Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияTracking Power 2020

Върни се назад

Назад

Uncategorized @bg

Tracking Power 2020

В началото на ноември Международната енергийна агенция публикува тазгодишния пакет от доклади, част от Tracking Clean Energy Progress, в които оценява състоянието на 46 критични енергийни технологии и сектори и дава препоръки за това как те могат да „влязат в час“ с популярния сценарий на МЕА Нетни нулеви емисии до 2050 – Net Zero Emissions …

Tracking Power 2020 Read More »

ACER/CEER: Мониторинг на електроенергийния пазар на едро 2020

Съветът на европейските енергийни регулатори и Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори в ЕС публикуваха новото издание на Доклада за пазарен мониторинг 2020, посветено на електроенергийния пазар на едро. Докладът представя основните резултати от мониторинга на европейските вътрешни пазари на електроенергия и природен газ и препоръките за по-нататъшни действия за укрепване на тяхната интеграция. Мониторинговият …

ACER/CEER: Мониторинг на електроенергийния пазар на едро 2020 Read More »

Ядрената енергия и природният газ допустими в таксономията?

Според изтекла информация в Euractiv предстои в следващите дни да се преразгледа възможността проекти за електропроизводство от ядрена енергия и природен газ, да се квалифицират като допустими за финансиране по програмите за „Зелен преход“ на Европейския съюз. Така нареченият „non-paper“ , получен от Euroactiv, излага подробни технически критерии за природния газ, който да се квалифицира …

Ядрената енергия и природният газ допустими в таксономията? Read More »

TEN-E: ACER с препоръки при избора на проекти от общ интерес

Агенцията на ЕС за сътрудничество на енергийните регулатори (ACER) установи подобрения в подбора на проекти от общ интерес (PCI) за трансевропейска енергийна инфраструктура, като например списък с газови проекти, при които са взети предвид критериите за устойчивост, както и по-обективен процес за избор на проекти в сектора на електроенергията. Въпреки това, и в двете мнения …

TEN-E: ACER с препоръки при избора на проекти от общ интерес Read More »

State aid: Полша инвестира М173€ в електрическо зареждане и зареждане с водород на превозни средства

Европейската комисия прецени, че полските планове за инвестиране в инфраструктура за електрическо зареждане и зареждане с водород за превозни средства с нулеви и ниски емисии са в съответствие с правилата на ЕС за държавна помощ. Мярката ще допринесе за намаляване на емисиите на CO2 и други замърсители без неправомерно нарушаване на конкуренцията на единния пазар, …

State aid: Полша инвестира М173€ в електрическо зареждане и зареждане с водород на превозни средства Read More »

Ноемврийският газ – по-евтин от октомврийския с малко над лев

На 1 ноември 2021 Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление (вж. първоначално и изменено) за утвърждаване на цена за месец  ноември 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и …

Ноемврийският газ – по-евтин от октомврийския с малко над лев Read More »

Променят Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

В петък, на 05.11.2021 г., в сградата на КЕВР ще се проведе обществено обсъждане (от разстояние) на проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия. Общественото обсъждане ще се проведе със заинтересовани лица: държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти, пряко свързани с изготвения проект, …

Променят Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия Read More »

Промяна на Правилата за търговия с електрическа енергия

На 1.11.2021 г. КЕВР публикува за обществено обсъждане проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия, със срок за предоставяне на становища – 15 ноември 2021 г. Със Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗЕ), обнародван в ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г. и Закон за …

Промяна на Правилата за търговия с електрическа енергия Read More »

State of the Energy Union: Q&A

Какво представлява докладът за състоянието на енергийния съюз? Всяка година в доклада за състоянието на енергийния съюз се прави равносметка на напредъка по изпълнението на европейските политики в областта на енергетиката и климата, като се включват по-специално петте стълба на енергийния съюз: декарбонизация, включително възобновяеми източници на енергия, енергийна ефективност, вътрешен пазар, енергийна сигурност и научни изследвания, …

State of the Energy Union: Q&A Read More »

България – втора по най-евтин ток за бита в ЕС за Q1 2021

През първата половина на 2021 г. средните цени на електроенергията за домакинствата в ЕС се повишиха леко в сравнение със същия период на 2020 г. (21,3 евро за 100 kWh), възлизайки на 21,9 евро за 100 kWh. Средните цени на газа в ЕС регистрираха обратния път, намалявайки леко до 6,4 евро за 100 kWh през …

България – втора по най-евтин ток за бита в ЕС за Q1 2021 Read More »

Сподели: