Начало НовиниАнализиСъбитияИнтелигентни топлопреносни мрежи – ключ към устойчиво топлоснабдяване

Върни се назад

Назад

Новини

Интелигентни топлопреносни мрежи – ключ към устойчиво топлоснабдяване

Предназначението на мрежите за централизирано отопление и охлаждане (ЦОХ) се трансформира от просто осигуряване на достатъчно количество топлина/охлаждане до превръщането им в активна част от по-широката енергийна система. Традиционно мрежите за централизирано топлоснабдяване разчитат в голяма степен на диспечируем производствен капацитет, т.е. на производство на енергия от изкопаеми горива и когенерация. В началото на развитието …

Интелигентни топлопреносни мрежи – ключ към устойчиво топлоснабдяване Read More »

Нови термопомпи към топлофикационната мрежа в Манхайм ще снабдят с чиста енергия 3500 домакинства

В Манхайм местният оператор на централно топлоснабдяване MVV започна експлоатацията на нова голяма термопомпа миналата седмица (20 октомври 2023). Използвайки вода от река Рейн, с водни количества между 5 и 25 в зависимост от сезона, помпата ще бъде свързана към топлофикационната мрежа. С капацитет от 20 MWTH и 7 MWEL помпата ще захранва около 3500 …

Нови термопомпи към топлофикационната мрежа в Манхайм ще снабдят с чиста енергия 3500 домакинства Read More »

Наредба за изчисляване на дела на ВЕИ в транспорта

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за изчисляването на дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и дела на възобновяеми източници в транспорта. С промените в Закона за енергията от възобновяеми източници, които са в сила от 13 октомври 2023 г., в българското законодателство се транспонират …

Наредба за изчисляване на дела на ВЕИ в транспорта Read More »

Проект на Наредба за критериите за енергийна бедност

Министерството на енергетиката, съвместно с Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, предлагат за обществено обсъждане проект на Наредба за критериите, условията и реда за определяне на статут на домакинства в положение на енергийна бедност и на статут на уязвими клиенти за снабдяване с електрическа енергия. Проектът предвижда домакинства …

Проект на Наредба за критериите за енергийна бедност Read More »

ЕК начерта спешни действия за стимулиране на вятърната енергия

EK представи Европейски план за действие за вятърна енергия, за да гарантира, че преходът към чиста енергия върви ръка за ръка с промишлената конкурентоспособност и че вятърната енергия ще продължи да бъде европейски успех. Основната цел, която ЕК  поставя, чрез Плана за действие е да се спомогне поддържането на здрава и конкурентоспособна верига за доставки …

ЕК начерта спешни действия за стимулиране на вятърната енергия Read More »

ЕК: Състояние на енергийния съюз 2023

В доклада за състоянието на енергийния съюз за 2023 г. Европейската комисия прави обзор на отговора на ЕС на безпрецедентната енергийна криза от последните две години, дава оценка на актуалното състояние по отношение на екологичния преход на национално, европейско и световно равнище и набелязва бъдещите предизвикателства и възможности по пътя на Европа към постигане на амбициозните …

ЕК: Състояние на енергийния съюз 2023 Read More »

Съветът на ЕС прие регламент за зелени облигации

Съветът на ЕС прие днес регламент, с който се създава стандарт за европейски зелени облигации за насърчаване на финансирането за устойчиво развитие. В регламента се определят единни изисквания за емитентите на облигации, които желаят да използват обозначението „европейска зелена облигация“ или „EuGB“ за своите екологично устойчиви облигации. (Вж. инфографика European Green Bonds) Екологично устойчивите облигации …

Съветът на ЕС прие регламент за зелени облигации Read More »

MEA: World Energy Outlook 2023

Международната енергийна агенция публикува новото издание на авторитетния си доклад и прогноза за състоянието на световната енергетика World Energy Outlook 2023. Най-важният извод от него е, че до края на това десетилетие в резултат на извършващите се в момента големи промени световната енергийна система ще бъде значително по-различна, феноменалният възход на технологиите за чиста енергия, …

MEA: World Energy Outlook 2023 Read More »

Сръбската ТЕЦ Морава в нарушение на Директивата за големите горивни инсталации

На 20 октомври 2023 г. Секретариатът на Енергийната Общност изпрати писмо за откриване на процедура до Сърбия за разглеждане на нейното нарушение на Директивата за големите горивни инсталации в случая с топлоелектрическата централа Morava, която продължава да работи въпреки изтичането на периода на дерогация за ограничен срок на експлоатация (известен също като „opt-out“). След писмена …

Сръбската ТЕЦ Морава в нарушение на Директивата за големите горивни инсталации Read More »

EK с препоръки за справяне с енергийната бедност в ЕС

Последните данни показват, че през 2022 г. приблизително 40 милиона европейци  (9,3 % от населението на ЕС), не са били в състояние да поддържат дома си достатъчно топъл. Това представлява рязко увеличение в сравнение с 2021 г., когато 6,9 % от населението е било в същото положение. Делът се е увеличил повече от два пъти …

EK с препоръки за справяне с енергийната бедност в ЕС Read More »

Сподели: