Начало НовиниАнализиСъбитияКомисията обяви план за действие за ускоряване на разгръщането на електроенергийните мрежи

Върни се назад

Назад

Uncategorized @bg

Комисията обяви план за действие за ускоряване на разгръщането на електроенергийните мрежи

Взаимосвързаните и стабилни електроенергийни мрежи са в основата на вътрешния енергиен пазар на ЕС и са от ключово значение за осъществяването на екологичния преход. За да спомогне за изпълнението на Европейския зелен пакт, днес Комисията предлага план за действие, за да се гарантира, че нашите електроенергийни мрежи ще функционират по-ефективно и ще бъдат разгърнати допълнително …

Комисията обяви план за действие за ускоряване на разгръщането на електроенергийните мрежи Read More »

ЕК удължи срока на действие на спешните мерки в енергетиката с 12 месеца

Днес Европейската комисия предложи удължаване с 12 месеца на извънредните мерки, въведени миналата година в отговор на енергийната криза, предизвикана от нахлуването на Русия в Украйна и превръщането на нейните енергийни ресурси в оръжие. Въпреки че ситуацията на европейския енергиен пазар е по-сигурна, отколкото преди 12 месеца, ЕК предлага това удължаване, за да подобри допълнително …

ЕК удължи срока на действие на спешните мерки в енергетиката с 12 месеца Read More »

Електроенергийни мрежи и мрежови услуги – предизвикателства пред енергийния преход и пазарната либерализация

КРЪГЛА МАСА „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ МРЕЖИ И МРЕЖОВИ УСЛУГИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЕНЕРГИЙНИЯ ПРЕХОД И ПАЗАРНАТА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ“ София, 21 ноември 2023 г. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И КОМЕНТАРИ НА МОДЕРАТОРА   ЗА СЪБИТИЕТО 1. Кръглата маса беше организирана от Института за енергиен мениджмънт. Участници в събитието бяха над 50 представители на държавни институции, бизнес асоциации и търговски дружества, неправителствени организации, …

Електроенергийни мрежи и мрежови услуги – предизвикателства пред енергийния преход и пазарната либерализация Read More »

Нови структури и правила в UK за по – добро енергийно планиране и мрежи

Регулаторът на Обединеното кралство Ofgem предприе поредна стъпка от цялостната реформа за режима на присъединяване, като обяви наскоро, че започва създаването на Регионалните звена за системно планиране във Великобритания (Regional Energy Strategic Planners (RESPs)), за да подобри местното енергийно планиране и да ускори прехода към нетни нулеви емисии. Регионалните звена за системно планиране ще работят …

Нови структури и правила в UK за по – добро енергийно планиране и мрежи Read More »

План за електроразпределителната мрежа на ЕС: 30 мерки за мрежата с поглед към целите за 2030

Предизвикателствата пред европейската електроенергийна мрежа днес Следващите години ще бъдат белязани от общ ръст на търсенето на електроенергия, фундаментална промяна на производствения микс с нарастващ дял на възобновяеми енергийни източници, присъединени на ниво разпределение и преход към по-децентрализирана енергийна система. Предстои бърз и отчетлив преход към все по-електрифицирано общество с използването на технологии като термопомпи …

План за електроразпределителната мрежа на ЕС: 30 мерки за мрежата с поглед към целите за 2030 Read More »

Прогнозата за зимата на 2023-2024 г. в ЕС – подобрена перспектива за адекватност

Асоциацията за сътрудничество между европейските операторите на електроенергийните преносни системи (ENTSO-E) публикува последната си зимна прогноза за периода 2023-2024 г., в която представя ситуацията със сигурността на доставките на електроенергия в ЕС в навечерието на тази зима и дава прогноза за Украйна и Молдова. Като цяло ситуацията със сигурността на доставките на електроенергия в ЕС …

Прогнозата за зимата на 2023-2024 г. в ЕС – подобрена перспектива за адекватност Read More »

Пътят на водата: пет неподозирани ползи от водната енергия

От десетилетия водната енергия служи като основа на възобновяемата енергия в Европа. Остава вторият най-голям източник на ВЕИ в ЕС с производство от 375ТВтч на електроенергия годишно. Силата на хидроенергията обаче се крие в нейното несравнимо гъвкаво производство и възможност за съхранение на електроенергия. Тя предоставя всички услуги, необходими за безопасната и стабилна работа на …

Пътят на водата: пет неподозирани ползи от водната енергия Read More »

Блокови оферти на пазарен сегмент „Ден напред“ вече се предлагат от БНЕБ

От 15 ноември тази година БНЕБ вече предоставя възможността за подаване на блокови оферти на пазарен сегмент „Ден напред“. Участниците на пазара имат възможност да избират между четири вида оферти (regular block order, curtailable block order, linked block order, profile block order) в зависимост от желанието им дали продуктът да обхване цялото, част от оферираното …

Блокови оферти на пазарен сегмент „Ден напред“ вече се предлагат от БНЕБ Read More »

Европейските институции се споразумяха за по-стриктни изиксвания към емисиите на метан

Временно споразумение е постигнатото между Европейския парламент и Съвета относно нов регламент на ЕС за намаляване на емисиите на метан в енергийния сектор в Европа и в  глобални вериги за доставки. Метанът е мощен парников газ, вторият по големина фактор за изменението на климата след въглеродния диоксид (CO2) и  също така е мощен замърсител на въздуха. …

Европейските институции се споразумяха за по-стриктни изиксвания към емисиите на метан Read More »

Проект на Наредба за създаване и поддържане на специализираните карти и регистър на енергийните обекти и съоръжения, собственост на мрежовите операторикто и на хидроте

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистър на енергийните обекти и съоръжения, собственост на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи, както и на  хидротехнически съоръжения към язовири публична държавна собственост Министерствата на енергетиката и на регионалното развитие …

Проект на Наредба за създаване и поддържане на специализираните карти и регистър на енергийните обекти и съоръжения, собственост на мрежовите операторикто и на хидроте Read More »

Сподели: