Начало НовиниАнализиСъбитияЕвропейски паспорти за търговия на едро с енергия

Върни се назад

Назад

Новини

Европейски паспорти за търговия на едро с енергия

Съвета на европейските енергийни регулатори – СЕЕР, публикува окончателните си препоръки по отношение на въвеждането на европейски паспорт за търговия на едро с енергия. В мотивите към препоръките си СЕЕР посочва, че въвеждането на европейски паспорт за търговия на едро с енергия и отмяната на всички съществуващи различни национални режими по отношение на търговците е …

Европейски паспорти за търговия на едро с енергия Read More »

Технологии за улавяне и съхранение на въглероден диоксид

Европейската агенция по околна среда извърши преглед на въздействието от прилагане на технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид. Докладът е разделен на две отделни части, а именно: Част А дискутира и представя основните резултати от най-нови проучвания и литература, фокусирани към потенциалното въздействие върху чистотата на въздуха от целия процес на изпълнение на проекти …

Технологии за улавяне и съхранение на въглероден диоксид Read More »

Цената на замърсяването от индустриални инсталации в Европа

Европейската агенция по околна среда представи доклад с оценка на разходите от увреждане на здравето и околната среда в резултат от емитираните замърсители от индустриалните инсталации в Европа. Докладът е базиран на най-нови данни от европейския регистър E-PRTR, 2011. В изследването са включени: регионални и локални замърсители: амоняк, азотни окиси, не-метан летливи органични съединения, серни окиси; …

Цената на замърсяването от индустриални инсталации в Европа Read More »

ENTSO-E: прегледът за зимния сезон показва повишени рискове

Намалените генериращи мощности в Европа тази зима, особено при тежки климатични условия, и лимитирания капацитет на междусистемните връзки поставят европейските системни оператори в условия на повишено внимание-това са констатациите в публикувания от ENTSO-E  преглед на зимния сезон 2011-2012 и на изминалия летен сезон 2011. Анализите показват, че месеците декември и януари при тежки климатични условия са …

ENTSO-E: прегледът за зимния сезон показва повишени рискове Read More »

ЕК ще заведе дело срещу България

Европейската комисия съобщи на 24.11.2011, че ще заведе дело срещу България и Румъния заради неспазване правилата, отнасящи се до газовите пазари и по-конкретно Регламент 715/2009 относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ. Основният мотив на Комисията е, че България не осигурява връзка, даваща възможност за непрекъсваем реверсивен поток на всички междусистемни точки …

ЕК ще заведе дело срещу България Read More »

Пазарите на енергия в ЕС през второто тримесечие на 2011

Природен газ   Второ тримесечие в което потреблението на природен газ в Европа спада, като за първата половина от годината спада е 7% спрямо същия период на 2010 г. Това вероятно се дължи на комбинацията от мека зима, добро съхранение и гъвкави доставки на втечнен природен газ, въпреки страховете от повишено потребление в Япония след …

Пазарите на енергия в ЕС през второто тримесечие на 2011 Read More »

Световният енергиен преглед на МEA за 2011 е онлайн

МЕА представи годишния си световен енергиен преглед за 2011 на прес конференция в Лондон на 09 ноември 2011 г. Документът разглежда как ще изглежда енергийната система през следващите 25 години, отчитайки широк спектър от политики, които вече са приети от отделните правителства в областта на промените в климата и растящата енергийна несигурност. Също така са …

Световният енергиен преглед на МEA за 2011 е онлайн Read More »

Центърът за изследвания на ЕС за ролята на критичните метали

Институтът за енергетика и транспорт на Съвместния изследователски център (СИЦ) на Европейската комисия е направил проучване и оценка на потенциални затруднения пред осигуряването на нисковъглеродни енергийни технологии в ЕС, поради недостига на определени метали. Проучването разглежда използването на метали в шест нисковъглеродни енергийни технологии, а именно: ядрена, слънчева, вятърна, биоенергия, улавяне и съхранение на въглероден …

Центърът за изследвания на ЕС за ролята на критичните метали Read More »

МЕА приканва Гърция да реформира енергийния си пазар

Според публикувана на страницата на Международната енергийна агенция информация енергийната политика на Гърция може да допринесе значително за икономическото възстановяване на страната.   Отново според МЕА засилването на конкуренцията и намаляването на ролята на държавата в енергийния сектор ще се отрази на ефективността и динамиката на гръцката икономика. Реформирането на пазарите на електроенергия и газ …

МЕА приканва Гърция да реформира енергийния си пазар Read More »

Сподели: