Начало НовиниАнализиСъбитияEU BSO: Мониторинг на енергийните характеристики на сградите в цяла Европа

Върни се назад

Назад

EU BSO: Мониторинг на енергийните характеристики на сградите в цяла Европа

EU BSO: Мониторинг на енергийните характеристики на сградите в цяла Европа

ЕК стартира нова подобрена версия на Обсерваторията на сградния фонд на ЕС (EU BSO). Създадена за първи път през 2016 г., EU BSO е уеб инструмент, който следи за енергийните характеристики и свързаните с декарбонизацията данни за сградите за всички държави от ЕС. Сега тя включва по-надеждни данни за основните показатели за сградния фонд, визуализация на данни с по-високо качество и по-лесен за ползване интерфейс, който ще бъде непрекъснато актуализиран и подобряван.

Това преустройство обхваща амбициозен набор от подобрения, като го утвърждава като централен център за данни за европейския сграден фонд. По-специално, EU BSO ще допринесе за подобряване на прозрачността по отношение на енергийната ефективност в целия сграден фонд на ЕС съгласно Директивата относно енергийните характеристики на сградите.

Актуализацията на платформата е съсредоточена върху две основни цели за подобряване на данните за сградите в ЕС:

  • гарантиране, че EU BSO е полезен през целия цикъл на политиката — от ефективното определяне на целите до изпълнението, мониторинга и оценката на правоприлагането както на национално равнище, така и на равнище ЕС
  • подобряване на потребителския интерфейс на платформата, което улеснява навигацията за широк кръг потенциални крайни ползватели, включително създатели на политики, инвеститори, финансови институции, заинтересовани страни от строителния сектор и сектора на недвижимите имоти, доставчици на енергия, местни органи и изследователи

Ангажирането с крайните потребители чрез непрекъснато тестване и обратна връзка по време на поредица от етапи на разработване през следващите 4 години ще бъде от ключово значение за постигането на тези цели. Изводите, получени от тази дейност, ще бъдат включени в планираните подобрения, като се започне с повтарящи се актуализации на данните и функционално модернизиране, предвидено за 2024 г.

За да бъдат информирани за развитието на платформата, заинтересованите страни се приканват да се абонират за бюлетина на BSO. Той ще включва редовни актуализации на напредъка, ще описва методологията на работната група, ще споделя информация за обратната връзка със заинтересованите страни и ще предоставя възможности за потребителите, за да се спомогне за оформянето на развитието на платформата.

Допълнителна информация

Безпрецедентна трансформация на политиките, свързани с енергийната ефективност на сградите, вече се осъществи от създаването на EU BSO през 2016 г. (като част от пакета „Чиста енергия за всички европейци“). В рамките на Европейския зелен пакт, Законодателният акт на ЕС за климата определя правно обвързваща цел за нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г., която се прилага за всички сектори, включително за строителния сектор. Допълнителните политически инициативи, стартирани в рамките на Европейския зелен пакт, като например Вълната на саниране (Renovation Wave), илюстрират ключовата роля на строителния сектор за постигането на неутралност по отношение на климата.

В рамките на така наречения пакет „Подготвени за цел 55“, насочен към постигане на целта за 2030 г. за намаляване на емисиите на парникови газове с 55 %, ключовото законодателство на ЕС се актуализира, за да отрази тази повишена амбиция. Това включва Директивата за енергийната ефективност и Директивата за енергията от възобновяеми източници, които понастоящем са договорени от съзаконодателите, и Директивата относно енергийните характеристики на сградите, която наближава заключителните етапи на преговорите.

Свързани линкове

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: