Начало НовиниАнализиСъбитияЦените на електроенергията в страната се запазват сред най-ниските в ЕС и през второто полугодие на 2023 г.

Върни се назад

Назад

Uncategorized @bg

Цените на електроенергията в страната се запазват сред най-ниските в ЕС и през второто полугодие на 2023 г.

През втората половина на 2023 г. крайните цени на електроенергията за домакинствата в ЕС с потребление между 2500 кВтч и 5000 кВтч спадат (0,2847 евро за кВтч) спрямо първите шест месеца на годината (0,2937 евро за кВтч) според последните данни на Евростат. През изминалите няколко години цените на домакинствата се повишиха чувствително. Средните цени на …

Цените на електроенергията в страната се запазват сред най-ниските в ЕС и през второто полугодие на 2023 г. Read More »

Влиза в сила първият мрежов кодекс за киберсигурност на трансграничния пренос на електронерегия

На 24 май 2024 г. в Официален вестник беше публикуван Делегиран регламент (ЕС) 2024/1366 на Комисията от 11 март 2024 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на мрежов кодекс относно специфични за сектора правила за свързаните с киберсигурността аспекти на трансграничните потоци на електроенергия. Регламентът влиза …

Влиза в сила първият мрежов кодекс за киберсигурност на трансграничния пренос на електронерегия Read More »

ENTSO-E и ENTSOG публикуваха общите си сценарии за TYNDP 2024

ENTSO-E и ENTSOG публикуваха днес проекта си за съвместни сценарии, които ще послужат за основа на десетгодишните планове за развитие на мрежите за електроенергия и газ (TYNDP) за 2024 г. Тези Сценарии за електроенергия, водород и природен газ са четвъртите по рода си, като се основават на последователния цикъл от сценарии след първия общ доклад …

ENTSO-E и ENTSOG публикуваха общите си сценарии за TYNDP 2024 Read More »

Удвояване на инвестициите в електроразпределението или Европа губи надпреварата за Net Zero

Разпределетелните мрежи на Европа трябва спешно да бъдат модернизирани, за да позволят масивна електрификация на транспорта, отоплението и индустрията, да интегрират ВЕИ и да устоят на зачестилите екстремни климатични и кибер заплахи. Проучването на Евроелектрик Grids for Speed демонстрира, че инвестициите в разпределителни мрежи трбва да се повишат от средно 33 милиарда евро до 67 …

Удвояване на инвестициите в електроразпределението или Европа губи надпреварата за Net Zero Read More »

Европейският съвет одобри реформата на електроенергийния пазар

На 21 май 2024 г. Европейският съвет одобри актуализирани правила за структурата и функционирането на европейския електроенергиен пазар. Потребителите в целия ЕС вече ще могат да се възползват от по-стабилни цени на енергията, по-малка зависимост от цената на изкопаемите горива и по-добра защита от бъдещи кризи по пътя към Европейски съюз без въглеродни емисии. По-стабилни …

Европейският съвет одобри реформата на електроенергийния пазар Read More »

Спад на емисиите на ПГ в ЕС с 4% през последното тримесечие на 2023

През четвъртото тримесечие на 2023 г. емисиите на парникови газове (ПГ) от икономиката на ЕС се оценяват на 897 млн. тона CO2 екв., което представлява намаление с 4,0% в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. (935 млн. тона CO2-еквиваленти). Брутният вътрешен продукт (БВП) на ЕС остава стабилен, като отбелязва съвсем слабо увеличение (0,2% през …

Спад на емисиите на ПГ в ЕС с 4% през последното тримесечие на 2023 Read More »

IRENA: Слънцето изпревари водата през 2023

Според последното издание на статистическия доклад Renewable Energy Statistics 2024 на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) през 2023 г. капацитетът на възобновяемата електроенергия в света достига рекордните 473 GW. Те съставляват 86% от всички нови мощности. През 2023 г. капацитетът за производство на енергия от възобновяеми източници се увеличава с 473 GW (+13,9%). Слънчевата …

IRENA: Слънцето изпревари водата през 2023 Read More »

Делът на домакинствата с климатици в страната продължава да расте убедително

Процентът на домакинствата, които притежават климатици продължава да  расте с бързи темпове според наскоро публикувани данни на НСИ. През 2023 г. 61% от домакинствата в  страната са снабдени с енергоефективни електрически уреди за отопление и охлаждане или ръст от 12,5% спрямо 2022. Само преди 5 години този дял е под 40%. Традиционно, процентът на домакинствата …

Делът на домакинствата с климатици в страната продължава да расте убедително Read More »

Българският RePower през погледа на ЕК – необходимо е укрепване на мрежите

За да се отбележи 2-та годишнина на плана REPowerEU, ЕК представи онлайн доклад, с който се прави преглед на напредъка, постигнат след приемането му. Докладът е придружен от 27 информационни фиша — по един за всяка държава от ЕС — в които е представен подробен анализ по държави. Долу представяме европейския прочит и равносметката от …

Българският RePower през погледа на ЕК – необходимо е укрепване на мрежите Read More »

REPowerEU — 2 години по-късно

За да се отбележи 2-та годишнина на плана REPowerEU, ЕК представи онлайн доклад, с който се прави преглед на напредъка, постигнат след приемането му. След смущенията на световния енергиен пазар, причинени от руското нашествие в Украйна, през май 2022 г. Европейската комисия прие плана REPowerEU. Целта беше бързо да се намали зависимостта на ЕС от руските изкопаеми …

REPowerEU — 2 години по-късно Read More »

Сподели: