Начало НовиниАнализиСъбитияENTSO-E Vision 2022: Eлектроенергийна система за въглероднонеутрална Европа

Върни се назад

Назад

ENTSO-E Vision 2022: Eлектроенергийна система за въглероднонеутрална Европа

ENTSO-E Vision 2022: Eлектроенергийна система за въглероднонеутрална Европа

На 11 октомври 2022 г. ENTSO-E публикува A Power System for a Carbon Neutral Europe.  Документът представя цялостна визия за това, какво би било необходимо за постигане на енергийна система, подходяща за въглеродно неутрална Европа. Той се основава на предишната Визия 2030 на ENTSO-E, на дългосрочните сценарии от Десетгодишния план за развитие на мрежата (TYNDP) и на Пътната карта за НИРД, и включва данни от Операторите на преносни системи за тенденциите, сценариите, предизвикателствата, технологиите и иновациите.

В една напълно неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика електроенергията ще бъде основният и най-ефективен енергиен носител, но тя ще трябва да бъде съчетана с други енергийни сектори. Системата на бъдещето ще се основава на три ключови елемента, които са от съществено значение за една устойчива, стабилна и достъпна енергийна система:

  • Въглеродно неутрални енергийни източници, осигуряващи основната част от производството на електроенергия и в по-голямата си част зависещи от метеорологичните условия.
  • Ресурси за гъвкавост на системата, които ефективно да допълват зависимите от времето генерационни мощности и увеличаващата се сложност на системата.
  • Електроенергийна мрежа, свързваща производителите, потребителите и ресурсите за гъвкавост в цяла Европа и даваща възможност за напълно интегриран европейски енергиен пазар.

Тази бъдеща енергийна система в Европа ще бъде:

  • Система от системи, която ще се нуждае от силно сътрудничество между преноса и разпределението, както и между различните енергийни системи.
  • Всички оператори ще бъдат ключови помощници и фасилитатори за функционирането на тази бъдеща енергийна система.
  • Тя ще бъде едновременно по-европейска и по-локална, като операторите на преносни системи ще осигуряват критичния интерфейс между двете измерения.

Визията демонстрира, че електроенергийната система за въглеродно неутрална Европа е на една ръка разстояние, но четири ключови елемента ще трябва да се променят, за да стане тази реалност възможна:

  • Разработването на широкомащабна гъвкавост на системата, както краткосрочна, така и дългосрочна, която ще трябва да бъде съобразена с бъдещите нужди на системата и с постепенния отказ от производство на енергия от изкопаеми горива.
  • Експлоатация на системата, която ще се справи с предизвикателството на тази много по-сложна система от системи, включително с управлението на гъвкавостта, чрез иновации и сътрудничество.
  • Регулаторна рамка, процедури за планиране и издаване на разрешителни, които ще улеснят навременното разгръщане на необходимите инвестиции и ще насърчат ефективността и иновациите.
  • Пазарна структура като ключов фактор, който трябва да се развива така, че да разпределя стойността там, където и когато тя ще бъде най-необходима за енергийната система, като същевременно отразява нуждите и предпочитанията на различните потребители.

Мащабът на промяната е такъв, че изисква незабавни действия. За да се превърне тази визия в реалност възможно най-скоро, е нужно силно сътрудничество в цялата енергийна индустрия и постоянен диалог с потребителите, заинтересованите страни и публичните органи на европейско, национално и местно равнище.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: