Начало НовиниАнализиСъбитияEURELECTRIC за електроенергийния пазарен модел

Върни се назад

Назад

EURELECTRIC за електроенергийния пазарен модел

EURELECTRIC за електроенергийния пазарен модел

На 15 декември 2022 г. Европейският съвет ще започне обсъждане на бъдещия модел на пазара на електроенергия. Впоследствие, през първото тримесечие на 2023 г., се очаква Европейската комисия да приеме предложение за нов пазарен модел. В този контекст на 1 декември 2022 г. бяха изложени основните съображения и ключовите елементи, които това предложение трябва да съдържа от гледна точка на Eurelectric.

От съществено значение е да се разбере, че настоящата пазарна структура не е причина за високите цени на електроенергията. Настоящата пазарна структура, основана на merit order и маргинални цени, осигурява краткосрочна оптимизация и функциониране на енергийната система, като същевременно носи значителни ползи за потребителите. Както се съобщава в окончателната оценка на ACER за модела на пазара на едро на електроенергия в ЕС, трансграничната търговия и усилията за интегриране на пазарите на електроенергия през последното десетилетие са донесли ползи за потребителите в размер на около 34 млрд. евро годишно. Ето защо е от съществено значение да се запазят основните характеристики на настоящата пазарна структура и да се оценят всички възможни промени, като се вземат предвид дългосрочните ползи, а не въздействието на настоящата криза.

За да се постигне „Пазарен модел, подходящ за нулеви нетни СО2 емисии“, предстоящото законодателно предложение ще трябва не само да запази вътрешния енергиен пазар на ЕС, неговата рентабилност, трансграничния обмен и конкуренцията между участниците на пазара, то трябва да включва следните допълнения към съществуващата пазарна рамка:

a. Усъвършенствана рамка за сключване на договори с клиенти, която да дава достатъчно възможности за дългосрочно хеджиране и дългосрочни договори, за да може ползите от ВЕИ и нисковъглеродното производство да се предоставят по-пряко на потребителите, като същевременно се насърчава ангажираността на клиентите.

b. Съвместима с пазара инвестиционна рамка за възобновяеми енергийни източници и нисковъглеродни технологии (включващи и постоянни, и гъвкави енергийни ресурси, като demand response и съоръжения за съхранение), които, макар и капиталово интензивни, допринасят за запазване на конкуренцията.

c. Рамка, която поддържа адекватността и сигурността на доставките и която отговаря на променящите се изисквания на електроенергийната система, по-специално поради децентрализацията и нарастващите нужди от гъвкавост и устойчивост.

Прилагането на тези предложения повдига въпроси относно степента на хармонизация, която би била желателна в целия ЕС. Съществуват алтернативни подходи за устройство на пазара, основани на пазарните принципи, очертани в предложения документ, и вероятно различните държави ще имат различни предпочитания в зависимост от местните особености, но като цяло трябва да се даде приоритет на запазването на европейския вътрешен енергиен пазар.

Трябва да се търси висока степен на хармонизация на пазарите на едро (спот и фючърси) в ЕС, докато известно разнообразие на пазарите на дребно – отчитайки различните реалности в ЕС – ще бъде неизбежно. Ключова роля на Европейската комисия ще бъде да гарантира – при спазване на принципите на субсидиарност – че прилагането на национално равнище не нарушава общия енергиен пазар на ЕС, а допринася за неговото по-нататъшно развитие и осигурява равнопоставени конкурентни условия. В това отношение е важно да се продължи по пътя, начертан от пакета „Чиста енергия“.

Пълния текст на доклада можете да свалите от тук.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: