Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияСъвместно изявление на индустрията за тавана на инфрамаргиналните приходи

Върни се назад

Назад

Новини

Съвместно изявление на индустрията за тавана на инфрамаргиналните приходи

До 30 април 2023 г. Европейската комисия и държавите членки са упълномощени да извършат преглед на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. С този регламент бяха въведени редица извънредни мерки за справяне с високите цени на енергията, включително прилагането на тавани на инфрамаргиналните приходи на пазара на електроенергия. В тази връзка …

Съвместно изявление на индустрията за тавана на инфрамаргиналните приходи Read More »

Актуализирани насоки на ЕК за мерки в подкрепа на екологичния преход

Европейската комисия публикува актуализирани ръководни образци за държавната помощ, за да подпомогне държавите членки при разработването на мерки, които ще бъдат включени в техните национални планове за възстановяване и устойчивост (ПВУ) в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. По-специално актуализираните технически документи ще помогнат на държавите членки да разработят мерки, които допълнително да …

Актуализирани насоки на ЕК за мерки в подкрепа на екологичния преход Read More »

МС одобри 4 проекта за финансиране от Модернизационния фонд

Министерският съвет одобри списък от четири приоритетни проекта за финансиране със средства от Модернизационния фонд. Финансирането възлиза на 380 263 184.59 лева, като бенефициентите ще участват в реализирането на проектите и със собствени средства. Подкрепените проекти ще допринесат за намаляване нивото на въглеродния диоксид, за гарантиране енергийната сигурност на страната, за модернизиране на енергийните системи …

МС одобри 4 проекта за финансиране от Модернизационния фонд Read More »

ВЕИ: Основен източник на производство на енергия през 2021 г.

Производството на енергия в ЕС е разпределено в редица различни енергийни източници: твърди горива, природен газ, суров нефт, ядрена енергия и възобновяема енергия (като биомаса, хидроенергия, вятърна и слънчева енергия). През 2021 г. най-големият източник, допринасящ за производството на първична енергия в ЕС, е енергията от възобновяеми източници (41 % от общото производство на енергия в ЕС). Такъв е случаят от 2016 г., когато възобновяемите енергийни източници за първи път надминаха ядрената …

ВЕИ: Основен източник на производство на енергия през 2021 г. Read More »

Италия: 450 милиона евро за подпомагане на производството на възобновяем водород

Европейската комисия одобри италианска схема на стойност 450 милиона евро за подпомагане на производството на възобновяем водород с цел насърчаване на прехода към net-zero economy, в съответствие с индустриалния план на Green Deal. Схемата беше одобрена съгласно Temporary Crisis and Transition Framework, приета от Комисията на 9 март 2023 г. в подкрепа на мерки в …

Италия: 450 милиона евро за подпомагане на производството на възобновяем водород Read More »

Нереалистичните срокове за премахване на флуорсъдържащите парникови газове рискуват да застрашат енергийния преход, предупреждават Eurelectric и +50 организации

Европейският парламент обсъди на 30 март постепенното премахване на флуорсъдържащите, т.нар. „F-газове“. Това са мощни парникови газове с висок потенциал за глобално затопляне. SF6, серен хексафлуорид, е един от тези газове и се използва от десетилетия в целия електроенергиен сектор – от превключвателните механизми, използвани във водните, ядрените и вятърните турбини, до разпределителните мрежи, например …

Нереалистичните срокове за премахване на флуорсъдържащите парникови газове рискуват да застрашат енергийния преход, предупреждават Eurelectric и +50 организации Read More »

Green Deal: Ускорено навлизане на ВЕИ

Комисията приветства постигнатото на 30/03 предварително споразумение между Европейския парламент и Съвета за укрепване на Директивата на ЕС за енергията от възобновяеми източници. С това споразумение ЕС се доближава с още една стъпка към завършването на законодателството по линия на „Fit for 55“ за постигане на целите на Европейската Зелена сделка и на плана REPowerEU. Споразумението повишава обвързващата цел на ЕС …

Green Deal: Ускорено навлизане на ВЕИ Read More »

Комисията разширява Market Correction Mechanism, така че да обхване и други търговски хъбове

На 31 март 2023 Европейската комисия прие технически правила за разширяване на Market Correction Mechanism (МСМ), така че да обхване дериватите, свързани с търговията с газ във всички хъбове на ЕС. Мярката беше предприета, за да се осигури още по-широка защита от високите и нестабилни цени на газа. Както е предвидено в Регламента за MCM (2022/2578), …

Комисията разширява Market Correction Mechanism, така че да обхване и други търговски хъбове Read More »

Eurelectric за Регламента на ЕС за флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ / F-Gases)

На 5 април 2022 г. Европейската комисия направи законодателно предложение за преразглеждане на Регламента за ФПГ в съответствие с Европейската зелена сделка, Европейското законодателство за климата и скорошни международни задължения съгласно Монреалския протокол. Eurelectric  реагира на предложението като посочи, че европейската енергийна индустрия напълно възприемат целите на Европейската комисия за декарбонизация и нейната амбиция да …

Eurelectric за Регламента на ЕС за флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ / F-Gases) Read More »

Партньорство за умения в областта на енергията от възобновяеми източници

На 21 март 2023 търговски асоциации за възобновяема енергия и представители на монтажници на чисти технологии, с подкрепата на Европейската комисия, създадоха широкомащабно партньорство за умения за промишлената екосистема за възобновяема енергия. Те имат за цел да дадат възможност на работниците да придобият уменията, необходими за производството и управлението на технологии за възобновяема енергия, за …

Партньорство за умения в областта на енергията от възобновяеми източници Read More »

Сподели: