Начало НовиниАнализиСъбитияMEA: World Energy Outlook 2023

Върни се назад

Назад

MEA: World Energy Outlook 2023

Uncategorized @bg

MEA: World Energy Outlook 2023

Международната енергийна агенция публикува новото издание на авторитетния си доклад и прогноза за състоянието на световната енергетика World Energy Outlook 2023. Най-важният извод от него е, че до края на това десетилетие в резултат на извършващите се в момента големи промени световната енергийна система ще бъде значително по-различна, феноменалният възход на технологиите за чиста енергия, …

MEA: World Energy Outlook 2023 Read More »

Сръбската ТЕЦ Морава в нарушение на Директивата за големите горивни инсталации

На 20 октомври 2023 г. Секретариатът на Енергийната Общност изпрати писмо за откриване на процедура до Сърбия за разглеждане на нейното нарушение на Директивата за големите горивни инсталации в случая с топлоелектрическата централа Morava, която продължава да работи въпреки изтичането на периода на дерогация за ограничен срок на експлоатация (известен също като „opt-out“). След писмена …

Сръбската ТЕЦ Морава в нарушение на Директивата за големите горивни инсталации Read More »

EK с препоръки за справяне с енергийната бедност в ЕС

Последните данни показват, че през 2022 г. приблизително 40 милиона европейци  (9,3 % от населението на ЕС), не са били в състояние да поддържат дома си достатъчно топъл. Това представлява рязко увеличение в сравнение с 2021 г., когато 6,9 % от населението е било в същото положение. Делът се е увеличил повече от два пъти …

EK с препоръки за справяне с енергийната бедност в ЕС Read More »

Бързият ръст на ВЕИ изисква двойно повече капацитет за гъвкавост на енергийната система на ЕС

През следващите години държавите членки на ЕС трябва масово да увеличат капацитета си за производство на енергия от променливи възобновяеми източници, като вятър и слънце, което на свой ред ще увеличи и нуждата от „гъвкавост“ в електроенергийната система на ЕС. Съвместен доклад на две агенции на ЕС – Европейската агенция по околна среда и Агенцията …

Бързият ръст на ВЕИ изисква двойно повече капацитет за гъвкавост на енергийната система на ЕС Read More »

Калоян Стайков: Липсва визия как ще работи пазарът след отпадането на обществения доставчик

„Никой не знае как ще изглеждат цените след 18 месеца. Регулираните цени в момента са изкуствено ниски за всички потребители. Ако бъде направена разлика между енергийна и подоходна бедност, могат да се предприемат по-адекватни мерки за подпомагане на домакинствата“ Интервю на Юлиана Корнажева с Калоян Стайков Липсва цялостна визия как ще работи пазарът след като …

Калоян Стайков: Липсва визия как ще работи пазарът след отпадането на обществения доставчик Read More »

ЕК е готова с промените в Регламента за търговете на квоти CO2

ЕК прие Делегиран регламент за създаване на нов регламент за търговете след преразглеждането на Директивата за СТЕ в контекста на законодателния пакет “ Подготвени за цел 55″ и плана REPowerEU. В Регламента за търговете се определят техническите елементи, необходими за добрата организация на търговете по СТЕ на ЕС, като например формата, сроковете, честотата на търговете, …

ЕК е готова с промените в Регламента за търговете на квоти CO2 Read More »

Съветът постигна съгласие по позицията си (общ подход) за реформата на електроенергийния пазар на ЕС

Реформа на електроенергийния пазар на ЕС Съветът на Европейския съюз (Съветът по транспорт, телекомуникации и енергетика) постигна съгласие по позицията си (общ подход) по предложението за изменение на устройството на пазара на електроенергия на ЕС. Целта на реформата е да се намали зависимостта на цените на електроенергията от променливите цени на изкопаемите горива и да …

Съветът постигна съгласие по позицията си (общ подход) за реформата на електроенергийния пазар на ЕС Read More »

Електрификацията – ключов фактор за конкурентноспособност

През последните 20 години въглеродната интензивност на електроенергията е намалялa почти наполовина до 208 g CO2/kWh и трябва да достигне 71 g CO2/kWh през 2030 г., преди да стане въглеродно неутрална около 2040 г. Въглеродната неутралност в енергийния сектор изисква значително разширяване и обновяване  на инфраструктурата се посочва в позиция на Eurelectric относно Законодателния акт …

Електрификацията – ключов фактор за конкурентноспособност Read More »

Липсата на амбиция и внимание рискува да превърне електрическите мрежи в слабото звено в прехода към чиста енергия

Първото по рода си глобално проучване на Международната енергийна агенция показва, че до 2040 г. светът трябва да добави или замени 80 млн. км мрежи, което се равнява на всички мрежи в света днес, за да се постигнат националните цели за климата и да се поддържа енергийната сигурност. Усилията за справяне с климатичните промени и …

Липсата на амбиция и внимание рискува да превърне електрическите мрежи в слабото звено в прехода към чиста енергия Read More »

Историческа и безпрецедентна „Харта за ефективна трансформация на електроразпределителните мрежи на Полша“ (обзор)

Историческа и безпрецедентна „Харта за ефективна трансформация на електроразпределителните мрежи на Полша“ …. …. или прави ли се това някъде и как се прави Четем доклада на полския енергиен регулаторен орган „National Report of the President of URE“ за миналата година, публикуван преди три месеца тази година: „Поради предизвикателствата на прехода в енергийния сектор, през …

Историческа и безпрецедентна „Харта за ефективна трансформация на електроразпределителните мрежи на Полша“ (обзор) Read More »

Сподели: