Начало НовиниАнализиСъбитияEK одобри чешка схема за 3,2 млрд. евро в подкрепа на високоефективното комбинирано производство

Върни се назад

Назад

EK одобри чешка схема за 3,2 млрд. евро в подкрепа на високоефективното комбинирано производство

EK одобри чешка схема за 3,2 млрд. евро в подкрепа на високоефективното комбинирано производство

Чехия е разработила схема за подпомагане на производството на електроенергия от високоефективни когенерационни централи, която  ще се прилага до 31 декември 2025 г. Очакваният бюджет на схемата е 3,2 млрд. евро (75 млрд. чешки крони). При реализирането схемата 9,3 млн.т. CO2 годишно ще бъдат спестени.

Бенефициенти са оператори на нови или модернизирани когенерационни инсталации в Чехия, които отговарят на определението за високоефективно комбинирано производство на енергия, както е посочено в Директивата за енергийната ефективност. Допустими са всички технологии и проекти, които позволяват производството на електроенергия от високоефективни инсталации за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, с изключение на тези, които се захранват с твърди изкопаеми горива, дизел и нефт. От проектите, включващи природен газ, ще се изисква или да затворят подпомогнатите инсталации или да позволят преминаването към възобновяеми и нисковъглеродни газове до 2050 г., за да се избегне обвързването към природен газ.

Съгласно схемата помощта ще бъде под формата на преференциална премия (бонус) за всеки MWh произведена електроенергия за срок от 15 години. Размерът на бонуса се определя чрез търгове, с изключение на малките инсталации (до 1 MWe), при които размерът се определя административно от Чешката служба за енергийно регулиране на годишна база и се ограничава до недостига на финансиране.

След получаване на уведомлението за намерението на Чехия за прилагане на схемата, ЕК излезе със следната оценка:

  • схемата улеснява развитието на определени икономически дейности, по-специално производството на електроенергия във високоефективни когенерационни централи;
  • има „стимулиращ ефект“, тъй като бенефициерите не биха извършили инвестиции в производството на електроенергия във високоефективни когенерационни централи в същата степен без публичната подкрепа;
  • необходима и целесъобразна е за повишаване на енергийната ефективност и за ускоряване на екологичния преход. Освен това помощта е пропорционална, тъй като е ограничена до необходимия минимум. Помощта ще се предоставя чрез открити и прозрачни конкурентни търгове. В случай на малки инсталации размерът на помощта се основава на количествената оценка на недостига на финансиране за референтни проекти, която ще бъде предмет на годишен мониторинг от страна на националните органи и ще бъде коригирана, за да се гарантира, че недостигът на финансиране не е надхвърлен;
  • положителният ефект от помощта е по-голям от потенциалните отрицателни ефекти върху конкуренцията и търговията между държавите-членки. Схемата ще подпомогне декарбонизацията в Чешката република, по-специално повишаването на енергийната ефективност чрез производство на електроенергия във високоефективни когенерационни централи в съответствие с Европейската зелена сделка, без да нарушава неоправдано конкуренцията на единния пазар.

Въз основа на това ЕК одобри чешката схема съгласно правилата на ЕС за държавна помощ.

Източник: ЕК

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: