Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по немски език курсове по английски език
Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по английски език курсове по немски език

Начало НовиниАнализиСъбитияACER/CEER: Мониторинг на електроенергийния пазар на едро 2020

Върни се назад

Назад

Uncategorized @bg

ACER/CEER: Мониторинг на електроенергийния пазар на едро 2020

Съветът на европейските енергийни регулатори и Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори в ЕС публикуваха новото издание на Доклада за пазарен мониторинг 2020, посветено на електроенергийния пазар на едро. Докладът представя основните резултати от мониторинга на европейските вътрешни пазари на електроенергия и природен газ и препоръките за по-нататъшни действия за укрепване на тяхната интеграция. Мониторинговият …

ACER/CEER: Мониторинг на електроенергийния пазар на едро 2020 Read More »

Ядрената енергия и природният газ допустими в таксономията?

Според изтекла информация в Euractiv предстои в следващите дни да се преразгледа възможността проекти за електропроизводство от ядрена енергия и природен газ, да се квалифицират като допустими за финансиране по програмите за „Зелен преход“ на Европейския съюз. Така нареченият „non-paper“ , получен от Euroactiv, излага подробни технически критерии за природния газ, който да се квалифицира …

Ядрената енергия и природният газ допустими в таксономията? Read More »

TEN-E: ACER с препоръки при избора на проекти от общ интерес

Агенцията на ЕС за сътрудничество на енергийните регулатори (ACER) установи подобрения в подбора на проекти от общ интерес (PCI) за трансевропейска енергийна инфраструктура, като например списък с газови проекти, при които са взети предвид критериите за устойчивост, както и по-обективен процес за избор на проекти в сектора на електроенергията. Въпреки това, и в двете мнения …

TEN-E: ACER с препоръки при избора на проекти от общ интерес Read More »

State aid: Полша инвестира М173€ в електрическо зареждане и зареждане с водород на превозни средства

Европейската комисия прецени, че полските планове за инвестиране в инфраструктура за електрическо зареждане и зареждане с водород за превозни средства с нулеви и ниски емисии са в съответствие с правилата на ЕС за държавна помощ. Мярката ще допринесе за намаляване на емисиите на CO2 и други замърсители без неправомерно нарушаване на конкуренцията на единния пазар, …

State aid: Полша инвестира М173€ в електрическо зареждане и зареждане с водород на превозни средства Read More »

Ноемврийският газ – по-евтин от октомврийския с малко над лев

На 1 ноември 2021 Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление (вж. първоначално и изменено) за утвърждаване на цена за месец  ноември 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и …

Ноемврийският газ – по-евтин от октомврийския с малко над лев Read More »

Променят Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

В петък, на 05.11.2021 г., в сградата на КЕВР ще се проведе обществено обсъждане (от разстояние) на проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия. Общественото обсъждане ще се проведе със заинтересовани лица: държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти, пряко свързани с изготвения проект, …

Променят Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия Read More »

Промяна на Правилата за търговия с електрическа енергия

На 1.11.2021 г. КЕВР публикува за обществено обсъждане проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия, със срок за предоставяне на становища – 15 ноември 2021 г. Със Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗЕ), обнародван в ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г. и Закон за …

Промяна на Правилата за търговия с електрическа енергия Read More »

State of the Energy Union: Q&A

Какво представлява докладът за състоянието на енергийния съюз? Всяка година в доклада за състоянието на енергийния съюз се прави равносметка на напредъка по изпълнението на европейските политики в областта на енергетиката и климата, като се включват по-специално петте стълба на енергийния съюз: декарбонизация, включително възобновяеми източници на енергия, енергийна ефективност, вътрешен пазар, енергийна сигурност и научни изследвания, …

State of the Energy Union: Q&A Read More »

България – втора по най-евтин ток за бита в ЕС за Q1 2021

През първата половина на 2021 г. средните цени на електроенергията за домакинствата в ЕС се повишиха леко в сравнение със същия период на 2020 г. (21,3 евро за 100 kWh), възлизайки на 21,9 евро за 100 kWh. Средните цени на газа в ЕС регистрираха обратния път, намалявайки леко до 6,4 евро за 100 kWh през …

България – втора по най-евтин ток за бита в ЕС за Q1 2021 Read More »

4,8% от българите смятат, че живеят в тъмни жилища

Достъпът до дневна светлина в жилищата помага за подобряване на здравето и благосъстоянието, като същевременно може да помогне за подобряване на енергийната ефективност чрез намаляване на нуждата от изкуствено осветление. Съгласно изследване на Евростат, публикувано на 01 ноември 2021, през 2020 г. 5,9% от хората в ЕС съобщават, че нямат достатъчно дневна светлина в жилището …

4,8% от българите смятат, че живеят в тъмни жилища Read More »

Сподели: