Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияМС одобри 4 проекта за финансиране от Модернизационния фонд

Върни се назад

Назад

Uncategorized @bg

МС одобри 4 проекта за финансиране от Модернизационния фонд

Министерският съвет одобри списък от четири приоритетни проекта за финансиране със средства от Модернизационния фонд. Финансирането възлиза на 380 263 184.59 лева, като бенефициентите ще участват в реализирането на проектите и със собствени средства. Подкрепените проекти ще допринесат за намаляване нивото на въглеродния диоксид, за гарантиране енергийната сигурност на страната, за модернизиране на енергийните системи …

МС одобри 4 проекта за финансиране от Модернизационния фонд Read More »

ЕС с ангажимент за 42,5% ВЕИ до 2030

Съветът и Европейският парламент постигнаха на 30 март временно политическо споразумение за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в общото потребление на енергия в ЕС до 42,5% до 2030 г., с потенциално увеличение до 45%. Това споразумение включва специфични секторни цели в транспорта, промишлеността, сградния фонд и централното отопление и охлаждане, за да …

ЕС с ангажимент за 42,5% ВЕИ до 2030 Read More »

ВЕИ: Основен източник на производство на енергия през 2021 г.

Производството на енергия в ЕС е разпределено в редица различни енергийни източници: твърди горива, природен газ, суров нефт, ядрена енергия и възобновяема енергия (като биомаса, хидроенергия, вятърна и слънчева енергия). През 2021 г. най-големият източник, допринасящ за производството на първична енергия в ЕС, е енергията от възобновяеми източници (41 % от общото производство на енергия в ЕС). Такъв е случаят от 2016 г., когато възобновяемите енергийни източници за първи път надминаха ядрената …

ВЕИ: Основен източник на производство на енергия през 2021 г. Read More »

Италия: 450 милиона евро за подпомагане на производството на възобновяем водород

Европейската комисия одобри италианска схема на стойност 450 милиона евро за подпомагане на производството на възобновяем водород с цел насърчаване на прехода към net-zero economy, в съответствие с индустриалния план на Green Deal. Схемата беше одобрена съгласно Temporary Crisis and Transition Framework, приета от Комисията на 9 март 2023 г. в подкрепа на мерки в …

Италия: 450 милиона евро за подпомагане на производството на възобновяем водород Read More »

Нереалистичните срокове за премахване на флуорсъдържащите парникови газове рискуват да застрашат енергийния преход, предупреждават Eurelectric и +50 организации

Европейският парламент обсъди на 30 март постепенното премахване на флуорсъдържащите, т.нар. „F-газове“. Това са мощни парникови газове с висок потенциал за глобално затопляне. SF6, серен хексафлуорид, е един от тези газове и се използва от десетилетия в целия електроенергиен сектор – от превключвателните механизми, използвани във водните, ядрените и вятърните турбини, до разпределителните мрежи, например …

Нереалистичните срокове за премахване на флуорсъдържащите парникови газове рискуват да застрашат енергийния преход, предупреждават Eurelectric и +50 организации Read More »

Green Deal: Ускорено навлизане на ВЕИ

Комисията приветства постигнатото на 30/03 предварително споразумение между Европейския парламент и Съвета за укрепване на Директивата на ЕС за енергията от възобновяеми източници. С това споразумение ЕС се доближава с още една стъпка към завършването на законодателството по линия на „Fit for 55“ за постигане на целите на Европейската Зелена сделка и на плана REPowerEU. Споразумението повишава обвързващата цел на ЕС …

Green Deal: Ускорено навлизане на ВЕИ Read More »

Комисията разширява Market Correction Mechanism, така че да обхване и други търговски хъбове

На 31 март 2023 Европейската комисия прие технически правила за разширяване на Market Correction Mechanism (МСМ), така че да обхване дериватите, свързани с търговията с газ във всички хъбове на ЕС. Мярката беше предприета, за да се осигури още по-широка защита от високите и нестабилни цени на газа. Както е предвидено в Регламента за MCM (2022/2578), …

Комисията разширява Market Correction Mechanism, така че да обхване и други търговски хъбове Read More »

Високи цени и приходи от схемата за търговия с емисии за първите три месеца на 2023

Приходите от търговия с квоти емисии от инсталации (EUA) на България за първите три месеца на 2023 г. са 311 млн. евро или с 49% повече спрямо същия период на 2022 г., съгласно данните на EEX. Това е най-голямата стойност за този период на годината до момента. Изключително силни са месеците февруари и март, когато …

Високи цени и приходи от схемата за търговия с емисии за първите три месеца на 2023 Read More »

Път към net-zero: Трите стълба на Eurelectric за реформата на европейския електроенергиен пазар

Днес европейската електроенергийна асоциация Eurelectric публикува своето забележително проучване за това как да се направи електроенергийният пазарен модел в ЕС подходящ за въглеродно неутрално бъдеще. Заключението е ясно: европейският пазар на електроенергия се нуждае от еволюция, която се основава на съществуващата структура, усъвършенствана в продължение на повече от две десетилетия. В проучването се предлага да …

Път към net-zero: Трите стълба на Eurelectric за реформата на европейския електроенергиен пазар Read More »

Европейския електроенергиен сектор за новия пазарен модел на ЕС

В писмо до държавните ръководители на държавите членки на ЕС в навечерието на заседанието на Европейския съвет на 23-24 март 2023 г. президентът и главният секретар на Евроелектрик представиха вижданията на европейската електроенергийна индустрия за предложения реформиран модел на електроенергийния пазар, обявен от ЕК. Европейският енергиен сектор приветства неотдавнашното предложение на Европейската комисия, целящо структурно …

Европейския електроенергиен сектор за новия пазарен модел на ЕС Read More »

Сподели: