Начало НовиниАнализиСъбитияPower Barometer 2023!

Върни се назад

Назад

Новини

Power Barometer 2023!

Пикът на енергийната криза може да е преминал, но не и предизвикателствата пред декарбонизацията на Европа и сигурността на доставките. Домашната чиста и възобновяема електрификация остава отговорът, но спешно са необходими по-големи инвестиции и модернизирана инфраструктура, за да се даде възможност за утрояване на нивата на електрификация до 2050 г. С шест години и половина …

Power Barometer 2023! Read More »

Доклад на ЕК: ПВУ на България е в ход, но рискът от закъснения нараства

ЕК прие втория си годишен доклад за изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ), който представлява инструмент за реформи и инвестиции на стойност 800 млрд. евро. Докладът проследява напредъка, постигнат чрез МВУ, за повишаване на икономическата и социалната устойчивост на държавите членки и изпълнението на REPowerEU. Към септември 2023 ЕК е получила 34 искания …

Доклад на ЕК: ПВУ на България е в ход, но рискът от закъснения нараства Read More »

Европейският парламент подкрепи промените в Директивата за ВЕИ

Вчера, на 12 септември, Европейският парламент (ЕП) гласува за повишено използване на възобновяема енергия в съответствие с плановете на Зелената сделка и REPowerEU. Актуализацията на Директивата за енергията от възобновяеми източници (RED), която вече е договорена между членовете на ЕП и Съвета, повишава дела на възобновяемите енергийни източници в крайното потребление на енергия в ЕС …

Европейският парламент подкрепи промените в Директивата за ВЕИ Read More »

Европейската комисия дава ясен приоритет на мрежите в дневния ред на ЕС

В четвъртък, 7 септември 2023, бе проведен Първият форум на високо равнище за електроенергийните мрежи. Домакин бе Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия (ENTSO-E) под патронажа на Европейската комисия. Форумът има за цел да ускори развитието на електроенергийните мрежи в целия ЕС, като обедини лидерите в електроенергийната индустрия, създателите на политики и …

Европейската комисия дава ясен приоритет на мрежите в дневния ред на ЕС Read More »

Мониторинг на пазарите на дребно и защита на потребителите 2023

Cъветът на европейските енергийни регулатори и Агенцията на ЕС за сътрудничество между енергийните регулатори публикуваха ежегодния си Доклад за наблюдение на пазара на дребно на енергия и защита на потребителитe. 2022 г. беше безпрецедентна година за енергийните потребители и пазарите на дребно в ЕС, тъй като възстановяването след пандемията и нахлуването на Русия в Украйна …

Мониторинг на пазарите на дребно и защита на потребителите 2023 Read More »

EU BSO: Мониторинг на енергийните характеристики на сградите в цяла Европа

ЕК стартира нова подобрена версия на Обсерваторията на сградния фонд на ЕС (EU BSO). Създадена за първи път през 2016 г., EU BSO е уеб инструмент, който следи за енергийните характеристики и свързаните с декарбонизацията данни за сградите за всички държави от ЕС. Сега тя включва по-надеждни данни за основните показатели за сградния фонд, визуализация на …

EU BSO: Мониторинг на енергийните характеристики на сградите в цяла Европа Read More »

ЕК публикува условията за провеждане на пилотен търг за водород

Европейската комисия публикува условията за провеждане на пилотен търг насочен към производството на водород от възобновяеми източници. Това е важна стъпка към увеличаване на производството на възобновяем водород в ЕС. Предвижда се търгът, финансиран от Иновационния фонд под егидата на Водородната банка, да бъде отворен на 23 ноември 2023 г. След консултациите със заинтересованите страни, …

ЕК публикува условията за провеждане на пилотен търг за водород Read More »

В сила влезе ново ЕС законодателство за батериите – по-устойчиви, кръгови и безопасни

На 17 август 2023 влезна в сила нов регламент, който да гарантира, че батериите се събират, използват повторно и рециклират в Европа. Новият регламент за батериите ще гарантира, че в бъдеще батериите ще имат нисък въглероден отпечатък, ще използват минимални вредни вещества, ще се нуждаят от по-малко суровини от държави извън ЕС и ще се събират, …

В сила влезе ново ЕС законодателство за батериите – по-устойчиви, кръгови и безопасни Read More »

ЕК одобри чешка схема от €800 млн. за подпомагане на компании, изправени пред увеличени разходи за енергия

Европейската комисия одобри чешка схема на стойност около 800 милиона евро (19 милиарда чешки крони) за подпомагане на компании, засегнати от увеличените разходи за енергия в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Схемата беше одобрена съгласно  Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход , приета от Комисията на  9 март 2023 г.  в подкрепа на мерки в сектори, които …

ЕК одобри чешка схема от €800 млн. за подпомагане на компании, изправени пред увеличени разходи за енергия Read More »

ЕС постигна целта за 90 % съхранение на газ преди зимата

ЕС успя да постигне целта си за запълване на съоръженията за съхранение на газ до 90 % от капацитета приблизително 2½ месеца преди крайния срок – 1 ноември 2023. Това сочат последните данни, публикувани от Gas Infrastructure Europe. С цел оптимизиране на подготовката на ЕС за предстоящата зима в Регламента за съхранението на газ от юни …

ЕС постигна целта за 90 % съхранение на газ преди зимата Read More »

Сподели: