Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияАвстрия: 30 млн.евро годишна подкрепа за зелената енергия

Върни се назад

Назад

Новини

Австрия: 30 млн.евро годишна подкрепа за зелената енергия

Понастоящем, скорошните изменения в Австрийския закон за ВЕИ се преоценяват. Бъдещите промени са свързани с увеличаване на годишното субсидиране на електроенергията от ВЕИ от 21 на 30 млн. евро. Операторите на ВЕИ-електроцентрали ще се възползват от гарантирани „feed-in“  тарифа за период от 13-15 години.   За да се намали настоящия списък от „чакащи“ са предвидени допълнителни …

Австрия: 30 млн.евро годишна подкрепа за зелената енергия Read More »

Търговия с емисии: България с право на дерогация

Европейската комисия одобри правила за разпределение на безплатни разрешителни за емисии на парникови газове за третата фаза (2013-2020) на Европейската схема за търговия с емисии. От 2013г. държавите-членки започват да търгуват разрешителните за емисии вместо да ги разпределят безплатно към компаниите както досега. До 2019г., обаче, 10 държави-членки, а именно България, Кипър, Чехия, Естония, Унгария, …

Търговия с емисии: България с право на дерогация Read More »

Франция: Намалени цени на фотоволтаичната електроенергия

 С постановление, публикувано  в Официален вестник на Франция, е определена нова регулаторна рамка за фотоволтаичните централи. Съгласно новата рамка, фотоволтаични централи с мощност до 100 kW ще получават преференциални тарифи (feed–in tariffs), които ще се коригират всяко тримесечие, докато големите централи от този вид ще трябва да подават оферти. Екологичните и индустриални изисквания също ще станат по-строги, така че например производствените мощности ще трябва да бъдат демонтирани и рециклирани след приключване на експлоатацията им. Новите преференциални цени са валидни от 10 март 2011 г. и са намалени с 20% в сравнение на тарифите, които бяха в сила от 1 септември …

Франция: Намалени цени на фотоволтаичната електроенергия Read More »

ЕК: Регулираните цени нарушават функционирането на пазара

Комисията призовава Италия, Полша и Румъния да променят схемите за регулиране на цените на крайните потребители на енергия, за да се гарантира свободата на избор за потребителите. Европейската комисия официално поиска от Италия, Полша и Румъния да приведат националното си законодателство в областта на регулираните цени на енергията за крайните потребители в съответствие с правилата …

ЕК: Регулираните цени нарушават функционирането на пазара Read More »

Германия: 100 000 домашни газови централи заместват две АЕЦ

Немският енергиен доставчик LichtBlick инсталира първите си домашни централи за битови и стопански потребители в Хамбург, Германия. Тези централи се захранват с EcoBlue – природен газ и представляват компактни комбинирани мощности за производство на топлинна и електрическа енергия (CHP), произведени от Volkswagen ексклузивно за LichtBlick. С технологията EcoBlue от Volkswagen, потреблението на енергия се намалява …

Германия: 100 000 домашни газови централи заместват две АЕЦ Read More »

Стратегия „Транспорт 2050“

Европейската комисия прие цялостна стратегия („Транспорт 2050“) за конкурентоспособна транспортна система, която ще повиши мобилността, ще отстрани основните пречки в ключови области и ще допринесе за растежа и заетостта. Същевременно с предложенията зависимостта на Европа от вноса на петрол ще намалее драстично, а емисиите на парникови газове от транспорта ще спаднат с 60 % до …

Стратегия „Транспорт 2050“ Read More »

Извънредно заседание на Съвета на ЕС, част Енергетика

В отговор на последните международни събития в някои държави от Севера Африка и природното бедствие в Япония, ЕС свиква извънредно заседание на 21 март 2011г. на енергийните министри за преглед на ситуацията и обмяна на виждания, свързани с отражението им върху световните енергийни пазари и енергийния сектор на ЕС. Унгарското Председателство на ЕС отбелязва спешната …

Извънредно заседание на Съвета на ЕС, част Енергетика Read More »

Сподели: