Начало НовиниАнализиСъбитияCEER за плановете за развитие на електроразпределителните мрежи

Върни се назад

Назад

CEER за плановете за развитие на електроразпределителните мрежи

CEER за плановете за развитие на електроразпределителните мрежи

Днес CEER публикува мнението на европейските енергийни регулатори относно плановете за развитие на разпределителните мрежи (D-NDP).

Директива (ЕС) 2019/944 въведе изискване за целия ЕС за операторите на електроразпределителни системи (DSO) да изготвят и публикуват планове за развитие на мрежите. Важни причини, поради които това беше въведено, са да се подкрепи интегрирането на инсталации, произвеждащи електроенергия от възобновяеми енергийни източници, и да се улесни развитието на съоръжения за съхранение на енергия и електрификацията на транспортния сектор.

За да подпомогне това развитие, документът на CEER разглежда аспекти, които DSO трябва да вземат предвид при подготовката и консултирането на своите планове за развитие на мрежата. Документът също така идентифицира някои действия, които националните регулаторни органи биха могли да предприемат за насърчаване на прозрачността и участието в процесите на планиране на разпределителната мрежа.

По отношение на дейностите на DSO по D-NDP за електроенергия, CEER счита за важно:

  • D-NDP трябва да осигуряват справедливост и прозрачност, така че методологията за планиране трябва да бъде разбираема. За тази цел методологията трябва да бъде добре обсъдена със заинтересованите страни;
  • D-NDP трябва правилно да оценяват и да обясняват взаимодействията между методологията за планиране и предоставянето на опции за гъвкавост;
  • Сценариите за всички D-NDP трябва да са прозрачни и разработени по непротиворечив начин;
  • Трябва да съществува подходящо ниво на съгласуваност между сценариите, разгледани при изготвянето на D-NDP и други свързани национални сценарии за всички сектори, които взаимодействат с електроенергийния сектор, както и между данните от сценария D-NDP и всякакви други документи за мрежово планиране; 
  • За да се осигури прозрачност при развитието на електроразпределителните мрежи, могат да се установят различни методологии за идентифициране на проектите от D-NDP; и 
  • Като част от процеса на публикуване на резултатите от обществените консултации, DSO трябва да могат да обосноват как коментарите са повлияли на D-NDP и дали някои отговори не са довели до промени в тях.

По отношение на дейностите на националните регулаторни органи, свързани с D-NDP за електроенергия, CEER счита, че:

  • В случаите, когато DSO са освободени от задължение да изготвят D-NDP, на регулаторите следва да бъде предоставено правото да изисква информация за развитието на разпределителната мрежа от всеки DSO и да изисква действия за развитие на мрежата, според случая;
  • Двугодишната честота на D-NDP вероятно ще позволи повече време за консултации и допълнителни взаимодействия със заинтересованите страни. Допълнителното време за регулаторите за преглед на D-NDP и предоставяне на препоръки за подобрения на DSO може да повиши качеството на плановете;
  • Регулаторно изискване за централизирана платформа за публикуване и обсъждане на всички D-NDP може да предложи значителна добавена стойност в светлината на обичайно значителния брой на DSO; и
  • Регулаторно изискване за установяване на общ шаблон с минимална информация, предоставена от DSO, може да гарантира, че всички D-NDP са последователни и могат лесно да бъдат сравнявани.

С документа можете да се запознаете тук.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: