Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияЕвропейски регистър за изпускането и преноса на замърсители

Върни се назад

Назад

Новини

Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители

ЕEвропейската комисия и Европейската агенция за околна среда (ЕЕА) актуализираха информацията за изпусканите количества замърсители от промишлени инсталации – E-PRTR. E-PRTR е изчерпателен онлайн регистър, който съдържа информация за емисиите на замърсители изпуснати във въздуха, водата и почвата от промишлени инсталации в Европа (32 страни: ЕС-27, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Сърбия). Регистърът  включва годишни данни за 91 вещества и обхваща повече от 28 000 съоръжения в 65 икономически дейности. Регистърът предоставя допълнителна информация, като например количеството и вида на отпадъците, доставени от съоръжения за отпадъци, работещи в и извън всяка страна. Новият набор от данни съдържа информация за 2009 г. и включва актуализации за 2007 г. и 2008 г. За първи път …

Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители Read More »

Рецесията в ЕС намали емисиите на въглероден диоксид с 7.2%

Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) публикува доклад, в който се констатира, че силата на рецесията от 2009 г. е засегнала всички сектори на икономиката в ЕС. Потреблението на изкопаеми горива, основно въглища е намаляло в сравнение с предходната година. Емисиите на парникови газове в Европа са паднали до равностойността на 4,6 милиарда тона въглероден …

Рецесията в ЕС намали емисиите на въглероден диоксид с 7.2% Read More »

Ефективност -Да! По-високи цени – Не!

„Повече енергийната ефективност, да! – но плащаме повече за нея, не!“ Второто проучване на Евробарометър за енергетиката през тази година представя ясни резултати за политиците и енергийните компании. В триъгълника между целите на енергийната политика – сигурност на доставките, ниски въглеродни емисии и достъпност – гражданите много ясно поставят приоритет на цените. Независимо от това в обща …

Ефективност -Да! По-високи цени – Не! Read More »

Търсят се € 1100 млрд. за енергийна инфраструктура

Идеята е чрез “Europe 2020 Project Bond Initiative” да се осигури подкрепа за проектни компании чрез издаването на облигации за финансиране на мащабни инфраструктурни проекти. Целта на инициативата е да привлече допълнително частно финансиране за инфраструктурни проекти чрез подобряване на дълговия рейтинг на проектни компании, чрез което да се създаде възможност да бъдат емитирани облигации за институционални инвеститори. Ключовата роля на Комисията ще бъде …

Търсят се € 1100 млрд. за енергийна инфраструктура Read More »

Енергийните пазари на ЕС бавно се възстановяват от кризата

Публикуван е Годишния доклад на Обсерваторията за наблюдение на енергийните пазари в ЕС. Докладът включва информация за периода от началото на 2009 до средата на 2010 г.  Основна констатация е наличието на постепенно възстановяване на енергийните пазари след спада наблюдаван в началото на 2009 г.  Докладът съдържа детайлно описание на развитието на нефтените, газови и електроенергийни пазари …

Енергийните пазари на ЕС бавно се възстановяват от кризата Read More »

АСЕР стартира обсъждане на европейски Рамкови насоки

Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (AСЕР) публикува за обществени консултации два проекта на рамкови насоки: Проект на Рамкови насоки за разпределение на електроенергиен капацитет и управление на претоварванията, съгласно член 6(2) от Регламент (EC) No 714/2009 Важна предпоставка за създаването на вътрешен електроенергиен пазар е предоставянето на недискриминационен достъп до мрежите и трансграничната търговия …

АСЕР стартира обсъждане на европейски Рамкови насоки Read More »

Сподели: