Начало НовиниАнализиСъбитияENTSO-E Market report 2023

Върни се назад

Назад

ENTSO-E Market report 2023

ENTSO-E Market report 2023

На 30 юни ENTSO-E публикува пазарния си доклад, в който се описва работата, извършена от европейските оператори на преносни системи в сътрудничество със заинтересованите страни при интегрирането на европейските пазари за търговия на едро с електроенергия и балансиращите пазари чрез прилагането на Регламент (ЕС) 2015/1222 за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (CACM), Регламент ЕС 2016/1719 за предварително разпределение на преносна способност (FCA)) и Регламент (ЕС) 2017/2195 за установяване на насоки за електроенергийното балансиране (EB).

Разпределянето на преносните способности и управлението на претоварването са крайъгълните камъни на единния европейски електроенергиен пазар, тъй като хармонизират начина, по който функционират трансграничните пазари на електроенергия от дългосрочни до такива в реално време. Един взаимосвързан, интегриран и добре функциониращ европейски електроенергиен пазар осигурява използването на най-ефективните ресурси и е от ключово значение за гарантиране на сигурността на доставките при най-ниски разходи за потребителите.

Докладът разглежда развитието на свързаните пазари ден напред и в рамките на деня, форуърдното разпределение на преносна способност, както и показателите за ефективност на балансиращите пазари. Представен е преглед на изпълнението от страна на операторите на преносни мрежи на целта за минимален преносен капацитет от 70%, заложена в пакета „Чиста енергия“, както и очакваното по-нататъшно развитие и тенденции, оказващи влияние върху европейските електроенергийни пазари.

Можете да свалите доклада от страницата на организацията и на линка по-долу.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: