Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияCEER за процедурите на DSO за осигуряване на гъвкавост

Върни се назад

Назад

CEER за процедурите на DSO за осигуряване на гъвкавост

CEER за процедурите на DSO за осигуряване на гъвкавост

CEER пубилкува Paper on Distribution System Operator (DSO) Procedures of Procurement of Flexibility.

Темата за гъвкавостта е от все по-голям интерес и значение в цялата енергийна верига и CEER публикува редица документи, свързани с гъвкавостта през последните години. В електроразпределителни закупуването на гъвкавост от мрежовите оператори може да доведе до по-добро използване и развитие на капацитета на мрежата и по този начин да отложи или да бъде рентабилна алтернатива на традиционното разширяване и укрепване на мрежова инфраструктура.

Освен това член 32 от Електрическата директива (2019/944) относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия определя нови изисквания за използването на гъвкавост в разпределителните мрежи.

Настоящият документ анализира тоци член и дава представа какво е неговото влиянието върху мерките за стимулиране, предварителните условия и взаимодействията между участниците с достъп до и използване на гъвкавост на ниво DSO. Поръчките (търговете) за гъвкавост са основен механизъм за подходящо сигнализиране на необходимостта от гъвкавост и придобиване на необходимите ресурси по икономически ефективен начин. Целта на документа е да се изясни как може да се договаря гъвкавост и как могат да бъде организирано това на базата на пазарни процедури за възлагане на обществени поръчки на ниво електроразпределение.

Документът очертава как би могла да функционира подобна пазарна процедура за възлагане на обществени поръчки, като същевременно се изяснява, че конкретното изпълнение остава да се реши на национално ниво. Ако обаче се счита, че пазарният метод не е ефективен, могат да се използват други механизми за достъп до гъвкавост или да се приложат мерки за подобряване на пазарните подходи.

CEER препоръчва следните принципи за всички видове пазарни решения за гъвкавост от страна на DSO: балансирани стимули, адекватна неутралност, технически предпоставки и цялостна рамка за възлагане на обществени поръчки. CEER разглежда пазарно-базираните поръчки на гъвкавост като един много важен вариант, който би могъл да даде значителни ползи за разпределителната мрежа, допринасяйки за нейното по-нататъшно развитие, за да подкрепи м максималната възможна степен възобновяеми, надеждни и ефективни енергийни доставки.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: