки за изпреварващи мрежови инвестиции Read More »

CEER: Status review on TSO and DSO unbundling

Днес CEER публикува своя оценка на състоянието на отделянето на операторите на разпределителни системи и операторите на преносни системи, като се подчертават новите развития от лятото на 2018 г. насам във връзка с прилагането на правилата, въведени с пакета за чиста енергия. Прави се и кратък преглед на новите изисквания за отделяне на операторите в …

CEER: Status review on TSO and DSO unbundling Read More »

„ПРОМЕНИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР НА ЕДРО И ДРЕБНО: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМИ“

КРЪГЛА МАСА „ПРОМЕНИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР НА ЕДРО И ДРЕБНО: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМИ“ София, 7 март 2024 г. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И КОМЕНТАРИ НА МОДЕРАТОРА   ЗА СЪБИТИЕТО 1. Кръглата маса беше организирана от Института за енергиен мениджмънт. Участници в събитието бяха над 50 представители на държавни институции, бизнес асоциации и търговски дружества, неправителствени организации, експерти, медии …

„ПРОМЕНИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР НА ЕДРО И ДРЕБНО: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМИ“ Read More »

Хидроенергията – пазител на енергийния преход

Eurelectric, в сътрудничество с Алианса за хидроенергетика на ЕС и Международната асоциация по хидроенергетика (IHA), публикува манифест за хидроенергетиката. Озаглавен „Хидроенергията – пазител на енергийния преход“, този манифест очертава стратегическа визия за ролята на хидроенергията в оформянето на устойчивия енергиен пейзаж на Европа и служи като призив към европейските политици да признаят хидроенергията за ключов …

Хидроенергията – пазител на енергийния преход Read More »

Необходимост от засилено планиране на климатичните рискове в енергийния сектор

Европейската комисия публикува Съобщение относно управлението на климатичните рискове в Европа. В него се посочва как ЕС и неговите държави-членки могат по-добре да предвиждат, разбират и да се справят с нарастващите рискове, свързани с климата. В документа се представя как страните могат да подготвят и прилагат политики, които да спасяват човешки животи, да намаляват разходите …

Необходимост от засилено планиране на климатичните рискове в енергийния сектор Read More »

Публикуван е проект на нормативни промени за създаване на Национален фонд за декарбонизация

Министерството на енергетиката представи за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, с който се регламентира създаването на Национален фонд за декарбонизация (НФД). Създаването на НФД е важна точка от списъка с реформи в частта „Зелена България“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Предложението на Министерство …

Публикуван е проект на нормативни промени за създаване на Национален фонд за декарбонизация Read More »

Над 1 мрлд. евро в подкрепа на производства за батерии, слънчеви панели, вятърни турбини, термопомпи, електролизери и CCS в Италия

Европейската комисия одобри италианска схема на стойност 1,1 млрд. евро за подпомагане на инвестициите в производството на оборудване, необходимо за подпомагане на прехода към икономика с нулеви нетни емисии в съответствие с Промишления план на Зеления пакт. Схемата е одобрена в съответствие с Временната рамка за държавна помощ за кризи и преход, приета от ЕК …

Над 1 мрлд. евро в подкрепа на производства за батерии, слънчеви панели, вятърни турбини, термопомпи, електролизери и CCS в Италия Read More »

Кръгла маса „Електроенергиен пазар – възможности и проблеми“

Промените в електроенергийния пазар на едро и дребно и предизвикателствата пред предстоящата либерализация, бяха обсъдени от широк кръг експерти, институции и заинтересовани страни, по време на кръгла маса, организирана от Института за енергиен мениджмънт, която се проведе на 7 март 2024 г. Сред участниците в дискусията бяха председателят на Комисията по енергетика в Народното събрание …

Кръгла маса „Електроенергиен пазар – възможности и проблеми“ Read More »

Как да отключим силата на гъвкавостта?

Тъй като променливата енергия от възобновяеми източници става все по-доминираща, нуждата от гъвкавост на системата нараства значително. Според неотдавнашно проучване на Eurelectric до 2050 г. електроенергийната система в ЕС ще се нуждае от гъвкавост между 531 и 782 TWh, за да поддържа променливото производство на енергия от възобновяеми източници, което е приблизително колкото годишното производство …

Как да отключим силата на гъвкавостта? Read More »

BDEW: Повече скорост за присъединяване към мрежата

За да се постигнат целите за климата, все повече системи за възобновяема енергия, системи за съхранение, термопомпи трябва да бъдат надеждно свързани към електрическата мрежа. За да се процедира ефикасно и структурирано, Федералното министерство на икономиката определи в своята програма „Фокус“ шест области на действие с потенциал за ускоряване. Сега BDEW анализира по-подробно тези области …

BDEW: Повече скорост за присъединяване към мрежата Read More »

Сподели: