Начало НовиниАнализиСъбитияНикога не е прекалено рано да се готвиш за следващата зима

Върни се назад

Назад

Uncategorized @bg

Никога не е прекалено рано да се готвиш за следващата зима

МЕА: Европа трябва да предприеме незабавни действия, за да избегне риска от недостиг на природен газ през следващата година Нов анализ на МЕА идентифицира предизвикателна разлика в търсенето и предлагането от 30 млрд. куб. м през следващото лято, в ключов момент за запълване на хранилищата в ЕС, ако Русия спре всички доставки по тръбопроводите, а …

Никога не е прекалено рано да се готвиш за следващата зима Read More »

Домакинствата в Нидерландия, Унгария и България с най-ниски цени за електроенергия

През първата половина на 2022 г. средните цени на електроенергията за домакинствата в ЕС рязко се повишиха  (+14,6%) в сравнение със същия период на 2021 г.. Най-голямо увеличение се наблюдава в Чехия (61,8 %), следвана от Латвия (59,4 %) и Дания (57,3 %). Разходите за енергия и доставка са основния двигател за нарастването на цените. …

Домакинствата в Нидерландия, Унгария и България с най-ниски цени за електроенергия Read More »

ЕС ще подкрепи операторите в създаването на цифров двойник на мрежата

За постигането на целите на Зелената сделка и Repower, Европа трябва да изгради енергийна система, която да е много по-интелигентна и интерактивна, отколкото е настоящата.  Енергийната и ресурсната ефективност, декарбонизацията, електрификацията, интеграцията на секторите и децентрализацията на енергийната система изискват огромни усилия в областта на цифровизацията. Цифровизацията на енергийната система е политически приоритет един от …

ЕС ще подкрепи операторите в създаването на цифров двойник на мрежата Read More »

Славчо Нейков за БНР: Енергийният сектор е в добра кондиция

Славчо Нейков: Енергийният сектор е в добра кондиция. Хората да се освободят от натрупания енергиен стрес Интервю на Диана Янкулова със Славчо Нейков в предаването “Неделя 150“, 30.10.2022 „Българският енергиен сектор е в много добро състояние и природният газ е само малка част от това. Важно е преди началото на отоплителния сезон хората да се освободят …

Славчо Нейков за БНР: Енергийният сектор е в добра кондиция Read More »

World Energy Outlook 2022

Световната енергийна криза може да се превърне в историческа повратна точка към по-чисто и по-сигурно бъдеще За първи път световното търсене на всяко от изкопаемите горива бележи пик или плато във всички сценарии на Международната енергийна агенция, разгледани в WEO 2022, като руският износ в частност спада значително, тъй като световният енергиен ред се променя. …

World Energy Outlook 2022 Read More »

Плановете в областта на климата остават недостатъчни: Необходими са по-амбициозни действия

Нов доклад на ООН за изменението на климата показва, че страните постепенно обръщат кривата на световните емисии на парникови газове, но подчертава, че тези усилия остават недостатъчни за ограничаване на глобалното повишаване на температурата до 1,5 градуса по Целзий до края на века. Според доклада общите ангажименти на 193-те страни по Парижкото споразумение могат да …

Плановете в областта на климата остават недостатъчни: Необходими са по-амбициозни действия Read More »

Слънчева и вятърна година

Производство Производството на електроенергия в страната за първите девет месеца на годината възлиза на 38 290 ГВтч или 14% ръст спрямо същия период на 2021 г. съгласно данните на ENTSOE. Запазва се тенденцията от началото на година на значителен растеж (+42,4% ) на електрическата енергия от лигнитни въглища. През юли, август и септември електропроизводството от …

Слънчева и вятърна година Read More »

МЕА: По-малък от очакваното ръст на СО2 емисиите

Противно на очакванията, емисиите на CO2 от изгарянето на изкопаеми горива в световен мащаб ще нараснат през 2022 г. само с малка част от голямото увеличение, наблюдавано през миналата година. Благодарение на рекордното разгръщане на възобновяеми енергийни източници и електрически превозни средства, въглеродната интензивност на световните енергийни доставки отново се подобрява, след като се влоши …

МЕА: По-малък от очакваното ръст на СО2 емисиите Read More »

ДПИ са от критична важност при кризисна ситуация

Докладът за наблюдение на пазара на дребно на енергия и защита на потребителите за 2021 г. на CEER/CEER беше публикуван миналата седмица. В настоящето издание се описва развитието на пазара на енергия на дребно в Европа през 2021 г. и подбрана информация за 2022 г., като се има предвид значението на настоящата енергийна криза, пред …

ДПИ са от критична важност при кризисна ситуация Read More »

2Q на 2022: високите цени на газа освободиха място на въглищата в електропроизводството

Второто тримесечие на 2022 г. беше белязано от въздействието на събитията от войната срещу Украйна, високите цени на енергийните суровини (основно газ, но също и въглища), намалените потоци на тръбен газ и несигурността на пазарите по отношение на сигурността на доставките на газ в Европа. Това са част от акцентите за второто тримесечие на 2022 …

2Q на 2022: високите цени на газа освободиха място на въглищата в електропроизводството Read More »

Сподели: