Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по немски език курсове по английски език
Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по английски език курсове по немски език

Начало НовиниАнализиСъбитияCEER за регулирането на хранилища за енергия

Върни се назад

Назад

CEER за регулирането на хранилища за енергия

CEER за регулирането на хранилища за енергия

CEER публикува своя позиция за регулирането на дългосрочното съхранение на енергия от гледна точка на секторнаата интеграция.

В много държави-членки на ЕС регулирането на подземни хранилища за съхранение  на природен газ обективно обвързва тяхната пазарната и системна стойност, макар и от различна гледна точка. Целта е едновременно да се предоставят услуги, отговарящи на нуждите на потребителите, и да се гарантира сигурността на доставките. В нов доклад – Reflection Paper on Regulation of Long-Term Energy Storage from a Sector-Coupling Perspective: Lessons from gas storage, CEER оценява възможните регулаторни аспекти на подземното съхранение на газ, за да подпомогне решаването на въпроси, с които регулаторите или политиците могат да се сблъскат в процеса на декарбонизация.

В документа се подчертава, че регулаторната намеса следва да се оценява в зависимост от няколко измерения, включително технологични възможности (децентрализирани срещу централизирани техники, конкурентност), бизнес модели (ролята на съхранението по отношение на бизнес стратегиите и управлението на системата) и сигурност на доставките (планиране на инвестициите и коригиране на несъответствията между индивидуалните решения и колективните нужди). Въз основа на поуките от съхранението на газ европейските енергийни регулатори правят следните заключения:

  1. Дългосрочно планиране: Нуждите и средствата за съхранение следва да бъдат интегрирани в процеса на планиране на мрежата въз основа на сценарии, които включват предположения за профилите на търсенето и предлагането, както и за очакваното ниво на надеждност на доставките.
  2. Съществуващи активи като като лост за развитие на ВЕИ: Съхранението на газ е преходен лост за максимално използване на възобновяеми иточници чрез избягване на загубите при преобразуване. Това става, като се разчита на съществуващите газови съоръжения за поддържане на високо ниво на сигурност на доставките и постепенно заместване на природния газ с декарбонизирани решения.
  3. Определяне на значението на регулирането: Съхранението на енергия може да бъде регулирано в случай, че съществува риск индивидуалните решения да не доведат до подходящ капацитет или обеми на съхраняваната енергия. Ако съоръженията за съхранение на енергия се управляват централизирано, тогава може да се въведе достъп на трети страни или услуги за съхранение.
  4. Подкрепа на конкуренцията: С развитието на прекъсваемо производство съхранението може да придобие ново значение за доставчиците от гледна точка на конкуренцията. По отношение на конкурентоспособността на пазарните участници достъпът до съхранение може да е необходим за запазване на равнопоставеността при доставките.
  5. Мерки, специално посветени на сигурността на доставките: Ако съществува риск от неоразмерено или недостатъчно съхранение на енергия, може да се въведе стратегически резерв ли гаранции за минимално ниво на съхранение. Разпределянето на капацитета на пазарна стойност чрез добре планирани търгове също може да насърчи големите количества съхранявана енергия и пълното възстановяване на разходите от потребителите.
  6. Динамичен подход при регулирането: В светлината на несигурността, която засяга бъдещото развитие на европейската енергийна система, регулаторите се застъпват за динамичен подход към регулирането. Това би позволило регулаторната рамка да се адаптира към пазарните обстоятелства и нуждите на индустрията.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Сподели: