Начало НовиниАнализиСъбитияEurelectric: Пет политически действия за осигуряване на повече съхранение на енергия и ВЕИ

Върни се назад

Назад

Eurelectric: Пет политически действия за осигуряване на повече съхранение на енергия и ВЕИ

Eurelectric: Пет политически действия за осигуряване на повече съхранение на енергия и ВЕИ

Директивата за енергия от възобновяеми източници (RED), която беше приета от Съвета на ЕС, поставя обвързваща цел от 42,5% от възобновяемата енергия в крайното потребление на енергия до 2030 г. Това означава приблизително 70% възобновяеми източници в електроенергийния микс през 2030 г., с това доближавайки ЕС близо до повратна точка, при която нуждите от гъвкавост могат да се увеличат експоненциално.

Във все по-базираната на възобновяеми енергийни източници електроенергийна система значението на гъвкавите решения – и по-специално краткосрочното, средносрочното и дългосрочното съхранение на енергия – е от решаващо значение за гарантиране на сигурността на доставките по време на по-ниско производство от променливи възобновяеми енергийни източници.

Освен това, когато електроенергията от възобновяеми източници не може да бъде ефективно транспортирана до крайния потребител или когато няма достатъчно търсене за поемане на производството на електроенергия, това води до ограничения (curtailments). Преди 2030 г. се предвижда ограниченията да достигнат 30-36% в няколко региона в Европа, което ще доведе до повишени разходи за потребителите и често до повишени въглеродни емисии.

Съществуват различни решения за гъвкавост, за да се намалят ограниченията на възобновяемото производство и да се допринесе за сигурността на доставките, а документа на Eurelectric с позиция относно съхранението на енергия се фокусира върху политическата рамка, необходима за стимулиране на възприемането на съхранението на енергия като ключов елемент в търсенето на гъвкавост в енергийната система.

В неотдавнашното проучване на Eurelectric Decarbonisation Speedways се оценява, че съхранението ще предлага между 361-486 GW гъвкав капацитет през 2050 г. и 191 GW до 2030 г. Това е огромно увеличение от днешните 60 GW, над 90% от които се осигуряват от помпено-акумулираща хидроенергия. Това ще изисква добавяне на 11-14 GW нов капацитет за съхранение всяка година до 2050 г.

Въпреки това, скоростта на изграждане на капацитет за съхранение в Европа е значително под това, което се предвижда да бъде необходимо. За справка, през 2022 г. в Европа бяха добавени само 4,5 GW нов капацитет за съхранение.

Междувременно финансирането, необходимо за подпомагане на значителна стъпка в системите за съхранение на енергия до 2050 г., се оценява на между 100-300 милиарда евро.

Пет политически действия са нужни за отключване на съхранението на енергия и интегриране на повече възобновяеми източници, защото Енергийната стратегия на ЕС разчита на наличието на съхранение на енергия, но същевременно липсва конкретна рамка за неговото увеличаване. Въпреки че неотдавнашните препоръки на Европейската комисия към държавите-членки относно съхранението на енергия (2023/C 103/01) са едно положително развитие, все още има нужда от допълнителни действия. В този контекст Eurelectric преглежда пет основни принципа за увеличаване на съхранението на енергия в държавите членки – прочетете ги.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: