Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по немски език курсове по английски език
Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по английски език курсове по немски език

Начало НовиниАнализиСъбитияCEER: динамично регулиране на съхранението на газ в отговор на пазарните обстоятелства и нуждите на индустрията

Върни се назад

Назад

CEER: динамично регулиране на съхранението на газ в отговор на пазарните обстоятелства и нуждите на индустрията

CEER: динамично регулиране на съхранението на газ в отговор на пазарните обстоятелства и нуждите на индустрията

В настоящия геополитически контекст европейските енергийни регулатори приветстват инициативата на Европейската комисия за повишаване на сигурността на доставките на газ в Съюза и набелязаха някои практически насоки за постигане на целта за по-ефективно попълване на газовите хранилища на ЕС, като същевременно се защитават интересите на потребителите.

При нормални оперативни обстоятелства доставчиците на газ обикновено запълват съоръженията за съхранение до много високо ниво. Поради това Агенцията на ЕС за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) и Съветът на европейските енергийни регулатори (CEER) подчертават, че предложените мерки трябва да се разглеждат като извънредни, временни и специално насочени към настоящите обстоятелства, при които високите цени на едро, отрицателните сезонни разлики и рисковете, свързани с наличието на вносни количества газ, възпрепятстват пазарните участници да съхраняват газ.

Целта на настоящите предложения на ACER и CEER е да се реагира на извънредната ситуация с прости правила и ключове за разпределение, а в по-дългосрочен план – да се разработят методи за по-добро уреждане на правата и задълженията на държавите членки и доставчиците на газ. Основните разсъждения на регулаторите могат да бъдат обобщени, както следва:

Методи:

  • Мерките трябва да се прилагат по изключение, да са временни и конкретно насочени към настоящите обстоятелства.
  • Интервенцията трябва да бъде пропорционална на целите и да избягва изкривяването на пазара, когато той е в състояние да постигне адекватни нива на газови резерви.
  • Институциите на ЕС следва да намерят подходящ баланс между подходите „отгоре-надолу“ и „отдолу-нагоре“.

Общи принципи:

  • Целите за нивата на запълване на газохранилищата следва да се основават на търсенето, а не на капацитета, като се съчетават европейската и националните перспективи.
  • Прилагане на прости, но реалистични мерки през тази година (2022 г.), като се вземат предвид специфичните национални характеристики и ограничения.
  • За бъдещето (2023 г. и след това): по-добра оценка на нуждите от съхранение въз основа на няколко параметъра (резервоари за втечнен природен газ, разнообразие на доставките, сезонност на търсенето, капацитет на междусистемните връзки, зависимост от руските доставки).
  • Мерките за намаляване на риска следва да сведат до минимум използването на публично финансиране.
  • Да се въведе мониторинг в целия ЕС на нивата на запълване на хранилищата и на цените, заплащани за това запълване.

За повече информация относно съхранението на газ вижте също Бялата книга на CEER за дългосрочно съхранение на енергия за 2021 г. и предстоящия уебинар на ACER-CEER относно регулирането на съхранението на газ и сигурността на доставките.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Сподели: