Начало НовиниАнализиСъбитияEurelectric за Регламента на ЕС за флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ / F-Gases)

Върни се назад

Назад

Eurelectric за Регламента на ЕС за флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ / F-Gases)

Eurelectric за Регламента на ЕС за флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ / F-Gases)

На 5 април 2022 г. Европейската комисия направи законодателно предложение за преразглеждане на Регламента за ФПГ в съответствие с Европейската зелена сделка, Европейското законодателство за климата и скорошни международни задължения съгласно Монреалския протокол.

Eurelectric  реагира на предложението като посочи, че европейската енергийна индустрия напълно възприемат целите на Европейската комисия за декарбонизация и нейната амбиция да намали емисиите, свързани с F-газове, като стъпка към климатична неутралност. Електроенергийните компании се ангажират да възприемат устойчив подход в техните дейности и подкрепят постепенното премахване на базираните на SF6 технологии в електрическата мрежа на ЕС.

Преустановяването на SF6 трябва да се извърши своевременно и реалистично, за да се гарантира жизненоважната безопасност и надеждност на електрическата мрежа. Когато е възможно, индустрията се ангажира да използва оборудване без SF6 за нови инсталации и да замени оборудването в съществуващи инсталации с решения без SF6, когато те достигнат края на експлоатационния си живот.

В същото време, Европа се нуждае от бързо и непрекъснато разширяване на своите електрически мрежи, за да постигне целите си за декарбонизация. До 2030 г. ЕС вече трябва да има инсталирани и присъединени 750 GW вятърни и слънчеви мощности. За да се осигури навременно внедряване на разпределителни уредби и друго необходимо мрежово оборудване, технологиите следва да бъдат предоставени на пазара в достатъчен брой и със сигурност за всяко ниво на напрежение.

Поради това, според Eurelectric и неговите членове, Регламентът за F-газовете следва да се съсредоточи върху насърчаването на внедряването на нови технологии в нови проекти, като същевременно позволява съществуващото оборудване да продължи да работи до края на своя полезен живот. Преждевременното демонтиране поради крайни дати за поддръжка, обслужване или ремонт и ретроактивни изисквания за съществуващо инсталирано оборудване ще причини значителни затруднения при прекъсване на доставките и ще доведе до забавяне на внедряването на декарбонизирано отопление, транспорт и възобновяеми енергийни източници.

Всяка мярка със задна дата за съществуващи инсталации ще се отрази отрицателно върху бъдещото разгръщане на производството на електроенергия от възобновяеми източници. Това ще затрудни постигането на климатична неутралност във времето. Поради това трябва да гарантираме, че мерките, необходими за поетапно премахване на базирано на SF6 оборудване, допълват климатичните и енергийните амбиции на ЕС и не застрашават текущите дейности на операторите на електроразпределителните мрежи, не рискуват сигурността на доставките, нито забавят планираното свързване на активи за ново производство.

Вижте повече на страницата на Eurelectric тук.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: