Начало НовиниАнализиСъбитияCEER/ACER с препоръки за изпреварващи мрежови инвестиции

Върни се назад

Назад

CEER/ACER с препоръки за изпреварващи мрежови инвестиции

CEER/ACER с препоръки за изпреварващи мрежови инвестиции

CEER и ACER публикуваха препоръки за изпреварващи инвестиции за ускоряване на разширяването на мрежата за енергийния преход

Публикаваният на 25.03.2024 г. доклад прави преглед на националното третиране на изпреварващите инвестиции и предлага начини за улесняване на необходимото развитие на мрежите, за да се отговори на европейските енергийни и климатични цели. В отговор на настояването на Европейската комисия в рамките на 9 Енергиен инфраструктурен форум през юни 2023, документът анализира основните бариери пред изпреварващите инвестиции и предлага набор от препоръки за национални насърчителни схеми за преодоляването им.

Ключови изводи
В прегледа на настоящите национални регулаторни рамки за инвестиции в енергийна инфраструктура, CEER и ACER отбелязват:

  • Няколко национални регулаторни органи докладват, че няма необходимост от разработване на допълнителни мерки и действия на национално ниво по отношение на изпреварващите мрежови инвестиции, а от адекватно прилагане на вече предвидените мерки.
  • Системните оператори често приемат перспективен подход за планиране и прогнозират бъдещо производство и потребление.
  • Към изпреварващите инвестиции в мрежа се прилага същото регулаторно третиране, каквото и за другите типове мрежови инвестиции.

Препоръките на енергийните регулатори
В съответствие с предишни препоръки, CEER и ACER добавят:

  • Укрепване на ролята на енергийните регулатори (и на инструментите, с които разполагат) при оценката на нуждите и проектите за енергийна инфраструктура; улесняване на процеса на вземане на решения от страна на НРО чрез намаляване на несигурността по отношение на развитието на новите начини на използване на мрежата.
  • Насърчаване на ползвателите на електроенергийната мрежа (като например производителите) да сигнализират за своите потенциални заявки за присъединяване възможно най-рано.
  • Подобряване на координацията и обмена на информация между бъдещите ползватели на мрежата, мрежовите оператори и енергийните регулатори като основа за ускоряване на регулаторното валидиране на инвестициите в мрежата.
  • Операторите на електропреносни системи (под надзора на енергийния регулатор) да усъвършенстват идентифицирането на необходимостта от електропреносна способност, като предоставят подробен анализ и прозрачност на резултатите от него.
  • Държави със съществуващи отделни регулаторни одобрения за издаване на разрешителни и за строителство да преминат подход за общо проектно разрешително, за да се ускори изпълнението на проекта и да се сведат до минимум „невъзвръщаемите разходи“, ако се окаже, че проектът не е необходим.
  • Регулаторните органи трябва да оценяват потенциалната загуба на благосъстояние от „твърде ранна“ или „твърде късна“ реализация на проектите.

Какви са следващите стъпки?
Документът цели да допринесе за дискусиите (и необходимите действия) относно изпреварващите инвестиции, предвидени в рамката на Плана за действие за мрежите на Европейската комисия за ускорено развитие на интелигентни електроенергийни мрежи и подкрепа на разгръщането на възобновяеми източници.

Към пълния текст на доклада.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: