Начало НовиниАнализиСъбитияEnergy and Climate Diplomacy 2024

Върни се назад

Назад

Uncategorized @bg

Energy and Climate Diplomacy 2024

През юни беше представен тазгодишният сборник на Дипломатическия институт “Energy and Climate Diplomacy”, редактор и съставител на който по традиция  е Славчо Нейков, председател на УС на Института за енергиен мениджмънт. Тази година авторите са от България, Гърция, Израел и Мароко, а сборникът включва внушителен набор от теми: Energy and Climate Changes along Domination of …

Energy and Climate Diplomacy 2024 Read More »

Потреблението на енергия на домакинствата в ЕС е най-ниското от 2016 г. насам

През 2022 г. домакинствата в ЕС са използвали 10,1 милиона тераджаула енергия, което е най-ниското количество от 2016 г. насам. Данните за 2022 г. на Евростат показват намаление със 7,7 % спрямо регистрираните през 2021 г. 11 тераджаула. През 2022 г. домакинствата (или жилищният) сектор, представляват 25,8% от крайното енергийно потребление  или 18,1% от брутното …

Потреблението на енергия на домакинствата в ЕС е най-ниското от 2016 г. насам Read More »

Завръщане към по-достъпни цени и подобрена диверсификация на доставките през 2023

Според доклада за четвъртото тримесечие на 2023 г на ЕК пазарите на електроенергия в ЕС са постигнали значителен напредък в диверсификацията на доставките, включването на повече възобновяеми енергийни източници и връщането към стабилни и по-достъпни цени след енергийната криза от 2022 г. През 2023 г. общото потребление на електроенергия в ЕС спада с 3% в …

Завръщане към по-достъпни цени и подобрена диверсификация на доставките през 2023 Read More »

Качеството на въздуха в ЕС се подобрява, но остава далеч от препоръките на СЗО

Европейската агенция по околна среда публикува кратък преглед на състоянието на регулираните замърсители в атмосферния въздух през 2022 г. и 2023 г. във връзка с действащите стандарти на ЕС за качество на въздуха и препоръчителните нива на Световната здравна организация (СЗО). Замърсяването на въздуха е най-големият екологичен риск за здравето в Европа, причиняващ сърдечносъдови и …

Качеството на въздуха в ЕС се подобрява, но остава далеч от препоръките на СЗО Read More »

Ефективни и гъвкави потребители в подкрепа на интелигентни електрически мрежи

В стремежа към неутралност по отношение на климата, електроенергийната мрежа на ЕС е изправена пред сериозни предизвикателства поради бързото нарастване на променливото производство на електроенергия от възобновяеми източници и потреблението на електроенергия от крайни потребители: сгради, транспорт и промишленост. В някои райони мрежите вече са подложени на стрес и претоварването на електропреносната мрежа скоро ще …

Ефективни и гъвкави потребители в подкрепа на интелигентни електрически мрежи Read More »

400 милиарда долара мрежови инвестиции през 2024

Международната енергийна агенция публикува доклада си World Energy Investment за 2024 г. Докладът установява, че въпреки натиска върху финансирането, глобалните инвестиции в чиста енергия ще достигнат почти два пъти повече от тези в изкопаеми горива през 2024 г., за което ще допринесат подобряването на веригите за доставки и по-ниските разходи за чисти технологии. Тази година …

400 милиарда долара мрежови инвестиции през 2024 Read More »

Още европейска подкрепа за водорода

В началото на юни 2024 ЕК предприе допълнителни стъпки в подкрепа на развитието на европейския пазар на водород, като стартира работа по пилотен механизъм. Новият механизъм е създаден в рамките на наскоро приетия пакет за декарбонизирани газове и водород и има за цел да ускори инвестициите чрез предоставяне на по-ясна картина на пазарната ситуация както на купувачите, така и на доставчиците и улесняване на …

Още европейска подкрепа за водорода Read More »

Ново изследване показва ползите от централизираното топлoснабдяване

Мрежите за централно отопление са с почти тридесет процента по-евтини от индивидуалните термопомпи в гъсто населени градски райони, дори когато се вземат предвид всички социални разходи. Според новаторско изследване на Berenschot в Хага тези икономии не са единствената полза – топлофикационните мрежи намаляват и натоварването на електрическата мрежа. Въпреки това много домакинства не се възползват …

Ново изследване показва ползите от централизираното топлoснабдяване Read More »

Устойчиви електроенергийни мрежи

Днес Съветът на ЕС одобри заключения относно електроенергийната мрежова инфраструктурата на ЕС. В заключенията се предлагат редица мерки за взаимосвързана и устойчива електроенергийна мрежа в Европа, за да се гарантира енергийната сигурност и да се постигне декарбонизация в ЕС. Делът на възобновяемите енергийни източници в производството на електроенергия се е увеличил повече от два пъти …

Устойчиви електроенергийни мрежи Read More »

ЕС окончателно прие Законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии

Комисията приветства окончателното приемане днес на Законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии, с който ЕС е на път да укрепи вътрешния си производствен капацитет за ключови чисти технологии. Чрез създаването на единна и предвидима бизнес среда за сектора на производството на чисти технологии NZIA ще повиши конкурентоспособността и устойчивостта на промишлената база на …

ЕС окончателно прие Законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии Read More »

Сподели: