Начало НовиниАнализиСъбитияACER не успя да изчисли индикативна цена за втечнен газ за 13.01.2023

Върни се назад

Назад

Uncategorized @bg

ACER не успя да изчисли индикативна цена за втечнен газ за 13.01.2023

Съгласно чл. 18 от Регламент 2022/2576 на Съвета за засилване на солидарността чрез по-добра координация на покупките на газ, надеждни референтни показатели за цените и надежден трансграничен обмен на газ ACER има задължение да публикува ежедневен обективен доклад за оценка на цените на LNG не по-късно от 13 януари 2023 г. Ето защо миналия петък …

ACER не успя да изчисли индикативна цена за втечнен газ за 13.01.2023 Read More »

Стартира набирането на статии за специализираното издание „Енергийна и климатична дипломация“

Дипломатическият институт към министъра на външните работи планира издаването на набор от статии на тема: “Промените в европейската енергийна и климатична дипломация и политика, в контекста на новите геополитически и пазарни условия“ в своя годишен сборник „Енергийна и климатична дипломация“. Статиите следва да засягат въпроси, свързани с мерките, предприети на европейско и национално ниво, с …

Стартира набирането на статии за специализираното издание „Енергийна и климатична дипломация“ Read More »

ЕК одобри датска схема на стойност 1,1 млрд. евро за подпомагане на въвеждането на CCS

В съответствие с правилата на ЕС за държавните помощи Европейската комисия одобри датска схема на стойност 1,1 млрд. евро за подпомагане на внедряването на технологии за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (CCS). Мярката допринася за постигането на целите на Дания в областта на климата и на стратегическите цели на ЕС в рамките на Европейската …

ЕК одобри датска схема на стойност 1,1 млрд. евро за подпомагане на въвеждането на CCS Read More »

ACER одобри новия механизъм за коригиране на максималната цена за спот пазари

На 11 януари 2023 ACER одобри промени в методологиите за автоматично увеличаване на максималната ценова граница в случай на ценови скокове. Навременното коригиране на тези ценови ограничения е необходимо, за да се гарантира сигурността на доставките през настоящата зима чрез оптимално краткосрочно диспечиране на производството, ефективно използване на междусистемните връзки и насърчаване на активното управление …

ACER одобри новия механизъм за коригиране на максималната цена за спот пазари Read More »

Електропроизводството през 2022: с рекорди от лигнитни и слънчеви централи

Производството на електрическа енергия в страната за 2022 г. възлиза на  49948 ГВтч или 6,5% ръст спрямо предходната година съгласно оперативните данни на ENTSOE. Запазва се тенденцията от 2021 г. на значителен растеж (+22,9% ) на електрическата енергия от лигнитни въглища. През по-студените месеци на година (януари, февруари, март, ноември и декември) електропроизводството от този …

Електропроизводството през 2022: с рекорди от лигнитни и слънчеви централи Read More »

Португалия с информация за първи търг за екологичен водород

На 4 януари португалското правителство разкри планове за обявяване на търг за доставка на водород и биометан от възобновяеми източници с цел да замени природния газ с възобновяеми газове. Доставчиците на газ ще бъдат задължени да заменят поне 1 % от обема на своя природен газ със зелен H2 или биометан, който също ще бъдe …

Португалия с информация за първи търг за екологичен водород Read More »

Рекордни цени и приходи от схемата за търговия с емисии продължиха и през 2022

През последните няколко години приходите от търговия с квоти емисии от инсталации (EUA) на България подобряват своите годишни рекорди. Ситуацията през 2022г. не се различава от този тренд. Този път годишните приходи нараснаха с над 31% като надхвърлиха един милиард евро съгласно данните на Европейската енергийна борса (EEX). На месечна основа, най-високи са приходите през …

Рекордни цени и приходи от схемата за търговия с емисии продължиха и през 2022 Read More »

Публикуван е водещият доклад за качеството на енергийните доставки в Европа

Съветът на европейските енергийни регулатори (СЕЕР) и Регулаторният борд на Енергийната общност (ECRB) публикуваха днес Седмия доклад за сравнителен анализ на качеството на доставките на електроенергия и газ (7th Benchmarking Report on the Quality of Electricity and Gas Supply)– ключов документ, в който се посочват добрите регулаторни практики по отношение на качеството на доставките в …

Публикуван е водещият доклад за качеството на енергийните доставки в Европа Read More »

Потреблението на газ в ЕС намалява с 20,1%

Потреблението на природен газ в ЕС е намаляло с 20,1 % в периода август-ноември 2022 г. в сравнение със средното потребление на газ за същите месеци (август-ноември) в периода 2017-2021 г. В Регламент (ЕС) 2022/1369 на Съвета относно координирани мерки за намаляване на търсенето на газ, част от плана REPowerEU за прекратяване на зависимостта на …

Потреблението на газ в ЕС намалява с 20,1% Read More »

Емисии от икономиката на ЕС през 2021 г.: -22% от 2008 г. насам

През 2021 г. емисиите на парникови газове (ПГ), генерирани от икономическите дейности на резидентите на ЕС, възлизат на 3,6 млрд. тона CO2 еквивалент (CO2-екв.). В сравнение с 2008 г. се наблюдава намаление с 22 %. Дейността с най-високи емисии на парникови газове през 2021 г. е преработващата промишленост (800 млн. тона CO2 екв. или 22% …

Емисии от икономиката на ЕС през 2021 г.: -22% от 2008 г. насам Read More »

Сподели: